Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie15
 • studenci15
 • absolwenci12
 • doktoranci4
 • naukowcy3
 • inni8
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • artystyczne15
 • naukowe20
 • inne2
 • sportowe5
 • socjalne5
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • ogólnopolskie11
 • międzynarodowe3
 • dolnośląskie1
 • łódzkie1
 • lubelskie2
 • małopolskie2
 • mazowieckie7
 • podlaskie1
 • świętokrzyskie1
 • warmińsko-mazurskie2
 • wielkopolskie4
 • zachodniopomorskie3
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • szkoła średnia1
 • instytucja międzynarodowa1
 • fundacje i stowarzyszenia5
 • szkoła wyższa2
 • firma4
 • instytucja rządowa5
 • samorząd17
PLANOWANE
ARCHIWUM
Wróć do listy
Ogłoszenie archiwalne

Stypendia Rady Gminy Babice dla uczniów 2020

organizator:

Urząd Gminy Babice

Rodzaj:
artystyczne, sportowe
Grupa docelowa:
uczniowie
Zasięg:
małopolskie
termin składania wniosków: 15.09.2020
wartość stypendium: 1500 zł

Stypendia Rady Gminy Babice dla uczniów 2020

Trwa nabór na stypendia Rady Gminy Babice dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy, którzy mogą pochwalić się sukcesami na polu artystycznym bądź sportowym. Wnioski można składać do  15 września 2020 roku.

Stypendium może zostać przyznane uczniowi szkoły podstawowej lub średniej zamieszkałemu na terenie Gminy Babice.  Stypendium może być przyznane uczniom, którzy spełniają łącznie następujące kryteria:

 • w ostatnim roku szkolnym uzyskali co najmniej dobrą ocenę z zachowania,
 • w ostatnim roku szkolnym zostali laureatami konkursów, przeglądów, festiwali o charakterze artystycznym lub sportowym na szczeblu co najmniej wojewódzkim,
 • wykazują się aktywnością i zaangażowaniem w życie szkoły lub społeczności lokalnej.

Wnioski o przyznanie stypendium artystycznego lub sportowego mogą składać:

 • dyrektorzy szkół,
 • dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Babicach,
 • komisja Oświaty, Kultury, Kultury Fizycznej, w skład której wchodzą radni Rady Gminy Babice,
 • gminna Rada Sportu,
 • pełnoletni uczniowie,
 • rodzice lub prawni opiekunowie uczniów.

Stypendia przyznawane będą w formie pieniężnej jeden raz w roku, w wysokości od 200 do 1 500 zł.

Po upływie terminu złożenia wniosków zostaną one przekazane do Komisji Oświaty, Kultury, Kultury Fizycznej Rady Gminy Babice celem rekomendacji.

Wnioski o przyznanie stypendiów na rok 2021 wraz z wymaganymi załącznikami należy składać na formularzu stanowiącym załącznik do uchwały RG Babice w terminie do 15 września 2020 r. na Dzienniku Podawczym UG Babice pok. Nr 1 w godzinach pracy urzędu tj. pn. 7.00-16.00, wt.-czw. 7.00-15.00, pt. 7.00-14.00.

Wszystkie informacje pochodzą ze strony: babice.pl

A osoby zainteresowane innymi ofertami stypendiów artystycznych lub sportowych zapraszamy do naszej wyszukiwarki!

Kontakt

Urząd Gminy Babice
ul. Krakowska 56
32-551 Babice
tel. 32 613 40 13
poczta@babice.pl
www.babice.pl

Dokumenty

do pobrania