Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie48
 • studenci29
 • absolwenci13
 • doktoranci12
 • naukowcy5
 • inni7
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • sportowe26
 • artystyczne34
 • naukowe72
 • socjalne9
 • inne6
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • ogólnopolskie25
 • międzynarodowe6
 • dolnośląskie10
 • kujawsko-pomorskie4
 • łódzkie3
 • lubelskie4
 • małopolskie6
 • mazowieckie3
 • podlaskie1
 • pomorskie6
 • śląskie5
 • warmińsko-mazurskie5
 • wielkopolskie4
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • fundacje i stowarzyszenia18
 • szkoła wyższa8
 • firma7
 • instytucja rządowa6
 • samorząd43
 • inny1
PLANOWANE
ARCHIWUM
Wróć do listy
Ogłoszenie archiwalne

Stypendia dla dzieci w ciężkim stanie klinicznym -SPES

organizator:

Stowarzyszenie na Rzecz Niepełnosprawnych SPES

Rodzaj:
inne, socjalne
Grupa docelowa:
uczniowie
Zasięg:
ogólnopolskie
termin składania wniosków: 30.03.2019

Stypendia dla dzieci w ciężkim stanie klinicznym -SPES

Rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji finansowej, opiekujące się dziećmi w ciężkim stanie klinicznym, mogą ubiegać się o roczne stypendium Stowarzyszenia SPES. Nabór wniosków trwa do 30 marca br. Szczegółowe informacje znajdują się na stronie: www.dla-dzieci.spes.org.pl

Wnioski przyjmowane są wyłącznie w postaci elektronicznej, do dostępnej przez stronę www.spes.org.pl/stypendia bazy danych.

Wysokość i forma przyznanej pomocy będzie ustalana indywidualnie dla każdej rodziny. Pomoc przyznawana jest na okres jednego roku (12 miesięcy), z możliwością jej kontynuowania.
Pomoc może być udzielona w następujących formach: jednorazowego świadczenia pieniężnego, dofinansowania zakupu środków pomocniczych i leków, dofinansowania do czynszu, dofinansowania do  zakupu sprzętu specjalistycznego dla dziecka, dofinansowania do zakupu podstawowego sprzętu gospodarstwa domowego, dofinansowania zakupu niezbędnych i ważnych życiowo sprzętów domowych, dofinansowania tzw. wkładu własnego do likwidacji barier architektonicznych lub poniesienia innych wydatków poprawiających warunki mieszkaniowe, dofinansowania kursów podnoszących kwalifikacje zawodowe Świadczeniobiorcy, wypożyczenia sprzętu specjalistycznego będącego własnością Stowarzyszenia, dofinansowania do częściowej spłaty kredytu lub pokrycia wkładu własnego przy zaciąganiu przez Świadczeniobiorcę kredytu hipotecznego na zakup nieruchomości, pracy socjalnej, pracy środowiskowej, poradnictwa rodzinnego i socjalnego.
Przyznawane w ramach Programu jednorazowe świadczenie pieniężne (stypendium) jest zasiłkiem pomocy społecznej z funduszy pozarządowych, niepodlegającym opodatkowaniu. Wypłacamy je w formie comiesięcznego bądź kwartalnego zasiłku.
Jest możliwe, iż w przypadku pozyskania specjalistycznych dotacji (grantów) zewnętrznych, pomoc przyznawać będziemy w postaci bonów towarowych lub kart przedpłaconych, które rodzina będzie mogła realizować w sieci placówek partnerów naszego programu (mogą to być np. apteki).

Wniosek może złożyć każda rodzina, która ocenia swoją sytuację materialną jako trudną i sprawuje opiekę nad dzieckiem w ciężkim stanie klinicznym (dzieckiem wymagającym całodobowych specjalistycznych zabiegów opiekuńczych i pielęgnacyjnych, jak np. w przypadku dziecka wymagającego wsparcia oddechu respiratorem czy karmienia dojelitowego), które nie ukończyło 25 roku życia. Pomoc jest przyznawana rodzinom, które znajdują się w odniesieniu do tych kryteriów w najtrudniejszej sytuacji. Pomoc jest przyznawana rodzinom, które deklarują gotowość wykorzystania własnych możliwości radzenia sobie z trudnościami i aktywnego działania na rzecz trwałej poprawy swojej sytuacji życiowej. Nie ma żadnych innych kryteriów udziału w programie. Ilość przyznawanych stypendiów jest uzależniona wyłącznie od ilości posiadanych przez nas na ten cel środków, aż do ich wyczerpania. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości proponujemy złożenie wniosku i oczekiwanie na naszą decyzję.
Wnioski o przyznanie pomocy należy składać bezpośrednio do bazy rekrutacyjnej, dostępnej całą dobę przez Internet. Dostęp do bazy rekrutacyjnej uzyskujecie Państwo po rejestracji danych osobowych, adresu e-mail i ustaleniu hasła (link do bazy podajemy na zakończenie niniejszej informacji). Baza danych (zbiór danych osobowych) jest chroniony zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
Wszystkie czynności niezbędne do złożenia wniosku wykonywane są wyłącznie w bazie rekrutacyjnej. Nie przyjmujemy wniosków przesyłanych do nas drogą korespondencyjną oraz składanych osobiście. Wniosek elektroniczny można wypełniać w kilku etapach – w każdej chwili jest możliwe zapisanie wniosku wypełnionego np. w połowie i ponowne kontynuowanie wypełniania wniosku np. po kilku dniach.
Osoby wstępnie zakwalifikowane do programu zostaną poproszone o przygotowanie dokumentów potwierdzających trudną sytuację życiową oraz stan zdrowia dziecka opisywane we wniosku (będą to między innymi deklaracje podatkowe wszystkich wspólnie zamieszkujących członków rodziny, decyzje zasiłkowe, zaświadczenia o dochodach z zakładów pracy, opinia lokalnego ośrodka pomocy społecznej, zaświadczenia lekarskie i inne wskazane przez nas dokumenty).
Przed przyznaniem pomocy, do rodzin po raz pierwszy wstępnie zakwalifikowanych do Programu zgłosi się przedstawiciel Stowarzyszenia SPES, celem zapoznania się z sytuacją rodziny w miejscu zamieszkania. W przypadku rodzin, które kontynuują uczestnictwo w Programie decyzję o konieczności przeprowadzenia wywiadu środowiskowego w miejscu zamieszkania podejmuje koordynator programu po zapoznaniu się z wnioskiem rodziny.
Rodzina pragnąca wziąć udział  Programie wyraża zgodę na przekazanie opinii publicznej informacji opisujących sytuację życiową i materialną członków rodziny oraz informacji opisujących stan zdrowia dziecka, wraz ze zgodą na publikację wizerunku.
Informacje pochodzą ze strony www.spes.org.pl

Kontakt

Stowarzyszenie na Rzecz Niepełnosprawnych SPES
ul. Kościuszki 46
40-048 Katowice

spes@spes.org.pl