Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie34
 • studenci62
 • absolwenci16
 • doktoranci8
 • naukowcy3
 • inni17
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • naukowe62
 • inne14
 • sportowe14
 • socjalne11
 • artystyczne24
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • międzynarodowe5
 • ogólnopolskie28
 • dolnośląskie3
 • kujawsko-pomorskie6
 • łódzkie6
 • lubelskie6
 • lubuskie1
 • małopolskie2
 • mazowieckie4
 • opolskie1
 • podkarpackie1
 • podlaskie4
 • pomorskie2
 • śląskie6
 • świętokrzyskie3
 • warmińsko-mazurskie2
 • wielkopolskie8
 • zachodniopomorskie2
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • instytucja międzynarodowa1
 • fundacje i stowarzyszenia21
 • szkoła wyższa1
 • firma4
 • instytucja rządowa5
 • samorząd47
 • inny1
PLANOWANE
ARCHIWUM
Wróć do listy
Ogłoszenie archiwalne

Stypendia scenariuszowe PISF

organizator:

Polski Instytut Sztuki Filmowej

Rodzaj:
artystyczne
Grupa docelowa:
absolwenci, inni
Zasięg:
ogólnopolskie
termin składania wniosków: 19.09.2021

Stypendia scenariuszowe PISF

Rodzaje kwalifikujących się przedsięwzięć:

 • scenariusz filmu autorskiego (pełnometrażowe fabularne, pełnometrażowe dokumentalne, pełnometrażowe animowane);
 • scenariusz filmu o tematyce historycznej (pełnometrażowe fabularne, pełnometrażowe dokumentalne, pełnometrażowe animowane);
 • scenariusz filmu dla młodego widza lub widowni familijnej (pełnometrażowe fabularne, pełnometrażowe animowane;
 • scenariusz filmu o znaczącym potencjale frekwencyjnym (pełnometrażowe fabularne i pełnometrażowe animowane).

Beneficjentami są scenarzyści – osoby fizyczne, posiadające w dorobku film wyprodukowany na podstawie scenariusza ich autorstwa lub współautorstwa lub osoby, posiadające znaczący dorobek literacki bądź
dziennikarski.

O stypendium scenariuszowe nie mogą ubiegać się debiutujący scenarzyści bez dorobku literackiego lub filmowego.

Przedmiotem aplikacji będzie dofinansowanie procesu tworzenia scenariusza. Scenariusz już napisany nie kwalifikuje do otrzymania stypendium.

Stypendium jest udzielane scenarzyście piszącemu dzieło oryginalne, będące wytworem jego własnej twórczości. Można ubiegać się o stypendium na pisanie scenariusza, który będzie adaptacją, istniejącego już dzieła, pod warunkiem, że scenarzysta jest autorem tego dzieła lub udokumentuje nabycie autorskich praw majątkowych do utworu, który ma być przedmiotem adaptacji. Umowa o przekazanie autorskich praw majątkowych musi zezwalać nie tylko na pisanie scenariusza, ale także na produkcję filmu według niego i eksploatację tego filmu.

Kwoty dofinansowania:
dofinansowanie projektów filmów fabularnych może zostać przyznane w wysokości:

 1. od 15 000,00 zł do 40 000,00 zł dla projektów filmów autorskich, dla młodego widza lub widowni familijnej oraz o znaczącym potencjale
  frekwencyjnym,
 2. od 15 000,00 zł do 40 000,00 zł dla projektów filmów o tematyce
  historycznej;

dofinansowanie projektów filmów dokumentalnych może zostać przyznane w wysokości:

 1. od 15 000,00 zł do 40 000,00 zł dla pełnometrażowych projektów
  filmów autorskich,
 2. od 15 000,00 zł do 40 000,00 zł dla pełnometrażowych projektów
  filmów o tematyce historycznej;

dofinansowanie projektów filmów animowanych może zostać przyznane w wysokości: od 15 000,00 zł do 40 000,00 zł dla pełnometrażowych projektów filmów autorskich, o tematyce historycznej, dla młodego widza
lub widowni familijnej, o znaczącym potencjale frekwencyjnym.

Stypendium scenariuszowe podlega zwrotowi w całości (niezależnie od kwoty zbycia praw do scenariusza, przekazanej scenarzyście przez producenta) w terminie 14 dni od dnia zbycia przez stypendystę autorskich praw majątkowych do scenariusza na rzecz producenta filmowego lub innej osoby.

Dotyczy to również zbycia praw do scenariusza w zakresie innym niż wyprodukowanie filmu i jego eksploatacja, ale udzielenie przez scenarzystę opcji na nabycie praw nie jest zbyciem przez niego praw majątkowych do scenariusza i jej zawarcie nie wymaga zwrotu stypendium w ustalonym wyżej
terminie.

Jeśli scenarzysta otrzymał dwa stypendia i nie został złożony wniosek na Rozwój projektu lub Produkcję filmową z tym scenariuszem Stypendysta traci prawo ubiegania się o kolejne stypendium na okres 3 lat. Okres 3 lat jest liczony od ukończenia ostatniego stypendium scenariuszowego (tj. od daty formalnej akceptacji scenariusza w PISF).

Stypendium będzie wypłacane w ratach:

 1. I rata 70% kwoty dofinansowania po podpisaniu przez stypendystę umowy
  z PISF;
 2. II rata 30% kwoty dofinansowania po złożeniu scenariusza i akceptacji merytorycznej raportu końcowego, której dokonuje Dział Produkcji Filmowej i Rozwoju Projektów Filmowych PISF.

TRYB NABORU I WYBORU WNIOSKÓW dla Priorytetu XI: Stypendia scenariuszowe pełnometrażowych filmów fabularnych, dokumentalnych i animowanych

Wnioski o dofinansowanie dla Priorytetu XI składa się w Instytucie na poszczególne sesje w następujących terminach:

 1. Sesja I/2021: 08.02-15.02.2021
 2. Sesja II/2021: 10.05-16.05.2021
 3. Sesja III/2021: 13.09-19.09.2021

Więcej szczegółów można znaleźć na stronie organizatora.

Informacje pochodzą ze strony: pisf.pl

Więcej stypendiów o charakterze artystycznym możecie znaleźć na naszej stronie.

Kontakt

Polski Instytut Sztuki Filmowej
ul. Leona Kruczkowskiego 2
00-412 Warszawa
tel. 22 10 26 400
pisf@pisf.pl
pisf.pl