Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie25
 • studenci40
 • absolwenci26
 • doktoranci5
 • naukowcy4
 • inni25
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • naukowe19
 • artystyczne25
 • muzyczne16
 • socjalne4
 • inne7
 • sportowe15
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • ogólnopolskie12
 • dolnośląskie3
 • kujawsko-pomorskie5
 • łódzkie4
 • lubelskie1
 • małopolskie2
 • mazowieckie3
 • podkarpackie2
 • podlaskie5
 • pomorskie3
 • śląskie4
 • warmińsko-mazurskie6
 • wielkopolskie5
 • zachodniopomorskie2
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • fundacje i stowarzyszenia10
 • szkoła wyższa2
 • firma3
 • instytucja rządowa3
 • samorząd36
ARCHIWUM
Wróć do listy

Stypendia powiatu łowickiego dla studentów na kierunku lekarskim

organizator:

Starostwo Powiatowe w Łowiczu

Rodzaj:
naukowe
Grupa docelowa:
studenci
Zasięg:
łódzkie
termin składania wniosków: 27.11.2020

Stypendia powiatu łowickiego dla studentów na kierunku lekarskim

Stypendium przyznawane jest na okres 12 miesięcy, tj. od 1.10.2020 r. do 30.09.2021 r. Wysokość stypendium wynosi max. do 2 000,00 zł brutto miesięcznie.

Stypendium może być przyznane studentowi VI roku kierunku lekarskiego, który zawrze umowę stypendialną.

Wniosek wraz z klauzulą informacyjną należy złożyć w Sekretariacie Starostwa Powiatowego, przesłać pocztą lub za pośrednictwem elektronicznej skrzynki podawczej ePUAP (decyduje data wpływu do Starostwa), w terminie do 25.11.2020 r.

Do wniosku należy dołączyć oryginał zaświadczenia z uczelni o statusie studenta wraz z informacją o realizowaniu przez studenta nauki zgodnie z planem studiów, w tym o niekorzystaniu z urlopów określonych w regulaminie studiów, urlopu macierzyńskiego i rodzicielskiego oraz niepowtarzaniu roku.

Rozmowy z kandydatami, których wnioski spełniły wymagania formalne zostaną przeprowadzone przez Komisję powołaną przez Zarząd Powiatu Łowickiego 27.11.2020 r.

O przyznaniu stypendium decyduje Zarząd Powiatu Łowickiego po zapoznaniu się ze stanowiskiem Komisji – w terminie nie dłuższym niż do 30.11.2020 r.

Wzór wniosku, klauzula informacyjna oraz wzór umowy stypendialnej są dostępne na stronie internetowej ZOZ Łowicz oraz BIP Starostwa Powiatowego w Łowiczu w zakładce Ogłoszenia i komunikaty.

Informacje pochodzą ze strony: bip.powiat.lowicz.pl

Na naszej stronie znajdziecie też inne stypendia dla studentów.

Kontakt

Starostwo Powiatowe w Łowiczu
ul. Stanisławskiego 30
99-400 Łowicz
tel. 46 811 53 00

www.powiat.lowicz.pl