Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie35
 • studenci34
 • absolwenci18
 • doktoranci6
 • naukowcy5
 • inni19
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • inne5
 • naukowe40
 • sportowe20
 • artystyczne26
 • socjalne10
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • międzynarodowe7
 • ogólnopolskie17
 • dolnośląskie3
 • kujawsko-pomorskie1
 • łódzkie4
 • lubelskie2
 • małopolskie6
 • mazowieckie6
 • podkarpackie1
 • podlaskie1
 • pomorskie2
 • śląskie4
 • świętokrzyskie3
 • warmińsko-mazurskie3
 • wielkopolskie7
 • zachodniopomorskie7
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • szkoła średnia1
 • instytucja międzynarodowa2
 • fundacje i stowarzyszenia12
 • szkoła wyższa5
 • firma4
 • instytucja rządowa6
 • samorząd38
 • inny1
PLANOWANE
ARCHIWUM
Wróć do listy
Ogłoszenie archiwalne

Stypendia socjalne dla uczniów z terenu Gminy Rychliki

organizator:

Urząd Gminy w Rychlikach

Rodzaj:
socjalne
Grupa docelowa:
uczniowie
Zasięg:
warmińsko-mazurskie
termin składania wniosków: 15.09.2010

Stypendia socjalne dla uczniów z terenu Gminy Rychliki

Aby uzyskać stypendium należy spełniać kryterium dochodowe, o którym mowa w ustawie o pomocy społecznej – obecnie jest to 351 zł na osobę w rodzinie. Wnioski oraz inne niezbędne dokumenty można pobrać w siedzibie Urzędu Gminy Rychliki oraz w szkołach funkcjonujących na terenie gminy. Termin składania wniosku –  do 15 września 2010 roku na rok szkolny 2010/2011 a w przypadku słuchaczy kolegiów – do dnia 15 października 2010 roku. Wniosek może złożyć rodzic albo pełnoletni uczeń lub odpowiednio dyrektor szkoły, kolegium lub ośrodka dla uczniów niepełnosprawnych. Pełnoletni uczeń składa wniosek we własnym imieniu.

Stypendium szkolne może być przeznaczone na dodatkowe zajęcia oraz pomoc rzeczową o charakterze edukacyjnym. Świadczenia te nie są wymienione w formie zamkniętego katalogu, gdyż ich rodzaj zależy od potrzeb ucznia. Dodatkowymi zajęciami mogą być zajęcia wyrównawcze, nauka języków obcych, zajęcia sportowe, taneczne, recytatorskie, kółka zainteresowań itp. Pomoc rzeczowa o charakterze edukacyjnym to np. tornister, strój na zajęcia wychowania fizycznego, podręczniki, zeszyty, przybory szkolne, atlasy, encyklopedie, wyjazdy na wycieczkę szkolną, zieloną szkołę, czy nawet mikroskop dla ucznia zainteresowanego biologią lub luneta dla ucznia zainteresowanego astronomią, o ile są związane z procesem edukacyjnym.

Refundacja wydatków nastąpi po przedłożeniu rachunków lub faktur wystawionych na wnioskodawcę do wysokości przyznanego stypendium szkolnego.

Informacje pochodzą ze strony www.rychliki.org

Kontakt

Urząd Gminy w Rychlikach
Rychliki 86
14-411 Rychliki
tel.: (55) 248 81 55
ugrychliki@poczta.fm
www.rychliki-ug.bip-wm.pl