Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie31
 • studenci62
 • absolwenci16
 • doktoranci8
 • naukowcy3
 • inni17
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • naukowe61
 • inne12
 • sportowe12
 • socjalne10
 • artystyczne24
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • międzynarodowe5
 • ogólnopolskie28
 • dolnośląskie2
 • kujawsko-pomorskie6
 • łódzkie6
 • lubelskie6
 • lubuskie2
 • małopolskie2
 • mazowieckie6
 • opolskie1
 • podlaskie3
 • pomorskie2
 • śląskie6
 • świętokrzyskie3
 • warmińsko-mazurskie2
 • wielkopolskie8
 • zachodniopomorskie2
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • fundacje i stowarzyszenia20
 • szkoła wyższa1
 • firma4
 • instytucja rządowa5
 • samorząd47
 • inny1
PLANOWANE
ARCHIWUM
Wróć do listy
Ogłoszenie archiwalne

Stypendia socjalne Marszałka Województwa Wielkopolskiego

organizator:

Departament Edukacji i Nauki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego

Rodzaj:
socjalne
Grupa docelowa:
uczniowie
Zasięg:
wielkopolskie
termin składania wniosków: 20.10.2015

Stypendia socjalne Marszałka Województwa Wielkopolskiego

Departament Edukacji i Nauki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego będzie realizował na rok szkolny i akademicki 2015/2016 program stypendialny dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych, słuchaczy zakładów kształcenia nauczycieli, kolegiów pracowników służb społecznych oraz studentów I i II stopnia i jednolitych magisterskich uczelni publicznych zameldowanych na stałe na terenie Województwa Wielkopolskiego.

Kandydatów do stypendium zgłasza starosta powiatu lub prezydent miasta na prawach powiatu według przynależności do miejsca stałego zameldowania. Stypendium jest przyznawane corocznie, ma charakter pomocy socjalnej i jest wypłacane ze środków własnych Samorządu Województwa Wielkopolskiego. Przyznane zostanie osobom, które spośród wszystkich kandydatów uzyskają najwyższą sumę punktów wyliczoną zgodnie z Regulaminem udzielania stypendium Marszałka Województwa Wielkopolskiego przyjętego 22 lipca 2013 r.

O przyznanie stypendium mogą się ubiegać osoby spełniające łącznie następujące kryteria:

 1. Uczą się lub studiują w trybie dziennym,
 2. Uzyskały za poprzedni rok nauki średnią ocen od: uczniowie 4,21, a słuchacze i studenci 4,01,
 3. Znajdują się w trudnej sytuacji materialnej – średni miesięczny dochód netto uzyskany na jednego członka rodziny osoby wnioskującej o stypendium za poprzedni rok kalendarzowy nie może przekroczyć 650,00 zł netto,
 4. Zameldowane są na terenie Województwa Wielkopolskiego,
 5. W roku ubiegania się o stypendium nie ukończyły 28 roku życia,
 6. Złożą pełną dokumentację w Starostwach Powiatowych lub w Urzędach Miast na prawach powiatu właściwych ze względu na miejsce stałego zameldowania w terminie do:
 • 25 września uczniowie,
 • 20 października studenci/słuchacze.

Ogłoszenie listy stypendystów odbywa się na przełomie miesięcy listopad-grudzień danego roku kalendarzowego.

Więcej informacji o stypendium można uzyskać na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego www.umww.pl w zakładce Departamentu Edukacji i Nauki.

Informacje pochodzą ze strony: https://www.umww.pl

Kontakt

Departament Edukacji i Nauki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego
al. Niepodległości 34
Poznań