Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie52
 • studenci62
 • absolwenci20
 • doktoranci6
 • naukowcy1
 • inni18
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • inne15
 • artystyczne29
 • sportowe24
 • socjalne8
 • naukowe79
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • międzynarodowe5
 • ogólnopolskie30
 • dolnośląskie6
 • kujawsko-pomorskie9
 • łódzkie7
 • lubelskie3
 • lubuskie2
 • małopolskie3
 • mazowieckie6
 • opolskie1
 • podkarpackie3
 • podlaskie2
 • pomorskie6
 • śląskie12
 • świętokrzyskie3
 • warmińsko-mazurskie4
 • wielkopolskie8
 • zachodniopomorskie2
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • instytucja międzynarodowa1
 • fundacje i stowarzyszenia23
 • firma5
 • instytucja rządowa6
 • samorząd63
 • inny1
PLANOWANE
ARCHIWUM
Wróć do listy
Ogłoszenie archiwalne

Stypendia powiatu jasielskiego dla studentów medycyny 2021

organizator:

Starostwo Powiatowe w Jaśle

Rodzaj:
naukowe
Grupa docelowa:
studenci
Zasięg:
ogólnopolskie, podkarpackie
termin składania wniosków: 15.09.2021

Stypendia powiatu jasielskiego dla studentów medycyny 2021

Zarząd Powiatu Jasielskiego ogłasza nabór wniosków o przyznanie stypendium dla studentów kształcących się na kierunku lekarskim. Wnioski można składać do 15 września 2021 r.

Stypendium może być przyznane począwszy od IV roku studiów lekarskich do czasu ich zakończenia studentowi, który spełnia łącznie wszystkie następujące warunki:

 • jest studentem kształcącym się na kierunku lekarskim,
 • nie powtarza roku,
 • nie korzysta z urlopów określonych w regulaminie studiów,
 • zawsze umowę, w której w szczególności zobowiąże się bezpośrednio po zakończeniu studiów lekarskich do odbycia stażu w Szpitalu Specjalistycznym w Jaśle, a następnie, po
 • uzyskaniu prawa do wykonywania zawodu, do podjęcia zatrudnienia na stanowisku lekarza w pełnym wymiarze czasu pracy na okres co najmniej 5 lat w ww. szpitalu.

Wysokość stypendium wynosi 1500 zł miesięcznie.

Stypendium jest przyznawane na 9 miesięcy (od 1 października danego roku kalendarzowego do 30 czerwca kolejnego roku) począwszy od IV roku studiów do ich ukończenia.

Z wnioskiem o przyznanie stypendium występuje zainteresowany student.  Wniosek, na druku zgodnym z Regulaminem należy złożyć osobiście w Starostwie Powiatowym w Jaśle lub przesłać pocztą w terminie do 15 września 2021 roku. Wnioski złożone po terminie zostaną bez rozpoznania.

Do wniosku należy załączyć:

 • zaświadczenie z uczelni o statusie studenta,
 • zaświadczenie z uczelni o średniej ocen z egzaminów za dwa ostatnie lata przed złożeniem wniosku,
 • oświadczenie studenta, że nie korzysta z urlopów określonych w regulaminie studiów i nie powtarza roku,
 • oświadczenie studenta o nie pobieraniu stypendium z innych jednostek samorządu terytorialnego i braku zobowiązań w tym związanych,
 • oświadczenie o zgodnie na przetwarzanie danych osobowych do celów związanych z przyznaniem stypendiów i świadczeniem pracy.

Wszystkie informacje pochodzą ze strony: www.samorzad.gov.pl

Zapraszamy do skorzystania z naszej wyszukiwarki w celu znalezienia innych propozycji ciekawych stypendiów dla studentów!

Kontakt

Starostwo Powiatowe w Jaśle
ul. Rynek 18
38-200 Jasło
tel. 13 446 31 89
starosta@powiat.jaslo.pl
www.powiat.jaslo.pl