Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie19
 • studenci33
 • absolwenci21
 • doktoranci8
 • naukowcy5
 • inni22
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • sportowe9
 • artystyczne18
 • socjalne4
 • naukowe29
 • inne6
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • międzynarodowe7
 • ogólnopolskie20
 • dolnośląskie2
 • kujawsko-pomorskie1
 • lubelskie4
 • małopolskie3
 • mazowieckie3
 • opolskie1
 • podkarpackie1
 • pomorskie1
 • śląskie3
 • warmińsko-mazurskie1
 • wielkopolskie8
 • zachodniopomorskie1
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • szkoła średnia1
 • fundacje i stowarzyszenia15
 • szkoła wyższa3
 • firma5
 • instytucja rządowa6
 • samorząd21
PLANOWANE
ARCHIWUM
Wróć do listy

Stypendia Prezydenta m.st. Warszawy Sapere Auso

organizator:

Biuro Edukacji Urzędu m.st. Warszawy

Rodzaj:
naukowe
Grupa docelowa:
uczniowie
Zasięg:
mazowieckie
termin składania wniosków: 31.08.2016
wartość stypendium: 2000 zł

Stypendia Prezydenta m.st. Warszawy Sapere Auso

Stypendium przysługuje uczniom gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych na terenie Warszawy, uzyskującym wybitne osiągnięcia w nauce, będącym laureatami konkursów czy olimpiad przedmiotowych albo mającym dorobek w pracy naukowej lub twórczej.

Wysokość rocznego stypendium to 1000 zł dla gimnazjalisty lub 2000 zł dla ucznia szkoły ponadgimnazjalnej.

Stypendium wypłacane jest w dwóch równych ratach w następujący sposób:

 • pierwsza rata wypłacana jest w terminie do dnia 30 października w roku szkolnym, w którym przyznano stypendium;
 • druga rata wypłacana jest w terminie do ostatniego dnia miesiąca następującego po miesiącu rozpoczynającym drugi semestr w roku szkolnym, w którym przyznano stypendium.

Wnioski, zawierające szczegółowy opis wybitnych osiągnięć edukacyjnych ucznia, są dla komisji jedyną podstawą rekomendacji kandydatów do przyznania stypendium

Stypendium może być przyznane uczniowi, który:
1) uzyskał w dwóch ostatnich semestrach poprzedzających złożenie wniosku średnią ocen nie mniejszą niż:
– 5,00 – w przypadku uczniów szkół gimnazjalnych
– 4,75 – w przypadku uczniów szkół ponadgimnazjalnych;
2) spełnia przynajmniej jeden z następujących warunków:
– uczeń szkoły gimnazjalnej  jest laureatem konkursu przedmiotowego ogłoszonego przez kuratora oświaty;
– uczeń szkoły ponadgimnazjalnej jest laureatem międzynarodowej olimpiady lub laureatem olimpiady przedmiotowej o zasięgu ogólnopolskim;
– realizuje indywidualny program lub tok nauki ze względu na rozwój uzdolnień;
– ma własny dorobek naukowy lub twórczy, który można udokumentować.

Wnioski przyjmowane są w kancelarii Biura Edukacji:

Kancelaria Biura Edukacja

ul. Górskiego 7, parter, pokój 7

00-033 Warszawa

Z wnioskiem o przyznanie stypendium edukacyjnego Prezydenta m.st. Warszawy za wybitne osiągnięcia w nauce może wystąpić:

 • dyrektor szkoły;
 • organizacja pozarządowa, w tym fundacja i stowarzyszenie lub inny podmiot, prowadzące statutową działalność w zakresie oświaty i wychowania;
 • burmistrz dzielnicy m.st. Warszawy;
 • dyrektor Biura Edukacji Urzędu m.st. Warszawy.

Informacje pochodzą ze strony: www.bip.warszawa.pl

Kontakt

Kancelaria Biura Edukacja
ul. Górskiego 7
00-033 Warszawa
tel. 22 44 33 509
sekretariat.be@um.warszawa.pl
www.edukacja.warszawa.pl

Dokumenty

do pobrania