Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie18
 • studenci40
 • absolwenci17
 • doktoranci12
 • naukowcy8
 • inni15
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • naukowe41
 • artystyczne20
 • inne11
 • socjalne9
 • sportowe10
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • ogólnopolskie33
 • międzynarodowe8
 • dolnośląskie3
 • kujawsko-pomorskie1
 • lubelskie1
 • małopolskie4
 • mazowieckie3
 • podkarpackie1
 • podlaskie1
 • pomorskie3
 • śląskie2
 • warmińsko-mazurskie1
 • wielkopolskie2
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • instytucja międzynarodowa1
 • fundacje i stowarzyszenia22
 • szkoła wyższa8
 • firma6
 • instytucja rządowa9
 • samorząd15
PLANOWANE
ARCHIWUM
Wróć do listy
Ogłoszenie archiwalne

Stypendia Powiatu Kłobuckiego dla studentów medycyny

organizator:

Starostwo Powiatowe w Kłobucku

Rodzaj:
naukowe
Grupa docelowa:
studenci
Zasięg:
ogólnopolskie, śląskie
termin składania wniosków: 09.09.2022

Stypendia Powiatu Kłobuckiego dla studentów medycyny

Zarząd Powiatu Kłobuckiego ogłasza nabór wniosków o przyznanie stypendium dla studentów uczelni medycznych kierunku lekarskiego. Wniosek wraz z załącznikami zainteresowani mogą składać osobiście w Starostwie Powiatowym w Kłobucku lub przesłać pocztą (decyduje data wpływu) w dniach od 1 lipca 2022 roku do 9 września 2022 roku.

Stypendium ma charakter pieniężny, przysługuje tylko w czasie trwania studiów i jest przyznawane na okres 12 miesięcy, tj. od 1 października danego roku kalendarzowego do 30 września następnego roku kalendarzowego.

Wysokość stypendium wynosi maksymalnie 2200 złotych brutto miesięcznie.

Stypendium może być przyznane studentom VI roku studiów kształcącym się na kierunku lekarskim, którzy zobowiążą się do podjęcia w ciągu 3 miesięcy od uzyskania pełnego prawa wykonywania zawodu lekarza zatrudnienia na stanowisku lekarza w publicznym podmiocie leczniczym dla którego Powiat Kłobucki jest podmiotem tworzącym, na czas nie krótszy niż 30 miesięcy.

Stypendium może być przyznane studentce/studentowi, który spełnia kryteria:

 • do dnia 30 września danego roku zaliczył V rok studiów;
 • w poprzednim roku akademickim, tj. V roku studiów uzyskał średnią ocen nie mniejsza niż 4,0;
 • został wpisany na kolejny, tj. VI rok akademicki.

Z wnioskiem o przyznanie stypendium występuje zainteresowany studentka/student.

Do wniosku dołącza się:

 • zaświadczenie z uczelni o statusie studentki/studenta;
 • zaświadczenie z uczelni o średniej ocen uzyskanej w poprzednim roku akademickim, tj. na V roku studiów;
 • oświadczenie studentki/studenta, że nie korzysta z urlopów określonych w regulaminie studiów, z urlopu macierzyńskiego lub rodzicielskiego oraz innych urlopów określonych obowiązującymi przepisami prawa;
 • zobowiązanie do podjęcia w ciągu 3 miesięcy od uzyskania pełnego prawa wykonywania zawodu lekarza zatrudnienia na stanowisku lekarza w publicznym podmiocie leczniczym dla którego Powiat Kłobucki jest podmiotem tworzącym, na czas nie krótszy niż 30 miesięcy;
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych.

Wnioski o przyznanie stypendium rozpatruje Komisja powołana przez Zarząd Powiatu.

Udzielenie stypendium poprzedza podpisanie umowy, określającej w szczególności warunki:

 1. przyznania stypendium;
 2. zasady jego wypłaty;
 3. okoliczności powodujące wstrzymanie i wznowienie jego wypłaty;
 4. okoliczności powodujące rozwiązanie umowy i obowiązek zwrotu kwoty odpowiadającej całości stypendium pobranego przez studenta.

Szczegółowe warunki związane z naborem wniosków zostały zawarte na stronie Starostwa Powiatowego w Kłobucku pod adresem powiatklobucki.pl

Wniosek wraz z załącznikami, które pobrać można ze strony internetowej, należy przesłać na adres:

Starostwo Powiatowe w Kłobucku, rynek im. Jana Pawła II 13 lub przesyłają pocztą (decyduje data wpływu) z dopiskiem „WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM DLA STUDENTÓW UCZELNI MEDYCZNYCH KIERUNKU LEKARSKIEGO – NIE OTWIERAĆ”

Informacje pochodzą ze strony: powiatklobucki.pl

Po więcej ofert stypendiów dla studentów zapraszamy do naszej wyszukiwarki!

Wspieraj nas w serwisie Patronite.pl – dzięki wpłatom możemy rozwijać ten rzetelny, dostępny dla wszystkich portal edukacyjny o stypendiach!

Kontakt

Starostwo Powiatowe w Kłobucku
Rynek im. Jana Pawła II 13
42-100 Kłobuck
tel. 34 310 95 00
starostwo@klobuck.pl
www.powiatklobucki.pl