Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie23
 • studenci38
 • absolwenci21
 • doktoranci10
 • naukowcy7
 • inni22
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • artystyczne19
 • socjalne5
 • naukowe33
 • inne6
 • sportowe10
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • ogólnopolskie22
 • międzynarodowe7
 • dolnośląskie2
 • kujawsko-pomorskie2
 • lubelskie5
 • małopolskie2
 • mazowieckie4
 • opolskie1
 • podkarpackie1
 • pomorskie1
 • śląskie3
 • świętokrzyskie1
 • warmińsko-mazurskie2
 • wielkopolskie8
 • zachodniopomorskie3
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • fundacje i stowarzyszenia17
 • szkoła wyższa4
 • firma6
 • instytucja rządowa7
 • samorząd24
PLANOWANE
ARCHIWUM
Wróć do listy

Stypendia SAKIEWKA ZBÓJA MADEJA dla uczniów gminy Łagów

organizator:

Stowarzyszenie Rozwoju Gminy Łagów

Rodzaj:
Grupa docelowa:
uczniowie
Zasięg:
świętokrzyskie
termin składania wniosków: 30.09.2013

Stypendia SAKIEWKA ZBÓJA MADEJA dla uczniów gminy Łagów

Celem programu jest wspieranie uczniów Publicznego Gimnazjum w Łagowie osiągających wysokie wyniki w nauce i zaangażowanych w działalność społeczną z uwzględnieniem ich sytuacji materialnej.

Pomoc udzielana jest w formie pieniężnych stypendiów przyznawanych według następujących kryteriów:
-wyniki w nauce
-aktywność społeczna
-sytuacja materialna

Kompletna dokumentacja składa się z następujących elementów:
-wypełnionego wniosku
-kserokopii świadectwa ukończenia poprzedniej klasy (śr. ocen co najmniej 4.5) potwierdzona za zgodność z oryginałem
-opinii wychowawcy klasy o zainteresowaniach ucznia, jego osiągnięciach i rekomendacji do przyznania stypendium.
-kopii dyplomów, pism, zaświadczeń, listów rekomendacyjnych, które obrazować będą działalność społeczną ucznia, zdjęć prac, informacji prasowych itp. potwierdzających dokonania kandydata.

Informację pochodzą ze strony: www.stowarzyszenielagow.pl

Kontakt

Stowarzyszenie Rozwoju Gminy Łagów
ul. Słupska 3
26-025 Łagów


www.stowarzyszenielagow.pl