Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie31
 • studenci42
 • absolwenci16
 • doktoranci10
 • naukowcy2
 • inni25
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • artystyczne20
 • socjalne8
 • naukowe32
 • inne5
 • sportowe22
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • ogólnopolskie21
 • dolnośląskie2
 • kujawsko-pomorskie5
 • łódzkie3
 • lubelskie3
 • małopolskie4
 • mazowieckie6
 • podkarpackie1
 • podlaskie2
 • pomorskie1
 • śląskie2
 • świętokrzyskie1
 • warmińsko-mazurskie2
 • wielkopolskie3
 • zachodniopomorskie6
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • szkoła średnia1
 • fundacje i stowarzyszenia14
 • szkoła wyższa3
 • firma5
 • instytucja rządowa5
 • samorząd31
 • inny1
PLANOWANE
ARCHIWUM
Wróć do listy

Stypendia Prezydenta Miasta Opola 2013

organizator:

Urząd Miasta Opole

Rodzaj:
naukowe
Grupa docelowa:
studenci
Zasięg:
opolskie
termin składania wniosków: 25.10.2013

Stypendia Prezydenta Miasta Opola 2013

Celem dla którego realizowany jest program stypendialny jest wsparcie opolskiego
środowiska akademickiego poprzez:

 • zachęcenie maturzystów do podejmowania nauki na opolskich uczelniach,
 • zachęcenie studentów do stałego rozwoju i podnoszenia osiąganych wyników,
 • zachęcenie studentów do aktywnej działalności w kołach naukowych, stowarzyszeniach i fundacjach,
 • zachęcenie studentów do rozwijania dorobku naukowego,
 • wspieranie postaw przedsiębiorczości wśród studentów,
 • tworzenie wizerunku miasta oraz jego promocja jako istotnego w kraju ośrodka szkolnictwa wyższego.


Kandydat powinien spełniać poniższe warunki:

 • Posiadać status studenta studiów pierwszego lub drugiego stopnia uczelni mającej siedzibę na terenie Miasta Opola.
 • W momencie składania wniosku nie osiągnął wieku 25 lat.
 • W terminie określonym w regulaminie uczelni, zaliczyć co najmniej drugi rok studiów pierwszego stopnia.
 • Spełniać kryteria składania wniosków o przyznanie stypendium rektora dla najlepszych studentów w danym roku akademickim, określone na uczelni na której student studiuje.
 • Złożyć prawidłowo wypełniony wniosek o przyznanie stypendium
 • Wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych.
 • Nie przebywać na urlopie

Informację pochodzą ze strony: www.opole.pl

Kontakt

Urząd Miasta Opole
Rynek-Ratusz
46-020 Opole
tel. 77 45 11 861
gospodarka@um.opole.pl
www.opole.pl