Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie47
 • studenci29
 • absolwenci13
 • doktoranci12
 • naukowcy5
 • inni7
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • naukowe71
 • socjalne9
 • inne6
 • sportowe25
 • artystyczne33
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • międzynarodowe6
 • ogólnopolskie25
 • dolnośląskie10
 • kujawsko-pomorskie4
 • łódzkie3
 • lubelskie4
 • małopolskie6
 • mazowieckie3
 • podlaskie1
 • pomorskie6
 • śląskie4
 • warmińsko-mazurskie5
 • wielkopolskie4
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • fundacje i stowarzyszenia18
 • szkoła wyższa8
 • firma7
 • instytucja rządowa6
 • samorząd42
 • inny1
PLANOWANE
ARCHIWUM
Wróć do listy
Ogłoszenie archiwalne

Stypendia socjalne Marszałka Województwa Wielkopolskiego

organizator:

Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego

Rodzaj:
naukowe, socjalne
Grupa docelowa:
uczniowie, studenci
Zasięg:
wielkopolskie
termin składania wniosków: 20.10.2019

Stypendia socjalne Marszałka Województwa Wielkopolskiego

Rusza nowa edycja programu stypendialnego dla uczniów szkół ponadpodstawowych, ponadgimnazjalnych i studentów uczelni publicznych zameldowanych na terenie województwa wielkopolskiego.

Kandydaci do stypendium mogą składać wnioski wraz z pełną dokumentacją w starostwie powiatowym lub urzędzie miasta na prawach powiatu (zgodnie z miejscem zameldowania – tak jak miało to miejsce w latach wcześniejszych).

O przyznanie stypendium mogą się ubiegać osoby spełniające łącznie następujące kryteria:

 • Uczą się lub studiują w trybie dziennym,
 • Uzyskały za poprzedni rok nauki średnią ocen od: uczniowie 4,21, a słuchacze i studenci 4,01,
 • Znajdują się w trudnej sytuacji materialnej – średni miesięczny dochód netto uzyskany na jednego członka rodziny osoby wnioskującej o stypendium za poprzedni rok kalendarzowy nie może przekroczyć 650,00 zł netto,
 • Zameldowane są na terenie Województwa Wielkopolskiego,
 • W roku ubiegania się o stypendium nie ukończyły 28 roku życia,
 • Złożą pełną dokumentację w Starostwach Powiatowych lub w Urzędach Miast na prawach powiatu właściwych ze względu na miejsce stałego zameldowania w terminie do:
  25 września uczniowie,
  20 października studenci/słuchacze.

Ogłoszenie listy stypendystów odbywa się na przełomie miesięcy listopad-grudzień danego roku kalendarzowego.

Informacje pochodzą ze strony: www.umww.pl

Kontakt

Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego
al. Niepodległości 34
61-714 Poznań

edukacja@ulnww.pl
www.poznan.pl