Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie28
 • studenci40
 • absolwenci13
 • doktoranci4
 • naukowcy4
 • inni31
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • artystyczne18
 • socjalne2
 • naukowe17
 • inne6
 • sportowe24
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • ogólnopolskie10
 • międzynarodowe2
 • dolnośląskie2
 • kujawsko-pomorskie3
 • łódzkie1
 • lubelskie2
 • lubuskie2
 • małopolskie2
 • mazowieckie7
 • opolskie1
 • podkarpackie3
 • podlaskie3
 • pomorskie6
 • śląskie3
 • świętokrzyskie1
 • warmińsko-mazurskie5
 • wielkopolskie3
 • zachodniopomorskie3
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • fundacje i stowarzyszenia6
 • szkoła wyższa1
 • firma2
 • instytucja rządowa5
 • samorząd34
PLANOWANE
ARCHIWUM
Wróć do listy

Stypendia Rady Miasta Puck 2022

organizator:

Urząd Miasta w Pucku

Rodzaj:
naukowe
Grupa docelowa:
uczniowie
Zasięg:
pomorskie
termin składania wniosków: 15.07.2022

Stypendia Rady Miasta Puck 2022

Stypendia skierowane są do uczniów szkół podstawowych oraz ponadpodstawowych pobierających naukę na terenie Miasta Puck.

Do 15 lipca 2022 r. można składać wnioski o stypendium Rady Miasta Puck. Informacja o Wnioskującym dotyczy roku 2021/2022 a osiągnięcia muszą być potwierdzone przez Dyrektora szkoły.

Miejsce składania wniosków:

Urząd Miasta w Pucku,

ul. 1 Maja 13,

Biuro Obsługi Klienta

Informacji udziela:

Gabriela Albertin –główny specjalista ds. oświaty

Urząd Miasta w Pucku, ul. 1 Maja 13, pokój 206, tel. 58/673 05 11

e- mail: oswiata@miasto.puck.pl

Wymagane dokumenty:

 • Wypełniony wniosek z potwierdzoną średnią ocen uzyskanych na koniec roku szkolnego przez Dyrektora Szkoły lub upoważnioną osobę.
 • Kserokopie dokumentów świadczących o osiągnięciach uzyskanych w poprzednim roku szkolnym – dyplomy, zaświadczenia itp., poświadczone za zgodność z oryginałem przez szkołę lub po okazaniu oryginałów – przez pracownika Urzędu Miasta w Pucku.

Wnioski o stypendia mogą składać sami zainteresowani, a w przypadku osób nieletnich ich rodzice lub prawni opiekunowie ucznia.

Komplet dokumentów, tj. wnioski wraz z załącznikami spięte zszywaczem (bez bindowania) należy złożyć Biurze Obsługi Klienta w nieprzekraczalnych terminie do 15 lipca 2022 r.

Uwaga! Wnioski, które wpłyną do Urzędu Miasta w Pucku po 15 lipca będą traktowane jako wnioski złożone po terminie i nie będą podlegały rozpatrzeniu przez Komisję Stypendialną.

O stypendium mogą się ubiegać uczniowie, którzy uzyskali min. bardzo dobrą ocenę z zachowania oraz średnią ocen co najmniej:

 • 5,0 – uczeń po VI klasie szkoły podstawowej
 • 4,8 – uczeń/absolwent szkoły ponadpodstawowej.
  a ponadto:
 • jest laureatem lub finalistą konkursów/olimpiad przedmiotowych na szczeblu rejonowym, wojewódzkim, krajowym lub międzynarodowym, osiągającym jednocześnie bardzo dobre wyniki w nauce;
  jest medalistą zawodów sportowych na szczeblu rejonowym, wojewódzkim, krajowym lub międzynarodowym, osiągającym jednocześnie dobre wyniki w nauce;
 • jest laureatem lub finalistą przeglądów i konkursów artystycznych na szczeblu rejonowym, wojewódzkim, krajowym lub międzynarodowym, osiągającym jednocześnie dobre wyniki w nauce;
 • posiada inne wybitne osiągnięcia i sukcesy, a jednocześnie osiąga dobre wyniki w nauce.

Dodatkowymi uzupełniającymi kryteriami branymi pod uwagę przez komisję stypendialną są:

 • stopień trudności pokonywany przez ucznia/słuchacza w uzyskaniu wymienionych wyżej osiągnięć (np. niepełnosprawność);
 • współpraca z organizacjami pożytku publicznego lub działalność w wolontariacie;
  działalność na rzecz środowiska lokalnego.

Szczegóły dotyczące kryteriów zawarte są w REGULAMINIE PRZYZNAWANIA STYPENDIUM RADY MIASTA PUCK DLA UCZNIÓW (załącznik do Uchwały Nr XVI/10/2019 Rady Miasta Puck z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie Regulaminu przyznawania stypendium Rady Miasta Puck za wybitne osiągnięcia naukowe, artystyczne i sportowe dla uczniów pobierających naukę w Mieście Puck).

Stypendium ma charakter uznaniowy; nie ma trybu odwoławczego ponieważ decyzje Komisji Stypendialnej są ostateczne.

Informacje pochodzą ze strony: miastopuck.pl

Inne oferty stypendiów dla uczniów możecie znaleźć w naszej bazie.

Wspieraj nas w serwisie Patronite.pl – dzięki wpłatom możemy rozwijać ten rzetelny, dostępny dla wszystkich portal edukacyjny o stypendiach!

Kontakt

Urząd Miasta w Pucku
ul. 1 Maja 13
Puck
tel. 58 673 05 11
oswiata2@miasto.puck.pl
miastopuck.pl