Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie25
 • studenci37
 • absolwenci11
 • doktoranci8
 • naukowcy4
 • inni9
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • artystyczne18
 • socjalne3
 • inne6
 • naukowe46
 • sportowe14
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • ogólnopolskie28
 • międzynarodowe5
 • dolnośląskie6
 • kujawsko-pomorskie1
 • lubelskie1
 • małopolskie6
 • mazowieckie2
 • podkarpackie2
 • pomorskie1
 • śląskie3
 • świętokrzyskie2
 • warmińsko-mazurskie3
 • wielkopolskie2
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • fundacje i stowarzyszenia16
 • szkoła wyższa10
 • firma5
 • instytucja rządowa4
 • samorząd25
PLANOWANE
ARCHIWUM
Wróć do listy
Ogłoszenie archiwalne

Stypendia powiatu tureckiego dla studentów kierunków medycznych

organizator:

Starostwo Powiatowe w Turku

Rodzaj:
naukowe
Grupa docelowa:
studenci
Zasięg:
ogólnopolskie, wielkopolskie
termin składania wniosków: 15.09.2023

Stypendia powiatu tureckiego dla studentów kierunków medycznych

Stypendium może być przyznane studentowi III, IV lub V roku studiów uczelni wyższej pierwszego stopnia, lub I i II roku studiów uczelni wyższej drugiego stopnia, który spełnia łącznie następujące warunki:

 • jest studentem uczelni wyższej na kierunku pielęgniarskim, położniczym lub ratownictwa medycznego,
 • nie powtarza roku, na który ubiega się o przyznanie stypendium i nie korzysta
  z urlopów określonych w regulaminie studiów, na który ubiega się o przyznanie stypendium,
 • w roku akademickim poprzedzającym rok, na który składa wniosek, osiągnął średnią ocen nie niższą niż 3,75, przy czym w przypadku studentów I roku studiów drugiego stopnia rokiem poprzedzającym jest III rok studiów pierwszego stopnia,
 • zawrze umowę o udzieleniu stypendium, w której w szczególności zobowiąże się do podjęcia zatrudnienia jako pielęgniarka/pielęgniarz, położna lub ratownik medyczny w wymiarze pełnego etatu w podmiocie leczniczym, dla którego Powiat Turecki jest organem założycielskim, niezwłocznie lecz nie później niż rok po ukończeniu studiów, na okres nie krótszy niż okres pobierania stypendium.

Termin i miejsce składania wniosków

Wnioski należy składać w terminie do dnia 15 września 2023 r. osobiście, przesłać pocztą (decyduje data wpływu) na adres Starostwo Powiatowe w Turku, ul. Kaliska 59, 62-700 Turek lub za pośrednictwem skrzynki nadawczej ePUAP.

Wniosek i wymagane dokumenty

 1. Wniosek składa zainteresowany student zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik do uchwały nr 615/2021 Zarządu Powiatu Tureckiego z 6 grudnia 2021 r. w sprawie ustalenia wzorów formularzy dla osób ubiegających się o przyznanie stypendium.
 2. Do wniosku należy dołączyć:
 • zaświadczenie z uczelni o statusie studenta, z informacją o realizowaniu nauki zgodnie z planem studiów,
 • oświadczenie studenta, że nie korzysta z urlopów określonych w regulaminie studiów,
 • zobowiązanie do odbycia stażu podyplomowego i podjęcia pracy w SP ZOZ
  w pełnym wymiarze czasu pracy, przez okres nie krótszy niż okres pobierania stypendium.

Wysokość i okres wypłacania stypendium

 1. Stypendium przyznawane jest na okres 9 miesięcy od 1 października danego roku kalendarzowego do 30 czerwca następnego roku kalendarzowego.
 2. Stypendium przyznawane jest w wysokości maksymalnie 800 zł miesięcznie.

Rozpatrywanie wniosków i wyniki naboru

 1. Wnioski o przyznanie stypendium będą rozpatrywane przez Zarząd Powiatu Tureckiego.
 2. Informacja o wynikach naboru zostanie przekazana wnioskodawcom pocztą tradycyjną.
 3. Stypendium wypłacane jest na podstawie umowy zawartej ze studentem.

Informacje o konkursie pochodzą ze strony: www.powiat.turek.pl

W naszej bazie znajdziecie też inne stypendia naukowe!

Wspieraj nas w serwisie Patronite.pl – dzięki wpłatom możemy rozwijać ten rzetelny, dostępny dla wszystkich portal edukacyjny o stypendiach!

Przygotowała wolontariuszka Vanessa

Kontakt

Starostwo Powiatowe w Turku
ul. Kaliska 59
62-700 Turek
tel. 632 223 200
starostwo@turek.starostwo.gov.pl
www.powiat.turek.pl