Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie25
 • studenci40
 • absolwenci22
 • doktoranci12
 • naukowcy9
 • inni23
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • inne7
 • sportowe10
 • artystyczne22
 • socjalne5
 • naukowe36
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • ogólnopolskie24
 • międzynarodowe7
 • dolnośląskie2
 • kujawsko-pomorskie2
 • lubelskie5
 • małopolskie2
 • mazowieckie6
 • opolskie1
 • podkarpackie1
 • pomorskie1
 • śląskie4
 • świętokrzyskie1
 • warmińsko-mazurskie2
 • wielkopolskie8
 • zachodniopomorskie3
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • fundacje i stowarzyszenia20
 • szkoła wyższa4
 • firma6
 • instytucja rządowa7
 • samorząd26
PLANOWANE
ARCHIWUM
Wróć do listy

Stypendia Samorządu Województwa Świętokrzyskiego

organizator:

Samorząd Województwa Świętokrzyskiego

Rodzaj:
naukowe
Grupa docelowa:
inni
Zasięg:
świętokrzyskie
termin składania wniosków: 10.10.2015

Stypendia Samorządu Województwa Świętokrzyskiego

Stypendia Samorządu Województwa Świętokrzyskiego dla Polaków oraz osób polskiego pochodzenia ze Wschodu

Zgodnie z przyjętymi zasadami beneficjentami pomocy materialnej w formie w/w stypendiów mogą być Polacy oraz osoby polskiego pochodzenia ze Wschodu, w tym repatrianci, m.in. z Armenii, Azerbejdżanu, Białorusi, Gruzji, Kazachstanu, Kirgistanu, Mołdawii, Rosji, Tadżykistanu, Turkmenistanu, Ukrainy, Uzbekistanu, którzy podjęli studia I, II, III stopnia lub studia jednolite magisterskie na świętokrzyskich uczelniach, mających swoje siedziby na terenie naszego województwa oraz spełniają następujące warunki:
 • posiadają ważną Kartą Polaka, w rozumieniu ustawy z dn. 7 września 2007 r. o Karcie Polaka (Dz. U. z 2014 r. poz. 1187 z późn. zm.), lub są osobami pochodzenia polskiego, w rozumieniu ustawy o repatriacji z dn. 9 listopada 2000 r. (Dz. U. z 2014 r. poz. 1392), lub są repatriantami w rozumieniu ustawy o repatriacji, lub są osobami posiadającymi polskie obywatelstwo, zamieszkującymi w w/w krajach,
 • posiadają potwierdzenie odbywania studiów w jednej z w/w uczelni,
 • złożą prawidłowo wypełniony wniosek o przyznanie stypendium.
Stypendium przyznawane jest na okres 9 miesięcy w trakcie trwania roku akademickiego, tj. od 1 października do 30 czerwca lub w przypadku studiów 3,5-letnich także na ostatni semestr od 1 marca do 30 czerwca. Jego maksymalna wysokość określana jest na poziomie 30% minimalnego wynagrodzenia za pracę, ustalonego na podstawie art. 2 ust. 5 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. nr 200 poz. 1679 z późn. zm.) w roku przyznania stypendium.
Wnioski, według załącznika dostępnego na stronach internetowych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego należy składać w dziekanatach w dn. 1 – 10 października br.
Ewentualne pytania prosimy kierować do:
– Działu Nauczania, tel. 0413497329 lub Działu Spraw Studenckich tel. 413497159,
– Departamentu Promocji Urzędu Marszałkowskiego, tel. 413416911, 413416901.
Informacje pochodzą ze strony www.ujk.edu.pl

Kontakt

Samorząd Województwa Świętokrzyskiego
www.sejmik.kielce.pl