Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie52
 • studenci54
 • absolwenci17
 • doktoranci9
 • naukowcy4
 • inni15
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • naukowe70
 • inne8
 • socjalne18
 • artystyczne33
 • sportowe25
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • ogólnopolskie27
 • międzynarodowe1
 • dolnośląskie13
 • kujawsko-pomorskie5
 • łódzkie1
 • lubelskie2
 • lubuskie1
 • małopolskie4
 • mazowieckie10
 • opolskie1
 • podkarpackie5
 • podlaskie1
 • pomorskie4
 • śląskie9
 • świętokrzyskie1
 • warmińsko-mazurskie7
 • wielkopolskie6
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • fundacje i stowarzyszenia27
 • szkoła wyższa1
 • firma5
 • instytucja rządowa8
 • samorząd48
 • inny1
PLANOWANE
ARCHIWUM
Wróć do listy

Stypendia Prezydenta Miasta Opola 2013

organizator:

Urząd Miasta Opole

Rodzaj:
naukowe
Grupa docelowa:
studenci
Zasięg:
opolskie
termin składania wniosków: 25.10.2013

Stypendia Prezydenta Miasta Opola 2013

Celem dla którego realizowany jest program stypendialny jest wsparcie opolskiego
środowiska akademickiego poprzez:

 • zachęcenie maturzystów do podejmowania nauki na opolskich uczelniach,
 • zachęcenie studentów do stałego rozwoju i podnoszenia osiąganych wyników,
 • zachęcenie studentów do aktywnej działalności w kołach naukowych, stowarzyszeniach i fundacjach,
 • zachęcenie studentów do rozwijania dorobku naukowego,
 • wspieranie postaw przedsiębiorczości wśród studentów,
 • tworzenie wizerunku miasta oraz jego promocja jako istotnego w kraju ośrodka szkolnictwa wyższego.


Kandydat powinien spełniać poniższe warunki:

 • Posiadać status studenta studiów pierwszego lub drugiego stopnia uczelni mającej siedzibę na terenie Miasta Opola.
 • W momencie składania wniosku nie osiągnął wieku 25 lat.
 • W terminie określonym w regulaminie uczelni, zaliczyć co najmniej drugi rok studiów pierwszego stopnia.
 • Spełniać kryteria składania wniosków o przyznanie stypendium rektora dla najlepszych studentów w danym roku akademickim, określone na uczelni na której student studiuje.
 • Złożyć prawidłowo wypełniony wniosek o przyznanie stypendium
 • Wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych.
 • Nie przebywać na urlopie

Informację pochodzą ze strony: www.opole.pl

Kontakt

Urząd Miasta Opole
Rynek-Ratusz
46-020 Opole
tel. 77 45 11 861
gospodarka@um.opole.pl
www.opole.pl