Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie31
 • studenci48
 • absolwenci15
 • doktoranci4
 • naukowcy1
 • inni15
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • sportowe16
 • socjalne8
 • naukowe43
 • muzyczne6
 • artystyczne21
 • inne4
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • ogólnopolskie11
 • dolnośląskie3
 • kujawsko-pomorskie1
 • łódzkie3
 • lubelskie7
 • lubuskie1
 • małopolskie1
 • mazowieckie10
 • podkarpackie2
 • podlaskie3
 • pomorskie7
 • śląskie4
 • świętokrzyskie2
 • warmińsko-mazurskie4
 • wielkopolskie4
 • zachodniopomorskie2
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • fundacje i stowarzyszenia17
 • szkoła wyższa2
 • firma3
 • instytucja rządowa2
 • samorząd40
ARCHIWUM
Wróć do listy

Stypendia Prezydenta Miasta Głogowa

organizator:

Urząd Miejski w Głogowie

Rodzaj:
naukowe
Grupa docelowa:
uczniowie, studenci
Zasięg:
dolnośląskie
termin składania wniosków: 30.09.2020

Stypendia Prezydenta Miasta Głogowa

Wydział Edukacji, Kultury i Sportu przypomina, że jeszcze do 30 września można składać wnioski o przyznanie stypendium Prezydenta Miasta Głogowa.

Kto może ubiegać się o stypendium?

 •  Uczniowie szkół podstawowych i szkół ponadpodstawowych, uczących się na terenie Gminy Miejskiej Głogów oraz osoby pełnoletnie, zamieszkujące w bursach na terenie Gminy Miejskiej Głogów. Stypendium może być przyznane uczniom czterech ostatnich klas szkół podstawowych, którzy osiągają wybitne wyniki w nauce, w tym średnią ocen nie niższą niż: klasa V i VI – 5,00 i klasa VII i VIII – 4,8.
 • Studenci zamieszkujący na terenie Gminy Miejskiej Głogów, którzy osiągnęli wybitne wyniki w nauce, w tym średnia ocen z egzaminów i zaliczeń nie niższą niż 4,30 – przy czterostopniowej skali ocen /2 – 5/, 2) 4,50 – przy sześciostopniowej skali ocen /1 – 6/.

Jak złożyć wniosek?

 • w Biurze Obsługi Mieszkańca Urzędu Miejskiego w Głogowie,
 • za pośrednictwem Poczty Polskiej (decyduje data stempla pocztowego),
 • ePUAP.

Wnioski dostępne są:

 • w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Głogowie,
 • w Biurze Obsługi Mieszkańca Urzędu Miejskiego w Głogowie.

Wnioski o przyznanie stypendium należy składać: do 31 marca oraz do 30 września każdego roku.

Informacje pochodzą ze strony: dglnews.pl

Na naszej stronie znajdziecie też inne stypendia dla uczniów i studentów.

Kontakt

Urząd Miejski w Głogowie
Rynek 10
67-200 Głogów

kontakt@glogow.um.gov.pl
www.glogow.pl