Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie24
 • studenci40
 • absolwenci22
 • doktoranci12
 • naukowcy9
 • inni23
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • naukowe36
 • inne7
 • sportowe10
 • artystyczne21
 • socjalne5
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • ogólnopolskie24
 • międzynarodowe7
 • dolnośląskie2
 • kujawsko-pomorskie2
 • lubelskie5
 • małopolskie2
 • mazowieckie5
 • opolskie1
 • podkarpackie1
 • pomorskie1
 • śląskie4
 • świętokrzyskie1
 • warmińsko-mazurskie2
 • wielkopolskie8
 • zachodniopomorskie3
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • fundacje i stowarzyszenia19
 • szkoła wyższa4
 • firma6
 • instytucja rządowa7
 • samorząd26
PLANOWANE
ARCHIWUM
Wróć do listy

Stypendia Prezydenta Miasta Stargard

organizator:

Urząd Miasta Stargard Szczeciński

Rodzaj:
artystyczne
Grupa docelowa:
uczniowie
Zasięg:
zachodniopomorskie
termin składania wniosków: 31.10.2013

Stypendia Prezydenta Miasta Stargard

Do 31 października 2013 składać należy wnioski w sprawie przyznania stypendium artystycznego na rok 2014.
Stypendium ma charakter indywidualny, jest przyznawane wykazującym się wyjątkową aktywnością twórczą, reprezentującym wysoki poziom artystyczny, szczególnie utalentowanym osobom, zamieszkującym i działającym na terenie miasta Stargard, które nie ukończyły 25 roku życia.stypendysci 2012 front_bigStypendium przyznaje się na wykonanie w określonym terminie zamierzeń artystycznych (program stypendium), w tym również związanych z doskonaleniem umiejętności i zdolności artystycznych i twórczych w jednej z dziedzin: sztuki plastyczne, teatr i sztuka estradowa, muzyka i taniec, literatura, film, fotografia, organizacja przedsięwzięć kulturalnych na terenie naszego miasta..
Prezydent Stargardu może przyznawać stypendium z inicjatywy własnej lub na pisemny wniosek:
1) instytucji i placówek kultury działających na terenie Stargardu;
2) związków lub stowarzyszeń twórczych i kulturalnych oraz środowisk artystycznych działających na terenie Stargardu;
3) szkół artystycznych oraz placówek oświatowo– wychowawczych działających na terenie naszego miasta.
Stypendium może otrzymać osoba, która spełnia następujące kryteria:
1) zamieszkuje na terenie miasta Stargard;
2) podjęła lub kontynuuje edukację artystyczną, studia, staż lub w inny sposób doskonali warsztat artystyczny
3) brała udział, stosownie do swego poziomu edukacji, w koncertach, wystawach indywidualnych i zbiorowych, przeglądach,
konkursach, festiwalach, turniejach, olimpiadach artystycznych i tym podobnych wydarzeniach o zasięgu regionalnym,
ogólnopolskim lub międzynarodowym oraz uzyskiwała w nich znaczące wyniki;
4) realizuje ważny projekt artystyczny adresowany do mieszkańców Stargardu.
Wnioski wraz z dodatkową dokumentacją potwierdzającą osiągnięcia kandydata, tj. kserokopie dyplomów lub protokołów i pism zawierających informacje o uzyskanych nagrodach i wyróżnieniach, katalogi wystaw, recenzje, opinie, rekomendacje należy składać w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miejskiego, ul. Czarnieckiego 17.
Informacje ze strony: www.stargard.pl

Kontakt

Urząd Miasta Stargard Szczeciński
Czarneckiego 17
73-110 Stargard Szczeciński
tel. 91 578 12 61
kultura@um.stargard.pl
www.stargard.pl