Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie65
 • studenci83
 • absolwenci24
 • doktoranci10
 • naukowcy3
 • inni27
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • inne16
 • artystyczne37
 • socjalne14
 • sportowe30
 • naukowe97
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • międzynarodowe6
 • ogólnopolskie40
 • dolnośląskie6
 • kujawsko-pomorskie9
 • łódzkie8
 • lubelskie8
 • lubuskie2
 • małopolskie5
 • mazowieckie6
 • opolskie2
 • podkarpackie4
 • podlaskie4
 • pomorskie5
 • śląskie14
 • świętokrzyskie5
 • warmińsko-mazurskie4
 • wielkopolskie10
 • zachodniopomorskie4
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • instytucja międzynarodowa1
 • fundacje i stowarzyszenia33
 • szkoła wyższa1
 • firma6
 • instytucja rządowa6
 • samorząd78
 • inny1
PLANOWANE
ARCHIWUM
Wróć do listy
Ogłoszenie archiwalne

Stypendia powiatu limanowskiego dla studentów medycyny

organizator:

Starostwo Powiatowe w Limanowej

Rodzaj:
naukowe
Grupa docelowa:
studenci
Zasięg:
ogólnopolskie, małopolskie
termin składania wniosków: 30.09.2020
liczba stypendiów: 2
wartość stypendium: 2000 zł

Stypendia powiatu limanowskiego dla studentów medycyny

Zarząd Powiatu Limanowskiego ogłasza nabór wniosków o przyznanie pomocy materialnej dla studentów kształcących się na kierunku lekarskim. Wniosek należy złożyć w terminie do 30 września 2020 roku w Starostwie Powiatowym w Limanowej. 

Stypendium będzie przyznane dwóm studentom, którzy spełnią wymagania zawarte w ogłoszeniu.

Stypendium może być przyznane kandydatowi, który spełnia łącznie następujące warunki:

 • jest studentem kształcącym się na kierunku lekarskim, w szczególności ostatniego i przedostatniego roku;
 • nie powtarza roku, na który ubiega się o przyznanie pomocy materialnej;
 • nie korzysta z urlopów określonych w regulaminie studiów;
 • zawrze umowę, w której w szczególności zobowiąże się do odbycia stażu i podjęcia pracy w Szpitalu Powiatowym im. Miłosierdzia Bożego w Limanowej.

Minimalny okres związania się ze Szpitalem Powiatowym w Limanowej im. Miłosierdzia Bożego w zamian za pobieraną pomoc materialną będzie wynosił co najmniej czas odpowiadający łącznemu okresowi pobierania pomocy materialnej od powiatu limanowskiego, liczonemu pełnymi latami, przy czym staż podyplomowy nie jest wliczany do okresu odpracowania pobieranej pomocy materialnej.

Pomoc materialna w wysokości 2 000 zł miesięcznie będzie przyznana maksymalnie na okres 9 miesięcy – od października do czerwca każdego roku studiów.

Z wnioskiem o przyznanie pomocy materialnej występuje zainteresowany student, określając także wysokość wnioskowanej pomocy materialnej. Podanie należy złożyć osobiście w Starostwie Powiatowym w Limanowej lub przesłać pocztą (decyduje data wpływu do Starostwa Powiatowego) w terminie do 11 września 2020 roku. Niezbędne załączniki zamieszczone są w udostępnionym dokumencie oraz (w wersji do pobrania) poniżej.

Do wniosku należy dołączyć: zaświadczenie z uczelni o statusie studenta; zaświadczenie z uczelni o średniej ocen z egzaminów za dwa ostatnie lata studiów przed złożeniem wniosku; oświadczenie studenta, że nie korzysta z urlopów określonych w regulaminie studiów i nie powtarza roku.

Wszystkie informacje pochodzą ze strony: limanowa.in

Ciekawych innych stypendiów dla studentów zapraszamy do skorzystania z naszej wyszukiwarki!

Kontakt

Starostwo Powiatowe w Limanowej
ul. Józefa Marka 9
34-600 Limanowa
tel. 18 33 37 800
starostwo@powiat.limanowski.pl
www.powiat.limanowski.pl

Dokumenty

do pobrania