Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie34
 • studenci62
 • absolwenci16
 • doktoranci8
 • naukowcy3
 • inni17
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • artystyczne24
 • naukowe62
 • inne14
 • socjalne11
 • sportowe14
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • ogólnopolskie28
 • międzynarodowe5
 • dolnośląskie3
 • kujawsko-pomorskie6
 • łódzkie6
 • lubelskie6
 • lubuskie1
 • małopolskie2
 • mazowieckie4
 • opolskie1
 • podkarpackie1
 • podlaskie4
 • pomorskie2
 • śląskie6
 • świętokrzyskie3
 • warmińsko-mazurskie2
 • wielkopolskie8
 • zachodniopomorskie2
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • instytucja międzynarodowa1
 • fundacje i stowarzyszenia21
 • szkoła wyższa1
 • firma4
 • instytucja rządowa5
 • samorząd47
 • inny1
PLANOWANE
ARCHIWUM
Wróć do listy
Ogłoszenie archiwalne

Stypendia Prezydenta m.st. Warszawy Sapere Auso

organizator:

Biuro Edukacji Urzędu m.st. Warszawy

Rodzaj:
naukowe
Grupa docelowa:
uczniowie
Zasięg:
mazowieckie
termin składania wniosków: 31.08.2016
wartość stypendium: 2000 zł

Stypendia Prezydenta m.st. Warszawy Sapere Auso

Stypendium przysługuje uczniom gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych na terenie Warszawy, uzyskującym wybitne osiągnięcia w nauce, będącym laureatami konkursów czy olimpiad przedmiotowych albo mającym dorobek w pracy naukowej lub twórczej.

Wysokość rocznego stypendium to 1000 zł dla gimnazjalisty lub 2000 zł dla ucznia szkoły ponadgimnazjalnej.

Stypendium wypłacane jest w dwóch równych ratach w następujący sposób:

 • pierwsza rata wypłacana jest w terminie do dnia 30 października w roku szkolnym, w którym przyznano stypendium;
 • druga rata wypłacana jest w terminie do ostatniego dnia miesiąca następującego po miesiącu rozpoczynającym drugi semestr w roku szkolnym, w którym przyznano stypendium.

Wnioski, zawierające szczegółowy opis wybitnych osiągnięć edukacyjnych ucznia, są dla komisji jedyną podstawą rekomendacji kandydatów do przyznania stypendium

Stypendium może być przyznane uczniowi, który:
1) uzyskał w dwóch ostatnich semestrach poprzedzających złożenie wniosku średnią ocen nie mniejszą niż:
– 5,00 – w przypadku uczniów szkół gimnazjalnych
– 4,75 – w przypadku uczniów szkół ponadgimnazjalnych;
2) spełnia przynajmniej jeden z następujących warunków:
– uczeń szkoły gimnazjalnej  jest laureatem konkursu przedmiotowego ogłoszonego przez kuratora oświaty;
– uczeń szkoły ponadgimnazjalnej jest laureatem międzynarodowej olimpiady lub laureatem olimpiady przedmiotowej o zasięgu ogólnopolskim;
– realizuje indywidualny program lub tok nauki ze względu na rozwój uzdolnień;
– ma własny dorobek naukowy lub twórczy, który można udokumentować.

Wnioski przyjmowane są w kancelarii Biura Edukacji:

Kancelaria Biura Edukacja

ul. Górskiego 7, parter, pokój 7

00-033 Warszawa

Z wnioskiem o przyznanie stypendium edukacyjnego Prezydenta m.st. Warszawy za wybitne osiągnięcia w nauce może wystąpić:

 • dyrektor szkoły;
 • organizacja pozarządowa, w tym fundacja i stowarzyszenie lub inny podmiot, prowadzące statutową działalność w zakresie oświaty i wychowania;
 • burmistrz dzielnicy m.st. Warszawy;
 • dyrektor Biura Edukacji Urzędu m.st. Warszawy.

Informacje pochodzą ze strony: www.bip.warszawa.pl

Kontakt

Kancelaria Biura Edukacja
ul. Górskiego 7
00-033 Warszawa
tel. 22 44 33 509
sekretariat.be@um.warszawa.pl
www.edukacja.warszawa.pl

Dokumenty

do pobrania