Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie47
 • studenci29
 • absolwenci13
 • doktoranci12
 • naukowcy5
 • inni7
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • artystyczne33
 • socjalne9
 • naukowe71
 • inne6
 • sportowe25
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • ogólnopolskie25
 • międzynarodowe6
 • dolnośląskie10
 • kujawsko-pomorskie4
 • łódzkie3
 • lubelskie4
 • małopolskie6
 • mazowieckie3
 • podlaskie1
 • pomorskie6
 • śląskie4
 • warmińsko-mazurskie5
 • wielkopolskie4
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • fundacje i stowarzyszenia18
 • szkoła wyższa8
 • firma7
 • instytucja rządowa6
 • samorząd42
 • inny1
PLANOWANE
ARCHIWUM
Wróć do listy
Ogłoszenie archiwalne

Stypendia Rotary Club

organizator:

Rotary Club Warszawa Fryderyk Chopin, Rotary Club Warszawa Konstancin i Rotary Białystok

Rodzaj:
naukowe, inne
Grupa docelowa:
uczniowie
Zasięg:
ogólnopolskie
termin składania wniosków: 28.02.2022

Stypendia Rotary Club

Rotary Club Warszawa Fryderyk Chopin wspólnie z Rotary Club Warszawa Konstancin i Rotary Białystok ruszył z drugą edycją programu stypendialnego dla młodzieży poniżej 18 roku życia! Od 1 stycznia do 28 lutego 2022 roku trwa nabór wniosków. W tym roku gwarantowane jest co najmniej 10.000 zł na stypendia!

Chcesz rozwijać swoje pasje naukowe, sportowe lub artystyczne? Komisja Stypendialna przyzna je najbardziej utalentowanej i obiecującej młodzieży.

KRYTERIA FORMALNE

O przyznanie stypendium ubiegać się mogą osoby, które:
a) posiadają obywatelstwo polskie;
b) do dnia 01 stycznia 2022 r. nie ukończyły lat 18;
c) prześlą prawidłowo wypełnione i podpisane zgłoszenie spełniające wymogi określone w niniejszym regulaminie, w szczególności zawierające zgodę rodzica lub opiekuna prawnego na udział w Programie;
d) prześlą opinię nauczyciela, trenera lub wychowawcy i fotokopię ostatnio uzyskanego świadectwa szkolnego oraz odbędą rozmowę z Komisją (dotyczy osób zakwalifikowanych do drugiego etapu Programu).

O przyznanie stypendium nie mogą się ubiegać:
a) zstępni Członków Organizatora lub innych Klubów Rotary w Polsce;
b) osoby, które otrzymały stypendium w latach poprzednich.

Zgłoszenia do Programu są przyjmowane od dnia 1 stycznia 2022 r. do dnia 28 lutego 2022 r. Zgłoszenia nadesłane po tym terminie nie będą rozpatrywane przez Organizatora, przy czym decyduje data wpływu zgłoszenia do Organizatora.

PIERWSZY ETAP PROGRAMU
Pierwszy etap Programu wymaga przesłania na adres e-mail: warszawafryderykchopin@rotary.org.pl zgłoszenia, w którym podane zostaną:
a) dane identyfikacyjne kandydata;
b) dane identyfikacyjne (imię i nazwisko) rodzica lub opiekuna prawnego kandydata;
c) informacje uzasadniające przyznanie kandydatowi stypendium.

Informacje pochodzą ze strony:  rotary.org.pl

Inne stypendia dla uczniów znajdziesz w naszej bazie.

Wspieraj nas w serwisie Patronite.pl – dzięki wpłatom możemy rozwijać ten rzetelny, dostępny dla wszystkich portal edukacyjny o stypendiach!

Kontakt

Rotary Club Warszawa Fryderyk Chopin, Rotary Club Warszawa Konstancin i Rotary Białystokwarszawafryderykchopin@rotary.org.pl
rotary.org.pl