Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie27
 • studenci39
 • absolwenci10
 • doktoranci3
 • naukowcy1
 • inni12
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • socjalne6
 • naukowe37
 • artystyczne19
 • muzyczne6
 • inne4
 • sportowe14
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • ogólnopolskie10
 • dolnośląskie3
 • kujawsko-pomorskie1
 • łódzkie1
 • lubelskie6
 • lubuskie1
 • małopolskie1
 • mazowieckie7
 • podkarpackie2
 • podlaskie3
 • pomorskie5
 • śląskie3
 • świętokrzyskie2
 • warmińsko-mazurskie3
 • wielkopolskie4
 • zachodniopomorskie2
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • fundacje i stowarzyszenia12
 • szkoła wyższa2
 • firma2
 • instytucja rządowa3
 • samorząd35
ARCHIWUM
Wróć do listy

Stypendia Prezydenta Miasta Jaworzna dla uzdolnionej młodzieży

organizator:

Wydział Edukacji, Kultury i Sportu Urząd Miejski w Jaworzynie

Rodzaj:
naukowe
Grupa docelowa:
uczniowie
Zasięg:
śląskie
termin składania wniosków: 31.08.2009

Stypendia Prezydenta Miasta Jaworzna dla uzdolnionej młodzieży

Warunki aplikacji

Stypendia Prezydenta Miasta Jaworzno dla uzdolnionej młodzieży

Stypendium może być przyznane uczniowi, mającemu wybitne osiągnięcia edukacyjne, artystyczne lub sportowe, w szczególności:

1. laureatowi międzynarodowej olimpiady lub laureatowi i finaliście olimpiady przedmiotowej o zasięgu ogólnopolskim lub turnieju;
2. laureatowi i finaliście konkursów przedmiotowych lub tematycznie innych o znaczącej randze;
3. laureatowi konkursu na pracę naukową, organizowanego przez instytucję naukową lub stowarzyszenie naukowe;
4. uczniowi uczestniczącemu w zajęciach przewidzianych tokiem studiów na podstawie przepisów w sprawie zasad i warunków uczestniczenia wybitnie uzdolnionych uczniów w zajęciach przewidzianych tokiem studiów na kierunkach zgodnych z uzdolnieniami oraz zasad zaliczania tych zajęć;
5. uczniowi uzyskującemu wysokie wyniki w nauce wyrażone średnią ocen końcowo-rocznych na poziomie co najmniej 5,3 oraz wzorowym zachowaniem;
6. uczniowi uzyskującemu wysokie wyniki we współzawodnictwie sportowym indywidualnym lub zespołowym, na szczeblu regionalnym, krajowym lub międzynarodowym;
7. uczniowi, który zdobył, w dziedzinie sztuki, nagrody, wyróżnienia i czołowe miejsca w konkursach, festiwalach, wystawach i przeglądach o znaczącej randze.

Uczeń, który otrzymał stypendium ma prawo ponownego ubiegania się o nie w latach następnych, na podstawie osiągnięć z okresu po przyznaniu ostatniego stypendium.

Wszelkie informacje można uzyskać w Wydziale Edukacji, Kultury i Sportu przy ul. Plac Górników 5, w pokoju 104 lub pod numerem tel. (48 32) 618 17 59.

Wnioski o przyznanie stypendium wraz z regulaminem przyznawania stypendium można pobrać w każdej szkole, w Wydziale Edukacji, Kultury i Sportu przy Placu Górników 5, w punkcie informacyjnym Urzędu Miejskiego przy ul. Grunwaldzkiej 33, a także ze strony www.jaworzno.pl

Dokumentację stypendialną z wnioskiem i wszystkimi wymaganymi załącznikami należy złożyć do 31 sierpnia 2009 r. w Wydziale Edukacji, Kultury i Sportu przy ul. Plac Górników 5 lub w kancelarii głównej w Urzędzie Miejskim przy ul. Grunwaldzkiej 33.

Informacje pochodzą ze strony www.jaworzno.pl

 

Kontakt

Wydział Edukacji, Kultury i Sportu Urząd Miejski w Jaworzynie
ul. Plac Górników 5
Jaworzyna