Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie30
 • studenci68
 • absolwenci20
 • doktoranci12
 • naukowcy7
 • inni16
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • artystyczne32
 • naukowe72
 • inne14
 • socjalne12
 • sportowe16
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • międzynarodowe7
 • ogólnopolskie33
 • dolnośląskie5
 • kujawsko-pomorskie6
 • łódzkie6
 • lubelskie5
 • lubuskie5
 • małopolskie1
 • mazowieckie7
 • podkarpackie2
 • podlaskie4
 • pomorskie3
 • śląskie9
 • świętokrzyskie3
 • warmińsko-mazurskie2
 • wielkopolskie8
 • zachodniopomorskie3
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • szkoła średnia1
 • fundacje i stowarzyszenia20
 • szkoła wyższa4
 • firma10
 • instytucja rządowa6
 • samorząd54
 • inny2
PLANOWANE
ARCHIWUM
Wróć do listy

Stypendia socjalne dla uczniów zamieszkalych na terenie Gminy Mosina

organizator:

Urząd Miejski-Referat Oświaty

Rodzaj:
socjalne
Grupa docelowa:
uczniowie
Zasięg:
wielkopolskie
termin składania wniosków: 15.09.2010

Stypendia socjalne dla uczniów zamieszkalych na terenie Gminy Mosina

Urząd Miejski w Mosinie informuje, że w dniach: od 01.09.2010 r. do 15.09.2010 r. rozpoczyna się przyjmowanie wniosków o przyznanie stypendium szkolnego o charakterze socjalnym.

Stypendium szkolne o charakterze socjalnym mogą otrzymać uczniowie znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie, w szczególności z rodzin, w których występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, alkoholizm, narkomania. Miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia uprawniająca do ubiegania się o stypendium szkolne nie może być większa niż kwota, o której mowa w art. 8 ust.1 pkt. 2 ustawy o pomocy społecznej tj. 351 zł.

Pomoc materialna przysługuje zamieszkałym na terenie Gminy Mosina uczniom:

 • szkół publicznych i niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych oraz słuchaczom publicznych kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników służb społecznych – do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia,
 • wychowankom publicznych i niepublicznych ośrodków umożliwiających dzieciom i młodzieży upośledzonych umysłowo w stopniu głębokim, a także dzieciom i młodzieży upośledzonym umysłowo ze sprzężonymi niepełnosprawnościami realizację odpowiednio obowiązku szkolnego i obowiązku nauki – do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki,
 • uczniom szkół niepublicznych nie posiadających uprawnień szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych – do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki,
 • słuchaczom niepublicznych kolegiów nauczycielskich i nauczycielskich kolegiów języków obcych – do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia.

Druk wniosku dostępny będzie od dnia 20.08.2010 r. w Urzędzie Miejskim – w Biurze Obsługi Interesanta na parterze, w siedzibach szkół podstawowych i gimnazjach położonych na terenie Gminy Mosina oraz na stronie internetowej www.mosina.pl.

Wnioski można przesłać również drogą pocztową na adres:

Urząd Miejski–Referat Oświaty
Pl. 20 Października 1
62-050 Mosina

Informacje pochodzą ze strony www.mosina.pl

Kontakt

Urząd Miejski-Referat Oświaty
Pl. 20 Października 1
62-050 Mosina
tel.: (61) 810 95 05
boi@mosina.pl
www.mosina.pl