Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie52
 • studenci62
 • absolwenci20
 • doktoranci6
 • naukowcy1
 • inni18
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • socjalne8
 • sportowe24
 • naukowe79
 • inne15
 • artystyczne29
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • ogólnopolskie30
 • międzynarodowe5
 • dolnośląskie6
 • kujawsko-pomorskie9
 • łódzkie7
 • lubelskie3
 • lubuskie2
 • małopolskie3
 • mazowieckie6
 • opolskie1
 • podkarpackie3
 • podlaskie2
 • pomorskie6
 • śląskie12
 • świętokrzyskie3
 • warmińsko-mazurskie4
 • wielkopolskie8
 • zachodniopomorskie2
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • instytucja międzynarodowa1
 • fundacje i stowarzyszenia23
 • firma5
 • instytucja rządowa6
 • samorząd63
 • inny1
PLANOWANE
ARCHIWUM
Wróć do listy
Ogłoszenie archiwalne

Stypendia Prezydenta Miasta Stargard

organizator:

Urząd Miasta Stargard Szczeciński

Rodzaj:
artystyczne
Grupa docelowa:
uczniowie
Zasięg:
zachodniopomorskie
termin składania wniosków: 31.10.2013

Stypendia Prezydenta Miasta Stargard

Do 31 października 2013 składać należy wnioski w sprawie przyznania stypendium artystycznego na rok 2014.
Stypendium ma charakter indywidualny, jest przyznawane wykazującym się wyjątkową aktywnością twórczą, reprezentującym wysoki poziom artystyczny, szczególnie utalentowanym osobom, zamieszkującym i działającym na terenie miasta Stargard, które nie ukończyły 25 roku życia.stypendysci 2012 front_bigStypendium przyznaje się na wykonanie w określonym terminie zamierzeń artystycznych (program stypendium), w tym również związanych z doskonaleniem umiejętności i zdolności artystycznych i twórczych w jednej z dziedzin: sztuki plastyczne, teatr i sztuka estradowa, muzyka i taniec, literatura, film, fotografia, organizacja przedsięwzięć kulturalnych na terenie naszego miasta..
Prezydent Stargardu może przyznawać stypendium z inicjatywy własnej lub na pisemny wniosek:
1) instytucji i placówek kultury działających na terenie Stargardu;
2) związków lub stowarzyszeń twórczych i kulturalnych oraz środowisk artystycznych działających na terenie Stargardu;
3) szkół artystycznych oraz placówek oświatowo– wychowawczych działających na terenie naszego miasta.
Stypendium może otrzymać osoba, która spełnia następujące kryteria:
1) zamieszkuje na terenie miasta Stargard;
2) podjęła lub kontynuuje edukację artystyczną, studia, staż lub w inny sposób doskonali warsztat artystyczny
3) brała udział, stosownie do swego poziomu edukacji, w koncertach, wystawach indywidualnych i zbiorowych, przeglądach,
konkursach, festiwalach, turniejach, olimpiadach artystycznych i tym podobnych wydarzeniach o zasięgu regionalnym,
ogólnopolskim lub międzynarodowym oraz uzyskiwała w nich znaczące wyniki;
4) realizuje ważny projekt artystyczny adresowany do mieszkańców Stargardu.
Wnioski wraz z dodatkową dokumentacją potwierdzającą osiągnięcia kandydata, tj. kserokopie dyplomów lub protokołów i pism zawierających informacje o uzyskanych nagrodach i wyróżnieniach, katalogi wystaw, recenzje, opinie, rekomendacje należy składać w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miejskiego, ul. Czarnieckiego 17.
Informacje ze strony: www.stargard.pl

Kontakt

Urząd Miasta Stargard Szczeciński
Czarneckiego 17
73-110 Stargard Szczeciński
tel. 91 578 12 61
kultura@um.stargard.pl
www.stargard.pl