Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie16
 • studenci33
 • absolwenci13
 • doktoranci7
 • naukowcy2
 • inni14
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • naukowe30
 • inne3
 • sportowe8
 • artystyczne19
 • socjalne9
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • ogólnopolskie19
 • dolnośląskie2
 • łódzkie1
 • lubelskie3
 • małopolskie3
 • mazowieckie5
 • podlaskie1
 • pomorskie2
 • śląskie3
 • świętokrzyskie1
 • warmińsko-mazurskie2
 • wielkopolskie3
 • zachodniopomorskie3
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • fundacje i stowarzyszenia13
 • szkoła wyższa4
 • firma6
 • instytucja rządowa3
 • samorząd19
 • inny1
PLANOWANE
ARCHIWUM
Wróć do listy

Stypendia socjalne Marszałka Województwa Wielkopolskiego

organizator:

Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego

Rodzaj:
socjalne, naukowe
Grupa docelowa:
uczniowie, studenci
Zasięg:
wielkopolskie
termin składania wniosków: 20.10.2019

Stypendia socjalne Marszałka Województwa Wielkopolskiego

Rusza nowa edycja programu stypendialnego dla uczniów szkół ponadpodstawowych, ponadgimnazjalnych i studentów uczelni publicznych zameldowanych na terenie województwa wielkopolskiego.

Kandydaci do stypendium mogą składać wnioski wraz z pełną dokumentacją w starostwie powiatowym lub urzędzie miasta na prawach powiatu (zgodnie z miejscem zameldowania – tak jak miało to miejsce w latach wcześniejszych).

O przyznanie stypendium mogą się ubiegać osoby spełniające łącznie następujące kryteria:

 • Uczą się lub studiują w trybie dziennym,
 • Uzyskały za poprzedni rok nauki średnią ocen od: uczniowie 4,21, a słuchacze i studenci 4,01,
 • Znajdują się w trudnej sytuacji materialnej – średni miesięczny dochód netto uzyskany na jednego członka rodziny osoby wnioskującej o stypendium za poprzedni rok kalendarzowy nie może przekroczyć 650,00 zł netto,
 • Zameldowane są na terenie Województwa Wielkopolskiego,
 • W roku ubiegania się o stypendium nie ukończyły 28 roku życia,
 • Złożą pełną dokumentację w Starostwach Powiatowych lub w Urzędach Miast na prawach powiatu właściwych ze względu na miejsce stałego zameldowania w terminie do:
  25 września uczniowie,
  20 października studenci/słuchacze.

Ogłoszenie listy stypendystów odbywa się na przełomie miesięcy listopad-grudzień danego roku kalendarzowego.

Informacje pochodzą ze strony: www.umww.pl

Kontakt

Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego
al. Niepodległości 34
61-714 Poznań

edukacja@ulnww.pl
www.poznan.pl