Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie18
 • studenci32
 • absolwenci14
 • doktoranci12
 • naukowcy10
 • inni14
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • artystyczne14
 • sportowe8
 • naukowe36
 • socjalne8
 • inne6
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • międzynarodowe1
 • ogólnopolskie34
 • kujawsko-pomorskie2
 • lubelskie2
 • małopolskie3
 • mazowieckie1
 • podkarpackie3
 • podlaskie1
 • pomorskie1
 • śląskie1
 • warmińsko-mazurskie2
 • wielkopolskie1
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • fundacje i stowarzyszenia21
 • szkoła wyższa6
 • firma4
 • instytucja rządowa8
 • samorząd12
 • inny2
PLANOWANE
ARCHIWUM
Wróć do listy

Stypendia socjalne dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Śrem

organizator:

Urząd Miejski w Śremie

Rodzaj:
socjalne
Grupa docelowa:
uczniowie
Zasięg:
wielkopolskie
termin składania wniosków: 15.09.2010

Stypendia socjalne dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Śrem

Pion Edukacji i Usług Społecznych Urzędu Miejskiego w Śremie informuje, iż zgodnie z ustawą z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r., Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) istnieje możliwość ubiegania się o przyznanie pomocy materialnej o charakterze socjalnym na rok szkolny i akademicki 2010/2011 dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Śrem.

Świadczeniami pomocy materialnej o charakterze socjalnym są:

 • stypendium szkolne
 • zasiłek szkolny

Stypendium szkolne może otrzymać uczeń znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie. Miesięczny dochód nie może przekraczać kwoty 351 zł netto na osobę w rodzinie. Zasiłek szkolny może być przyznany, gdy uczeń przejściowo znajdzie się w trudnej sytuacji materialnej z powodu zdarzenia losowego, które wystąpiło nie wcześniej niż na dwa miesiące przed złożeniem wniosku.

Pomoc materialna przeznaczona jest dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych, jak również szkół ponadgimnazjalnych oraz słuchaczy kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych oraz kolegiów pracowników służb społecznych, jeżeli zamieszkują na terenie gminy Śrem.

O przyznanie pomocy materialnej o charakterze socjalnym mogą ubiegać się rodzice, pełnoletni uczniowie, słuchacze oraz dyrektor szkoły. Wnioski o przyznanie stypendium szkolnego należy składać w terminie od 1 do 15 września 2010 r. w Pionie Edukacji i Usług Społecznych Urzędu Miejskiego w Śremie, Pl. 20 Października 1, pokój nr 1, a w przypadku słuchaczy kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych oraz kolegiów pracowników służb społecznych do 15 października 2010 r.

Formularze wniosków dostępne są w Pionie Edukacji i Usług Społecznych Urzędu Miejskiego w Śremie, w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miejskiego w Śremie oraz w jednostkach oświatowych gminy Śrem, a także na stronie internetowej www.srem.pl

Dodatkowe informacje można uzyskać w Pionie Edukacji i Usług Społecznych Urzędu Miejskiego w Śremie lub pod nr tel. (61)  284 71 30.

Informacje pochodzą ze strony www.srem.pl

Kontakt

Urząd Miejski w Śremie
Plac 20 Października 1
63-100 Śrem
tel.: (61) 283 52 25
umiejski@srem.pl
www.srem.pl