Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie28
 • studenci39
 • absolwenci16
 • doktoranci11
 • naukowcy4
 • inni11
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • sportowe15
 • artystyczne22
 • socjalne8
 • naukowe55
 • inne8
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • ogólnopolskie26
 • międzynarodowe7
 • dolnośląskie5
 • kujawsko-pomorskie2
 • łódzkie3
 • lubelskie4
 • małopolskie5
 • mazowieckie3
 • pomorskie3
 • śląskie5
 • świętokrzyskie1
 • warmińsko-mazurskie4
 • wielkopolskie2
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • fundacje i stowarzyszenia18
 • szkoła wyższa10
 • firma7
 • instytucja rządowa4
 • samorząd30
 • inny1
PLANOWANE
ARCHIWUM
Wróć do listy
Ogłoszenie archiwalne

Stypendia Prezydenta Miasta Gdańska dla studentów

organizator:

Urząd Miejski w Gdańsku

Rodzaj:
naukowe
Grupa docelowa:
studenci
Zasięg:
pomorskie
termin składania wniosków: 15.10.2017

Stypendia Prezydenta Miasta Gdańska dla studentów

Stypendia ufundowane przez Prezydenta Miasta Gdańska są przyznawane mieszkańcom Gdańska zameldowanym na pobyt stały co najmniej od 3 lat, którzy studiują na jednej z trójmiejskich uczelni wyższych w trybie stacjonarnym i legitymują się osiągnięciami lub pracą na rzecz. Szczegółowe informacje o warunkach przyznania stypendium, formach płatności i obowiązkach stypendysty zostały zawarte w odpowiednich regulaminach.

Stypendia dla studentów „krok po kroku”:

 • zapoznaj się z regulaminem wybranego stypendium (zamieszczonym na stronie przy ogólnym opisie poszczególnych typów stypendiów)
 • sprawdź czy spełniasz określone w regulaminie wymagania
 • zrób listę potrzebnych dokumentów
 • pobierz odpowiedni wniosek i wypełnij go
 • zgromadź pozostałe dokumenty
 • kompletną dokumentację prześlij pocztą lub zanieś osobiście przed upływem ustalonego terminu do:
  Wydziału Rozwoju Społecznego Urzędu Miejskiego w Gdańsku przy ul. Kartuska 5, pok. 301
  lub Kancelarii Urzędu Miejskiego przy ul. Nowe Ogrody 8/12 (stanowisko 17).

STYPENDIA PREZYDENTA MIASTA GDAŃSKA, o które w tym roku mogą ubiegać się studenci:

Roczne stypendium naukowe Prezydenta Miasta Gdańska

 • szczegółowe informacje o warunkach uzyskania stypendium (regulamin do pobrania poniżej w zakładce DOKUMENTY DO POBRANIA)
 • termin składania wniosków: do 15 października br.
 • wniosek o przyznanie stypendium (do pobrania poniżej w zakładce DOKUMENTY DO POBRANIA)

Stypendium naukowe jest przyznawane studentom, którzy w swoim dorobku posiadają prace i osiągnięcia tematycznie związane z Gdańskiem lub prowadzą działalność na rzecz Gdańska, zaliczyli w terminie przynajmniej drugi rok studiów stacjonarnych i w ciągu tych lat nauki mieli średnią ocen nie niższą niż 4,9 (potwierdzoną przez uczelnię) oraz spełniają warunki określone w § 1 Regulaminu.

Jednorazowe stypendium Prezydenta Miasta Gdańska na studia zagraniczne

 • szczegółowe informacje o warunkach uzyskania stypendium (Regulamin do pobrania poniżej w zakładce DOKUMENTY DO POBRANIA)
 • termin składania wniosków: do 15 października br.
 • wniosek o przyznanie jednorazowego stypendium na studia zagraniczne (do pobrania poniżej w zakładce DOKUMENTY DO POBRANIA)

Jednorazowe stypendium na studia zagraniczne może otrzymać student aktualnie studiujący na jednej z trójmiejskich uczelni, który zaliczył pierwszy rok studiów i otrzymał zaproszenie lub skierowanie na studia zagraniczne (w trakcie trwania studiów stacjonarnych) albo kontynuuje naukę w szkole wyższej za granicą i spełnia warunki określone w § 1 Regulaminu.

Jednorazowe stypendium Prezydenta Miasta Gdańska za wybitne osiągnięcia

 • szczegółowe informacje o warunkach uzyskania stypendium (Regulamin do pobrania poniżej w zakładce DOKUMENTY DO POBRANIA)
 • termin składania wniosków: do 15 października br.
 • wniosek o przyznanie jednorazowego stypendium za wybitne osiągnięcia (do pobrania poniżej w zakładce DOKUMENTY DO POBRANIA)

Jednorazowe stypendium za wybitne osiągnięcia jest przyznawane studentowi szkoły wyższej, który posiada znaczące osiągnięcia wykraczające tematycznie poza program nauczania szkoły wyższej, zaliczył co najmniej drugi rok studiów i spełnia warunki wskazane w § 1 Regulaminu.

UWAGA:

Wnioski, które nie spełniają wymagań są odsyłane kandydatowi bez rozpatrzenia.
Szczegółowe informacje o warunkach i wymogach formalnych jakie musi spełnić kandydat ubiegający się o wybrane stypendium zostały opisane w załączonych regulaminach.

Wnioski wraz z załącznikami należy składać:
Wydział Rozwoju Społecznego Urzędu Miejskiego w Gdańsku przy ul. Kartuska 5
pok. 304, godz. 8.00-16.00
lub Kancelaria Urzędu Miejskiego przy ul. Nowe Ogrody 8/12 (stanowisko 17).

Kontakt telefoniczny:
• insp. Anna Przybyszewska, tel. 58 323 67 67

Informacje pochodzą ze strony www.gdansk.pl

Kontakt

Wydział Rozwoju Społecznego Urzędu Miejskiego w Gdańsku
ul. Kartuska 5
Gdańsk
tel. 58 323 67 67

www.gdansk.pl

Dokumenty

do pobrania