Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie19
 • studenci33
 • absolwenci21
 • doktoranci8
 • naukowcy5
 • inni22
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • naukowe29
 • inne6
 • sportowe9
 • artystyczne18
 • socjalne4
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • ogólnopolskie20
 • międzynarodowe7
 • dolnośląskie2
 • kujawsko-pomorskie1
 • lubelskie4
 • małopolskie3
 • mazowieckie3
 • opolskie1
 • podkarpackie1
 • pomorskie1
 • śląskie3
 • warmińsko-mazurskie1
 • wielkopolskie8
 • zachodniopomorskie1
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • szkoła średnia1
 • fundacje i stowarzyszenia15
 • szkoła wyższa3
 • firma5
 • instytucja rządowa6
 • samorząd21
PLANOWANE
ARCHIWUM
Wróć do listy

Stypendia Prezydenta Miasta Opola 2013

organizator:

Urząd Miasta Opole

Rodzaj:
naukowe
Grupa docelowa:
studenci
Zasięg:
opolskie
termin składania wniosków: 25.10.2013

Stypendia Prezydenta Miasta Opola 2013

Celem dla którego realizowany jest program stypendialny jest wsparcie opolskiego
środowiska akademickiego poprzez:

 • zachęcenie maturzystów do podejmowania nauki na opolskich uczelniach,
 • zachęcenie studentów do stałego rozwoju i podnoszenia osiąganych wyników,
 • zachęcenie studentów do aktywnej działalności w kołach naukowych, stowarzyszeniach i fundacjach,
 • zachęcenie studentów do rozwijania dorobku naukowego,
 • wspieranie postaw przedsiębiorczości wśród studentów,
 • tworzenie wizerunku miasta oraz jego promocja jako istotnego w kraju ośrodka szkolnictwa wyższego.


Kandydat powinien spełniać poniższe warunki:

 • Posiadać status studenta studiów pierwszego lub drugiego stopnia uczelni mającej siedzibę na terenie Miasta Opola.
 • W momencie składania wniosku nie osiągnął wieku 25 lat.
 • W terminie określonym w regulaminie uczelni, zaliczyć co najmniej drugi rok studiów pierwszego stopnia.
 • Spełniać kryteria składania wniosków o przyznanie stypendium rektora dla najlepszych studentów w danym roku akademickim, określone na uczelni na której student studiuje.
 • Złożyć prawidłowo wypełniony wniosek o przyznanie stypendium
 • Wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych.
 • Nie przebywać na urlopie

Informację pochodzą ze strony: www.opole.pl

Kontakt

Urząd Miasta Opole
Rynek-Ratusz
46-020 Opole
tel. 77 45 11 861
gospodarka@um.opole.pl
www.opole.pl