Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie86
 • studenci57
 • absolwenci10
 • doktoranci6
 • naukowcy3
 • inni12
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • naukowe104
 • inne18
 • sportowe39
 • socjalne24
 • artystyczne41
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • międzynarodowe3
 • ogólnopolskie33
 • dolnośląskie13
 • kujawsko-pomorskie5
 • łódzkie6
 • lubelskie4
 • lubuskie1
 • małopolskie8
 • mazowieckie10
 • opolskie1
 • podkarpackie8
 • podlaskie1
 • pomorskie5
 • śląskie11
 • świętokrzyskie3
 • warmińsko-mazurskie8
 • wielkopolskie9
 • zachodniopomorskie1
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • fundacje i stowarzyszenia32
 • szkoła wyższa2
 • firma7
 • instytucja rządowa7
 • samorząd76
PLANOWANE
ARCHIWUM
Wróć do listy
Ogłoszenie archiwalne

Stypendia Prezydenta Stargardu w dziedzinie kultury 2021

organizator:

Urząd Miejski w Stargardzie

Rodzaj:
artystyczne
Grupa docelowa:
uczniowie, studenci, absolwenci, inni
Zasięg:
zachodniopomorskie
termin składania wniosków: 31.01.2021

Stypendia Prezydenta Stargardu w dziedzinie kultury 2021

Trwa nabór wniosków o przyznanie nagród Prezydenta Stargardu w dziedzinie kultury dla artystów, twórców i kreatorów kultury. Wnioski można wysyłać do 31 stycznia 2021 roku.

Stypendium otrzymać może osoba, która spełnia łącznie następujące kryteria:

 • zamieszkuje lub kształci się na terenie miasta Stargard;
 • podjęła lub kontynuuje edukację artystyczną, studia, staż, itp.;
 • posiada udokumentowane osiągnięcia w reprezentowanej przez siebie dziedzinie sztuki, tj. osiągnęła w roku, w którym składany jest wniosek, znaczące wyniki w przeglądach, konkursach, festiwalach, turniejach, olimpiadach artystycznych i tym podobnych wydarzeniach o zasięgu co najmniej wojewódzkim, reprezentując i promując miasto Stargard;
 • aktywnie uczestniczy w życiu kulturalnym miasta Stargard, prezentuje swoje umiejętności oraz dokonania artystyczne tj. bierze udział w koncertach, wystawach, wieczorach autorskich itp.;
 • będzie realizowała w roku, na który przyznane jest stypendium,program stypendium obejmujący między innymi doskonalenie umiejętności artystycznych i twórczych oraz ich prezentację, czynny udział w ogólnopolskich lub międzynarodowych konkursach, festiwalach, przeglądach lub projektach kulturalnych odbywających się poza miastem Stargard, w tym także realizację działań skierowanych do mieszkańców miasta Stargard;
 • nie ukończyła 26 roku życia.

Wysokość miesięcznej kwoty stypendium uzależniona jest od rangi osiągnięć kandydata i wynosi od 250 zł brutto do 550 zł brutto.

Osoba, której przyznano stypendium jest zobowiązana do:

 • zawarcia, niezwłocznie po otrzymaniu informacji o przyznaniu stypendium, umowy stypendialnej, której wzór określony został w załączniku nr 1 do Regulaminu,
 • wykorzystania stypendium na cele określone we wniosku i realizacji w sposób najbardziej efektywny programu stypendium,
 • złożenia stosowanych oświadczeń o pobieraniu /kontynuowaniu nauki w roku, w którym jest wypłacane stypendium,
 • złożenia, do dnia 31 stycznia następnego roku,w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miejskiego w Stargardzie, ul. Hetmana Stefana Czarnieckiego 17 lub przesłania pocztą sprawozdania z realizacji programu stypendium (decyduje data wpływu do Urzędu Miejskiego).

Stypendia przyznawane są z inicjatywy Prezydenta Miasta lub na wniosek:

 • osoby ubiegającej się o stypendium pod warunkiem, że do wniosku załączona będzie lista poparcia zawierająca co najmniej 30 podpisów mieszkańców miasta;
 • instytucji, stowarzyszeń, fundacji i innych podmiotów prawnych działających w obszarze kultury i sztuki na terenie miasta Stargard;
  placówek oświatowych i oświatowo-wychowawczych;
 • szkół artystycznych;
 • Młodzieżowego Zespołu Doradczego Prezydenta Miasta Stargard;
 • mieszkańców Stargardu pod warunkiem dołączenia do wniosku listy poparcia zawierającej co najmniej 30 podpisów mieszkańców miasta.

Wiosek o przyznanie stypendium powinien w szczególności zawierać:

 • dane kandydata;
 • opis całokształtu działalności kandydata;
 • opis działalności i osiągnięć kandydata uzyskanych w roku poprzedzającym przyznanie stypendium;
 • opis programu stypendium;
 • informacje o wnioskodawcy;
 • zgody kandydatów i wnioskodawców dotyczące przetwarzania danych osobowych;
 • załączniki: dodatkowe dokumenty potwierdzające osiągnięcia kandydata, zdjęcie kandydata (zdjęcia na nośniku elektronicznym), oświadczenie do celów podatkowych, zaświadczenie o posiadaniu statusu ucznia lub studenta.

Wnioski należy składać w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miejskiego w Stargardzie, ul. Hetmana Stefana Czarnieckiego 17 lub przesłać pocztą.

Wszystkie informacje pochodzą ze strony: stargard.pl

A po więcej ofert i propozycji stypendialnych zapraszamy do naszej wyszukiwarki stypendiów.

Kontakt

Urząd Miejski w Stargardzie
ul. Hetmana Stefana Czarnieckiego 17
73-110 Stargard
tel. 91 578 48 81
urzad@um.stargard.pl
www.stargard.pl

Dokumenty

do pobrania