Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie16
 • studenci36
 • absolwenci16
 • doktoranci12
 • naukowcy8
 • inni14
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • inne10
 • socjalne8
 • sportowe9
 • naukowe38
 • artystyczne17
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • ogólnopolskie32
 • międzynarodowe8
 • dolnośląskie2
 • kujawsko-pomorskie1
 • lubelskie1
 • małopolskie4
 • mazowieckie3
 • podkarpackie1
 • podlaskie1
 • pomorskie3
 • śląskie1
 • warmińsko-mazurskie1
 • wielkopolskie1
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • instytucja międzynarodowa1
 • fundacje i stowarzyszenia21
 • szkoła wyższa8
 • firma5
 • instytucja rządowa9
 • samorząd13
PLANOWANE
ARCHIWUM
Wróć do listy
Ogłoszenie archiwalne

Stypendia powiatu jasielskiego dla studentów medycyny 2022

organizator:

Starostwo Powiatowe w Jaśle

Rodzaj:
naukowe
Grupa docelowa:
studenci
Zasięg:
ogólnopolskie, podkarpackie
termin składania wniosków: 15.09.2022

Stypendia powiatu jasielskiego dla studentów medycyny 2022

Zarząd Powiatu w Jaśle  ogłasza nabór wniosków o przyznanie stypendium dla studentów kształcących się na kierunku lekarskim, zgodnie z Uchwałą Nr XV/108/2019 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 26 sierpnia 2019 r. oraz Uchwałą Nr XLIX/337/2021 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 25 sierpnia 2021 r.

Wnioski można składać do 15 września 2022 r.

Stypendium może być przyznane począwszy od IV roku studiów lekarskich do czasu ich zakończenia studentowi, który spełnia łącznie wszystkie następujące warunki:

 • jest studentem kształcącym się na kierunku lekarskim,
 • nie powtarza roku,
 • nie korzysta z urlopów określonych w regulaminie studiów,
 • zawsze umowę, w której w szczególności zobowiąże się bezpośrednio po zakończeniu studiów lekarskich do odbycia stażu w Szpitalu Specjalistycznym w Jaśle, a następnie, po
 • uzyskaniu prawa do wykonywania zawodu, do podjęcia zatrudnienia na stanowisku lekarza w pełnym wymiarze czasu pracy na okres co najmniej 5 lat w ww. szpitalu.

Stypendium jest przyznawane na 9 miesięcy (od 1 października danego roku kalendarzowego do 30 czerwca kolejnego roku) począwszy od IV roku studiów do ich ukończenia.

Z wnioskiem o przyznanie stypendium występuje zainteresowany student.  Wniosek, na druku zgodnym z Regulaminem należy złożyć osobiście w Starostwie Powiatowym w Jaśle lub przesłać pocztą w terminie do 15 września 2021 roku. Wnioski złożone po terminie zostaną bez rozpoznania.

Do wniosku należy załączyć:

 • zaświadczenie z uczelni o statusie studenta,
 • zaświadczenie z uczelni o średniej ocen z egzaminów za dwa ostatnie lata przed złożeniem wniosku,
 • oświadczenie studenta, że nie korzysta z urlopów określonych w regulaminie studiów i nie powtarza roku,
 • oświadczenie studenta o nie pobieraniu stypendium z innych jednostek samorządu terytorialnego i braku zobowiązań w tym związanych,
 • oświadczenie o zgodnie na przetwarzanie danych osobowych do celów związanych z przyznaniem stypendiów i świadczeniem pracy.

Wszystkie informacje pochodzą ze strony: www.samorzad.gov.pl

Zapraszamy do skorzystania z naszej wyszukiwarki w celu znalezienia innych propozycji ciekawych stypendiów dla studentów!

Wspieraj nas w serwisie Patronite.pl – dzięki wpłatom możemy rozwijać ten rzetelny, dostępny dla wszystkich portal edukacyjny o stypendiach!

Kontakt

Starostwo Powiatowe w Jaśle
ul. Rynek 18
38-200 Jasło
tel. 13 446 31 89
starosta@powiat.jaslo.pl
www.powiat.jaslo.pl