Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie18
 • studenci32
 • absolwenci13
 • doktoranci11
 • naukowcy9
 • inni13
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • socjalne8
 • inne6
 • artystyczne13
 • sportowe8
 • naukowe36
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • ogólnopolskie33
 • międzynarodowe1
 • kujawsko-pomorskie2
 • lubelskie2
 • małopolskie3
 • mazowieckie1
 • podkarpackie3
 • podlaskie1
 • pomorskie1
 • śląskie1
 • warmińsko-mazurskie2
 • wielkopolskie1
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • fundacje i stowarzyszenia20
 • szkoła wyższa6
 • firma4
 • instytucja rządowa8
 • samorząd12
 • inny2
PLANOWANE
ARCHIWUM
Wróć do listy

Stypendia Prezydenta m.st. Warszawy Sapere Auso

organizator:

Biuro Edukacji Urzędu m.st. Warszawy

Rodzaj:
naukowe
Grupa docelowa:
uczniowie
Zasięg:
mazowieckie
termin składania wniosków: 31.08.2016
wartość stypendium: 2000 zł

Stypendia Prezydenta m.st. Warszawy Sapere Auso

Stypendium przysługuje uczniom gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych na terenie Warszawy, uzyskującym wybitne osiągnięcia w nauce, będącym laureatami konkursów czy olimpiad przedmiotowych albo mającym dorobek w pracy naukowej lub twórczej.

Wysokość rocznego stypendium to 1000 zł dla gimnazjalisty lub 2000 zł dla ucznia szkoły ponadgimnazjalnej.

Stypendium wypłacane jest w dwóch równych ratach w następujący sposób:

 • pierwsza rata wypłacana jest w terminie do dnia 30 października w roku szkolnym, w którym przyznano stypendium;
 • druga rata wypłacana jest w terminie do ostatniego dnia miesiąca następującego po miesiącu rozpoczynającym drugi semestr w roku szkolnym, w którym przyznano stypendium.

Wnioski, zawierające szczegółowy opis wybitnych osiągnięć edukacyjnych ucznia, są dla komisji jedyną podstawą rekomendacji kandydatów do przyznania stypendium

Stypendium może być przyznane uczniowi, który:
1) uzyskał w dwóch ostatnich semestrach poprzedzających złożenie wniosku średnią ocen nie mniejszą niż:
– 5,00 – w przypadku uczniów szkół gimnazjalnych
– 4,75 – w przypadku uczniów szkół ponadgimnazjalnych;
2) spełnia przynajmniej jeden z następujących warunków:
– uczeń szkoły gimnazjalnej  jest laureatem konkursu przedmiotowego ogłoszonego przez kuratora oświaty;
– uczeń szkoły ponadgimnazjalnej jest laureatem międzynarodowej olimpiady lub laureatem olimpiady przedmiotowej o zasięgu ogólnopolskim;
– realizuje indywidualny program lub tok nauki ze względu na rozwój uzdolnień;
– ma własny dorobek naukowy lub twórczy, który można udokumentować.

Wnioski przyjmowane są w kancelarii Biura Edukacji:

Kancelaria Biura Edukacja

ul. Górskiego 7, parter, pokój 7

00-033 Warszawa

Z wnioskiem o przyznanie stypendium edukacyjnego Prezydenta m.st. Warszawy za wybitne osiągnięcia w nauce może wystąpić:

 • dyrektor szkoły;
 • organizacja pozarządowa, w tym fundacja i stowarzyszenie lub inny podmiot, prowadzące statutową działalność w zakresie oświaty i wychowania;
 • burmistrz dzielnicy m.st. Warszawy;
 • dyrektor Biura Edukacji Urzędu m.st. Warszawy.

Informacje pochodzą ze strony: www.bip.warszawa.pl

Kontakt

Kancelaria Biura Edukacja
ul. Górskiego 7
00-033 Warszawa
tel. 22 44 33 509
sekretariat.be@um.warszawa.pl
www.edukacja.warszawa.pl

Dokumenty

do pobrania