Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie57
 • studenci67
 • absolwenci21
 • doktoranci8
 • naukowcy3
 • inni19
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • sportowe24
 • socjalne11
 • naukowe86
 • inne15
 • artystyczne30
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • ogólnopolskie35
 • międzynarodowe6
 • dolnośląskie6
 • kujawsko-pomorskie9
 • łódzkie7
 • lubelskie6
 • lubuskie2
 • małopolskie3
 • mazowieckie6
 • opolskie1
 • podkarpackie3
 • podlaskie4
 • pomorskie6
 • śląskie12
 • świętokrzyskie4
 • warmińsko-mazurskie4
 • wielkopolskie8
 • zachodniopomorskie2
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • instytucja międzynarodowa1
 • fundacje i stowarzyszenia28
 • firma5
 • instytucja rządowa6
 • samorząd67
 • inny1
PLANOWANE
ARCHIWUM
Wróć do listy
Ogłoszenie archiwalne

Stypendia Prezydenta Miasta Radomsko

organizator:

Urząd Miasta Radomsko

Rodzaj:
artystyczne, naukowe
Grupa docelowa:
uczniowie
Zasięg:
łódzkie
termin składania wniosków: 31.08.2016

Stypendia Prezydenta Miasta Radomsko

Stypendia Prezydenta Miasta Radomsko będą mogli otrzymać uczniowie klas IV-VI szkół podstawowych, gimnazjów oraz szkół ponadgimnazjalnych. Warunkiem przyznania nagrody będą wybitne osiągnięcia w nauce lub osiągnięcia artystyczne. Dla najzdolniejszych uczniów przewidziano nagrody pieniężne lub stypendium rzeczowe.

Warunki, jakie muszą spełnić uczniowie, aby ubiegać się o stypendium, to:

 • wysoka średnia ocen;
 • co najmniej bardzo dobra ocena z zachowania;
 • sukcesy w olimpiadach przedmiotowych czy konkursach wojewódzkich, ogólnopolskich i międzynarodowych.

Stypendia za wyniki artystyczne będą natomiast przyznawane osobom, które uzyskały czołowe miejsca w konkursach, przeglądach i festiwalach o zasięgu co najmniej ogólnopolskim, a także są autorami znaczących wydarzeń artystycznych.

Wniosek o stypendium powinien zawierać co najmniej:

1) określenie wnioskodawcy,
2) dane kandydata do stypendium (imię, nazwisko, datę urodzenia, miejsce zamieszkania, telefon, nazwę
szkoły/uczelni, do której kandydat uczęszcza, klasę/rok studiów),
3) uzasadnienie wniosku z wyszczególnieniem osiągnięć kandydata ubiegającego się o stypendium.

Wnioski należy składać  w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miasta Radomsko do dnia 31 sierpnia 2016 roku.


Informacje pochodzą ze strony www.radomsko.pl.

Kontakt

Urząd Miasta Radomsko
ul. Tysiąclecia 5
97-500 Radomsko
tel. 44 685 44 75

Dokumenty

do pobrania

DO POBRANIA:

wniosek