Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie34
 • studenci62
 • absolwenci16
 • doktoranci8
 • naukowcy3
 • inni17
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • naukowe62
 • inne14
 • sportowe14
 • socjalne11
 • artystyczne24
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • międzynarodowe5
 • ogólnopolskie28
 • dolnośląskie3
 • kujawsko-pomorskie6
 • łódzkie6
 • lubelskie6
 • lubuskie1
 • małopolskie2
 • mazowieckie4
 • opolskie1
 • podkarpackie1
 • podlaskie4
 • pomorskie2
 • śląskie6
 • świętokrzyskie3
 • warmińsko-mazurskie2
 • wielkopolskie8
 • zachodniopomorskie2
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • instytucja międzynarodowa1
 • fundacje i stowarzyszenia21
 • szkoła wyższa1
 • firma4
 • instytucja rządowa5
 • samorząd47
 • inny1
PLANOWANE
ARCHIWUM
Wróć do listy
Ogłoszenie archiwalne

Stypendia pomostowe – Stowarzyszenie Via Natura

organizator:

Fundacja Edukacyjna Przedsiębiorczości

Rodzaj:
naukowe, socjalne
Grupa docelowa:
uczniowie, studenci
Zasięg:
kujawsko-pomorskie
termin składania wniosków: 31.07.2016
liczba stypendiów: 7
wartość stypendium: 5000 zł

Stypendia pomostowe – Stowarzyszenie Via Natura

Stowarzyszenie „Via Natura” ma przyjemność poinformować, że zbliża się kolejna edycja Programu Stypendiów Pomostowych. Stowarzyszenie zaprasza absolwentów szkół średnich z terenu powiatu tucholskiego do udziału w tym przedsięwzięciu stypendialnym.

Zasady przyznawania stypendiów i udziału organizacji pozarządowych w programie nie uległy zmianie w stosunku do ubiegłego roku. Stypendium wynosić będzie 5.000 zł i będzie wypłacane w 10 miesięcznych ratach

Regulamin przyznawania i przekazywania stypendiów XV edycji Programu Stypendiów Pomostowych zawiera następujące postanowienia:

I. Stypendium pomostowe, przyznawane jest tylko na okres pierwszego roku dziennych studiów I stopnia lub jednolitych magisterskich realizowanych w polskich publicznych uczelniach akademickich.

II.Do ubiegania się o stypendium uprawnieni są maturzyści, którzy ukończyli szkołę ponadgimnazjalną w 2016 roku i którzy spełniają łącznie następujące kryteria:

a) są obywatelami polskimi lub posiadają Kartę Polaka,

b)posiadają rekomendację Organizacji Lokalnej uczestniczącej w XV edycji Programu,

c)mieszkają na terenach wiejskich lub w miastach do 20 tys. mieszkańców potwierdzone zameldowaniem. Okres zameldowania nie może być krótszy niż 2 lata od daty ogłoszenia Programu na stronie www.stypendia-pomostowe.pl

d) pochodzą z rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej, tzn. o dochodzie rodziny w przeliczeniu na osobę lub dochodzie osoby uczącej się nie wyższym niż 1295 zł lub 1480 zł, gdy członkiem rodziny jest dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności (dochód netto wyliczony z czerwca 2016 r.),

e) osiągnęli na egzaminie maturalnym liczbę punktów nie niższą niż 90. Algorytm obliczenia liczby punktów zamieszczony jest w załączniku do regulaminu,

f) pierwszeństwo w uzyskaniu stypendium będą mieli dotychczasowi stypendyści Organizacji Lokalnej. W przypadku, gdy liczba osób spełniających kryteria, jest większa niż liczba stypendiów do rozdysponowania, pierwszeństwo w uzyskaniu stypendium mają osoby, które uzyskały najwyższą liczbę punktów na egzaminie maturalnym. W przypadku równej liczby punktów pierwszeństwo mają osoby o najniższych dochodach w rodzinie.

Stowarzyszenie „Via Natura”  dysponuje 7 miejscami, przy jednoczesnym zastrzeżeniu, że liczba ta może się zmienić, gdy znana będzie ogólna liczba zgłoszonych do programu kandydatów.

Aby aplikować do programu Stypendia Pomostowe za pośrednictwem Fundacji Via Natura należy skontaktować się z fundacją z prośbą o rekomendację.

Informacje pochodzą ze strony: www.vianatura.tuchola.pl

Kontakt

Stowarzyszenie Via Natura
Przemysłowa 10
89-500 Tuchola
tel.: 52 334 86 98
vianatura@wp.pl
www.vianatura.tuchola.pl