Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie61
 • studenci77
 • absolwenci22
 • doktoranci10
 • naukowcy3
 • inni23
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • sportowe26
 • socjalne13
 • naukowe94
 • inne15
 • artystyczne34
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • ogólnopolskie39
 • międzynarodowe6
 • dolnośląskie5
 • kujawsko-pomorskie9
 • łódzkie7
 • lubelskie7
 • lubuskie2
 • małopolskie4
 • mazowieckie6
 • opolskie2
 • podkarpackie4
 • podlaskie4
 • pomorskie5
 • śląskie14
 • świętokrzyskie5
 • warmińsko-mazurskie4
 • wielkopolskie10
 • zachodniopomorskie3
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • instytucja międzynarodowa1
 • fundacje i stowarzyszenia32
 • szkoła wyższa1
 • firma6
 • instytucja rządowa6
 • samorząd73
 • inny1
PLANOWANE
ARCHIWUM
Wróć do listy
Ogłoszenie archiwalne

Stypendia powiatu włoszczowskiego dla uzdolnionych uczniów

organizator:

Rada Powiatu Włoszczowskiego

Rodzaj:
naukowe
Grupa docelowa:
uczniowie
Zasięg:
świętokrzyskie
termin składania wniosków: 31.08.2023

Stypendia powiatu włoszczowskiego dla uzdolnionych uczniów

Program wspierania edukacji uzdolnionych uczniów – ustanowiony uchwałą Nr X/81/19 z dnia 16 września 2019 r. Rady Powiatu Włoszczowskiego − ma na celu motywowanie uczniów do rozwoju oraz reprezentowania powiatu na konkursach i olimpiadach, a także udzielenie wsparcia materialnego za wyniki i szczególne osiągnięcia w nauce. Jako główną formę realizacji programu zakłada się przyznawanie stypendiów.

Stypendium może otrzymać uczeń, który spełnia łącznie następujące warunki:

 • uczęszcza do szkoły prowadzonej przez Powiat Włoszczowski,
 •  w roku szkolnym poprzedzającym ten rok szkolny, na który może ono zostać przyznane i przypada jego wypłata, uzyskał na świadectwie co najmniej następującą średnią ocen – odpowiednio:
 1. w liceum ogólnokształcącym – 5,00,
 2. w technikum – 4,85,
 3.  w szkole branżowej – 5,00;
 • wykazuje wybitne uzdolnienia i uzyskał szczególne osiągnięcia co najmniej w jednej spośród następujących dziedzin: nauk humanistycznych, nauk ścisłych i przyrodniczych, przedmiotów zawodowych, co wyraża się:
 1.  tytułem finalisty (laureata) olimpiady, konkursu przedmiotowego lub interdyscyplinarnego na szczeblu centralnym, lub
 2.  tytułem laureata olimpiady, konkursu itp. przedmiotowego lub interdyscyplinarnego na szczeblu wojewódzkim (regionalnym), lub
 3. średnią ocen na świadectwie w danej dziedzinie nauk lub w grupie przedmiotów zawodowych – w wysokości co najmniej 5,00.

Wnioski o przyznanie stypendium mogą składać dyrektorzy szkół w terminie do 31 sierpnia każdego roku.

Informacje o konkursie pochodzą ze strony: www.powiat-wloszczowa.pl

W naszej bazie znajdziecie też inne stypendia dla uczniów!

Wspieraj nas w serwisie Patronite.pl – dzięki wpłatom możemy rozwijać ten rzetelny, dostępny dla wszystkich portal edukacyjny o stypendiach!

Przygotowała wolontariuszka Vanessa

Kontakt

Starostwo Powiatowe we Włoszczowie
ul. Wiśniowa 10
29-100 Włoszczowa
tel. 41 39 44 951
sekretariat@powiat-wloszczowa.pl
www.powiat-wloszczowa.pl