Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie18
 • studenci32
 • absolwenci14
 • doktoranci12
 • naukowcy10
 • inni14
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • socjalne8
 • inne6
 • artystyczne14
 • sportowe8
 • naukowe36
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • ogólnopolskie34
 • międzynarodowe1
 • kujawsko-pomorskie2
 • lubelskie2
 • małopolskie3
 • mazowieckie1
 • podkarpackie3
 • podlaskie1
 • pomorskie1
 • śląskie1
 • warmińsko-mazurskie2
 • wielkopolskie1
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • fundacje i stowarzyszenia21
 • szkoła wyższa6
 • firma4
 • instytucja rządowa8
 • samorząd12
 • inny2
PLANOWANE
ARCHIWUM
Wróć do listy

Stypendia socjalne dla uczniów – Gostyń

organizator:

Urząd Miejski w Gostyniu

Rodzaj:
socjalne
Grupa docelowa:
uczniowie
Zasięg:
wielkopolskie
termin składania wniosków: 15.09.2010

Stypendia socjalne dla uczniów – Gostyń

Uczniowie z terenu gminy Gostyń znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie, mogą ubiegać się o stypendium szkolne na rok szkolny 2010/2011. Wnioski można będzie składać przez dwa tygodnie – od środy 1 września do środy 15 września 2010 roku

O stypendium mogą ubiegać się uczniowie z rodzin, w których występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, alkoholizm, narkomania; z rodzin, które nie mogą wypełniać funkcji opiekuńczo-wychowawczych oraz z rodzin niepełnych. Miesięczny dochód w rodzinie nie może przekraczać 351 zł netto na osobę.

Aby ubiegać się o stypendium należy złożyć wniosek o przyznanie pomocy materialnej w szkole, do której uczeń uczęszcza, o ile organem prowadzącym jest gmina Gostyń (są to wszystkie szkoły podstawowe i oba gimnazja na terenie gminy).

W innych przypadkach należy wniosek złożyć w Wydziale Oświaty i Spraw Społecznych – w budynku Urzędu Miejskiego w Gostyniu przy ul. Wrocławskiej 256, parter – pokój nr 11 (dotyczy to uczniów szkół podstawowych i gimnazjów, dla których gmina Gostyń nie jest organem prowadzącym, czyli mieszczących się poza gminą, a także uczniów szkół ponadgimnazjalnych oraz słuchaczy kolegiów).

Formularze wniosków można odebrać w Wydziale Oświaty i Spraw Społecznych, a także w Biurze Obsługi Klienta w budynku przy ul. Wrocławskiej 256, w punkcie informacyjnym na parterze ratusza oraz w sekretariatach szkół podstawowych i gimnazjów na terenie gminy Gostyń.

Informacje pochodzą ze strony www.strefagostyn.pl

Kontakt

Urząd Miejski w Gostyniu
Rynek 2
63-800 Gostyń
tel.: (65) 575 21 10
um@gostyn.pl
www.gostyn.pl