Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie23
 • studenci39
 • absolwenci23
 • doktoranci10
 • naukowcy7
 • inni24
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • sportowe10
 • artystyczne20
 • socjalne5
 • naukowe34
 • inne7
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • międzynarodowe7
 • ogólnopolskie24
 • dolnośląskie2
 • kujawsko-pomorskie2
 • lubelskie5
 • małopolskie2
 • mazowieckie4
 • opolskie1
 • podkarpackie1
 • pomorskie1
 • śląskie3
 • świętokrzyskie1
 • warmińsko-mazurskie2
 • wielkopolskie8
 • zachodniopomorskie3
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • fundacje i stowarzyszenia18
 • szkoła wyższa4
 • firma6
 • instytucja rządowa8
 • samorząd24
PLANOWANE
ARCHIWUM
Wróć do listy

Stypendia Prezydenta Inowrocławia dla studentów I roku

organizator:

Prezydent Miasta Inowrocławia

Rodzaj:
naukowe
Grupa docelowa:
uczniowie, studenci
Zasięg:
kujawsko-pomorskie
termin składania wniosków: 05.09.2016

Stypendia Prezydenta Inowrocławia dla studentów I roku

Od 2003 roku Prezydent Miasta Inowrocławia przyznaje stypendia studentom rozpoczynającym naukę na studiach stacjonarnych.

O przyznanie stypendium mogą ubiegać się osoby, które na stałe zamieszkują na terenie Inowrocławia, nie przekroczyły 25. roku życia, a średni miesięczny dochód na jednego członka rodziny nie przekracza 80% minimalnego wynagrodzenia za pracę. Stypendystami mogą zostać absolwenci szkół ponadgimnazjlanych, którzy zostali wpisani na listę studentów studiów stacjonarnych szkoły wyższej w Polsce i wyróżniają się bardzo dobrymi wynikami w nauce. Szczegółowy regulamin i wzór wniosku o przyznanie stypendium zawarte są w Uchwale nr XLV/625/2010 Rady Miejskiej Inowrocławia z dnia 30 czerwca 2010 r. w sprawie zasad udzielania pomocy materialnej dla studentów (w załączniku).
Wnioski o przyznanie stypendium przyjmowane są w Urzędzie Miasta Inowrocławia do 5 września każdego roku według wzoru stanowiącego załącznik do wspomnianej uchwały.

Informacje pochodzą ze strony: www.inowroclaw.pl.

 

Kontakt

Urząd Miasta Inowrocławia


tel. 52-35-55-299
klegumina@inowroclaw.pl
www.inowroclaw.pl.

Dokumenty

do pobrania

DO POBRANIA:

ustawa_oraz_wniosek