Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie63
 • studenci80
 • absolwenci24
 • doktoranci10
 • naukowcy3
 • inni27
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • inne16
 • artystyczne34
 • sportowe28
 • socjalne14
 • naukowe92
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • międzynarodowe6
 • ogólnopolskie36
 • dolnośląskie6
 • kujawsko-pomorskie9
 • łódzkie8
 • lubelskie8
 • lubuskie2
 • małopolskie5
 • mazowieckie6
 • opolskie2
 • podkarpackie3
 • podlaskie4
 • pomorskie5
 • śląskie14
 • świętokrzyskie4
 • warmińsko-mazurskie4
 • wielkopolskie10
 • zachodniopomorskie3
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • instytucja międzynarodowa1
 • fundacje i stowarzyszenia32
 • szkoła wyższa1
 • firma6
 • instytucja rządowa5
 • samorząd75
 • inny1
PLANOWANE
ARCHIWUM
Wróć do listy
Ogłoszenie archiwalne

Stypendia „Prymusi” Fundacji Edukacyjnej im. Jerzego Juzonia

organizator:

Fundacja Edukacyjna im. Jerzego Juzonia

Rodzaj:
naukowe, socjalne
Grupa docelowa:
studenci
Zasięg:
ogólnopolskie
termin składania wniosków: 09.07.2021
liczba stypendiów: 3
wartość stypendium: 15 000 zł

Stypendia „Prymusi” Fundacji Edukacyjnej im. Jerzego Juzonia

Fundacja Edukacyjna im. Jerzego Juzonia przyznaje stypendia krajowe w ramach programu „PRYMUSI” osobom o wyjątkowych uzdolnieniach – w zakresie przedmiotów technicznych i technologicznych, pochodzącym z rodzin o niskich dochodach.

Stypendia przyznawane przez Fundację dotyczą współfinansowania wydatków związanych ze studiami wyższymi (utrzymanie, akademik, kieszonkowe), odbywanymi na kierunkach technicznych i technologicznych, istniejącymi na renomowanych krajowych uczelniach akademickich.

W roku akademickim 2021/2022 Fundacja oferuje maksymalnie 3 stypendia w wysokości 15 000 PLN (słownie: piętnaście tysięcy złotych) rocznie każde, płatne w 10 równych ratach, począwszy od października 2021 r.

Fundator lub Zarząd Fundacji może powołać konsultanta lub doradcę, w celu weryfikacji aplikacji oraz wsparcia merytorycznego dla Zarządu.

Stypendium przyznawane jest na pierwszy rok studiów, na okres jednego roku akademickiego z możliwością jego przedłużenia na kolejne lata; warunkiem jednak jego kontynuowania jest uzyskanie przez stypendystę średnich wyników akademickich na poziomie najwyższym na danej uczelni lub o jeden stopień niższym.

Do ubiegania się o stypendium uprawniona jest osoba, która spełnia łącznie następujące warunki:

 • Jest w ostatniej klasie dziennej szkoły średniej (dla młodzieży), zdaje egzamin maturalny w roku składania wniosku o Stypendium lub w roku poprzedzającym, i została przyjęta na pierwszy rok studiów stacjonarnych na polskiej uczelni akademickiej.
 • Jest laureatem uznanych konkursów naukowych, olimpiad krajowych i/lub międzynarodowych z przedmiotów technicznych lub technologicznych,
 • Średni miesięczny dochód na jednego członka rodziny w roku poprzedzającym aplikację nie przekroczył 1650 zł netto (słownie: jeden tysiąc sześćset pięćdziesiąt). Potwierdzenie wysokości dochodów stanowi Załącznik nr 2K do Regulaminu Programu,
 • Posiada obywatelstwo polskie,
 • Posiada rachunek bankowy i jest jego jedynym posiadaczem,

Rekrutacja przeprowadzana jest trzyetapowo:

 1. Etap I – to złożenie przez kandydata do stypendium wniosku drogą elektroniczną do 9 lipca 2021 r. zgodnie z formularzem stanowiącym Załącznik nr 1K do Regulaminu, zawierającym informacje dotyczące kandydata oraz Załącznikiem nr 2K dotyczącym osiągniętych dochodów przez każdego członka rodziny kandydata.
 2. Etap II – polega na indywidualnym spotkaniu Fundatora bądź Zarządu Fundacji z kandydatem do stypendium i odbyciu z nim rozmowy dotyczącej motywacji do podjęcia studiów, planów, przedstawienia dotychczasowych osiągnięć naukowych oraz weryfikacji wiedzy merytorycznej kandydata.
 3. Etap III – w przypadku pozytywnego rezultatu rekrutacji w etapie I i II i po udokumentowaniu potwierdzenia przyjęcia na studia, kandydat podpisuje z Fundacją indywidualną umowę, o której mowa w paragrafie poniżej.

Informacje pochodzą ze strony: www.fejj.pl

Po więcej stypendiów naukowych dla studentów zapraszamy do naszej wyszukiwarki.

Kontakt

Fundacja Edukacyjna im. Jerzego Juzonia
ul. Naukowa 30A/4
02-463 Warszawa

styp.1rok@fejj.pl
www.fejj.pl