Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie52
 • studenci62
 • absolwenci20
 • doktoranci6
 • naukowcy1
 • inni18
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • naukowe79
 • inne15
 • artystyczne29
 • socjalne8
 • sportowe24
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • ogólnopolskie30
 • międzynarodowe5
 • dolnośląskie6
 • kujawsko-pomorskie9
 • łódzkie7
 • lubelskie3
 • lubuskie2
 • małopolskie3
 • mazowieckie6
 • opolskie1
 • podkarpackie3
 • podlaskie2
 • pomorskie6
 • śląskie12
 • świętokrzyskie3
 • warmińsko-mazurskie4
 • wielkopolskie8
 • zachodniopomorskie2
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • instytucja międzynarodowa1
 • fundacje i stowarzyszenia23
 • firma5
 • instytucja rządowa6
 • samorząd63
 • inny1
PLANOWANE
ARCHIWUM
Wróć do listy
Ogłoszenie archiwalne

Stypendia Prezydenta Miasta Opola 2013

organizator:

Urząd Miasta Opole

Rodzaj:
naukowe
Grupa docelowa:
studenci
Zasięg:
opolskie
termin składania wniosków: 25.10.2013

Stypendia Prezydenta Miasta Opola 2013

Celem dla którego realizowany jest program stypendialny jest wsparcie opolskiego
środowiska akademickiego poprzez:

 • zachęcenie maturzystów do podejmowania nauki na opolskich uczelniach,
 • zachęcenie studentów do stałego rozwoju i podnoszenia osiąganych wyników,
 • zachęcenie studentów do aktywnej działalności w kołach naukowych, stowarzyszeniach i fundacjach,
 • zachęcenie studentów do rozwijania dorobku naukowego,
 • wspieranie postaw przedsiębiorczości wśród studentów,
 • tworzenie wizerunku miasta oraz jego promocja jako istotnego w kraju ośrodka szkolnictwa wyższego.


Kandydat powinien spełniać poniższe warunki:

 • Posiadać status studenta studiów pierwszego lub drugiego stopnia uczelni mającej siedzibę na terenie Miasta Opola.
 • W momencie składania wniosku nie osiągnął wieku 25 lat.
 • W terminie określonym w regulaminie uczelni, zaliczyć co najmniej drugi rok studiów pierwszego stopnia.
 • Spełniać kryteria składania wniosków o przyznanie stypendium rektora dla najlepszych studentów w danym roku akademickim, określone na uczelni na której student studiuje.
 • Złożyć prawidłowo wypełniony wniosek o przyznanie stypendium
 • Wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych.
 • Nie przebywać na urlopie

Informację pochodzą ze strony: www.opole.pl

Kontakt

Urząd Miasta Opole
Rynek-Ratusz
46-020 Opole
tel. 77 45 11 861
gospodarka@um.opole.pl
www.opole.pl