Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie23
 • studenci38
 • absolwenci21
 • doktoranci10
 • naukowcy7
 • inni22
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • inne6
 • sportowe10
 • artystyczne19
 • socjalne5
 • naukowe33
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • ogólnopolskie22
 • międzynarodowe7
 • dolnośląskie2
 • kujawsko-pomorskie2
 • lubelskie5
 • małopolskie2
 • mazowieckie4
 • opolskie1
 • podkarpackie1
 • pomorskie1
 • śląskie3
 • świętokrzyskie1
 • warmińsko-mazurskie2
 • wielkopolskie8
 • zachodniopomorskie3
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • fundacje i stowarzyszenia17
 • szkoła wyższa4
 • firma6
 • instytucja rządowa7
 • samorząd24
PLANOWANE
ARCHIWUM
Wróć do listy

Stypendia Prezydenta Miasta Radomsko

organizator:

Urząd Miasta Radomsko

Rodzaj:
artystyczne, naukowe
Grupa docelowa:
uczniowie
Zasięg:
łódzkie
termin składania wniosków: 31.08.2016

Stypendia Prezydenta Miasta Radomsko

Stypendia Prezydenta Miasta Radomsko będą mogli otrzymać uczniowie klas IV-VI szkół podstawowych, gimnazjów oraz szkół ponadgimnazjalnych. Warunkiem przyznania nagrody będą wybitne osiągnięcia w nauce lub osiągnięcia artystyczne. Dla najzdolniejszych uczniów przewidziano nagrody pieniężne lub stypendium rzeczowe.

Warunki, jakie muszą spełnić uczniowie, aby ubiegać się o stypendium, to:

 • wysoka średnia ocen;
 • co najmniej bardzo dobra ocena z zachowania;
 • sukcesy w olimpiadach przedmiotowych czy konkursach wojewódzkich, ogólnopolskich i międzynarodowych.

Stypendia za wyniki artystyczne będą natomiast przyznawane osobom, które uzyskały czołowe miejsca w konkursach, przeglądach i festiwalach o zasięgu co najmniej ogólnopolskim, a także są autorami znaczących wydarzeń artystycznych.

Wniosek o stypendium powinien zawierać co najmniej:

1) określenie wnioskodawcy,
2) dane kandydata do stypendium (imię, nazwisko, datę urodzenia, miejsce zamieszkania, telefon, nazwę
szkoły/uczelni, do której kandydat uczęszcza, klasę/rok studiów),
3) uzasadnienie wniosku z wyszczególnieniem osiągnięć kandydata ubiegającego się o stypendium.

Wnioski należy składać  w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miasta Radomsko do dnia 31 sierpnia 2016 roku.


Informacje pochodzą ze strony www.radomsko.pl.

Kontakt

Urząd Miasta Radomsko
ul. Tysiąclecia 5
97-500 Radomsko
tel. 44 685 44 75

Dokumenty

do pobrania

DO POBRANIA:

wniosek