Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie25
 • studenci37
 • absolwenci11
 • doktoranci8
 • naukowcy4
 • inni9
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • naukowe46
 • sportowe14
 • artystyczne18
 • socjalne3
 • inne6
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • międzynarodowe5
 • ogólnopolskie28
 • dolnośląskie6
 • kujawsko-pomorskie1
 • lubelskie1
 • małopolskie6
 • mazowieckie2
 • podkarpackie2
 • pomorskie1
 • śląskie3
 • świętokrzyskie2
 • warmińsko-mazurskie3
 • wielkopolskie2
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • fundacje i stowarzyszenia16
 • szkoła wyższa10
 • firma5
 • instytucja rządowa4
 • samorząd25
PLANOWANE
ARCHIWUM
Wróć do listy
Ogłoszenie archiwalne

Stypendia pomostowe – Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Stolem

organizator:

Lokalna Grupa Działania Stolem

Rodzaj:
naukowe, socjalne
Grupa docelowa:
uczniowie, studenci
Zasięg:
pomorskie
termin składania wniosków: 03.08.2016
termin rozstrzygnięcia: 07.10.2016
wartość stypendium: 5000 zł

Stypendia pomostowe – Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Stolem

Od 1 lipca 2016 r. w siedzibie Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Stolem można składać wnioski o udzielenie rekomendacji do programu „Stypendiów Pomostowych” Fundacji Edukacyjnej Przedsiębiorczość.

Grupa udziela rekomendacji wyłącznie osobom, które są zameldowane od co najmniej 2-óch lat na obszarze LGD Stolem (Gmina Wiejska Kościerzyna , Gmina Nowa Karczma, Gmina Karsin, Gmina Dziemiany, Gmina Lipusz).

Do ubiegania się o stypendium uprawnieni są maturzyści, którzy ukończyli szkołę ponadgimnazjalną w 2016 roku i którzy spełniają łącznie następujące kryteria:

 1. są obywatelami polskimi lub posiadają Kartę Polaka,
 2. posiadają rekomendację Organizacji Lokalnej uczestniczącej w XV edycji Programu,
 3. mieszkają na terenach wiejskich lub w miastach do 20 tys. mieszkańców potwierdzone zameldowaniem. Okres zameldowania nie może być krótszy niż 2 lata od daty ogłoszenia Programu na stronie www.stypendia-pomostowe.pl,
 4. pochodzą z rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej, tzn. o dochodzie rodziny w przeliczeniu na osobę lub dochodzie osoby uczącej się nie wyższym niż 1295 zł lub 1480 zł, gdy członkiem rodziny jest dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności (dochód netto wyliczony z czerwca 2016 r.),
 5. osiągnęli na egzaminie maturalnym liczbę punktów nie niższą niż 90. Algorytm obliczenia liczby punktów zamieszczony jest w załączniku do regulaminu,
 6. Pierwszeństwo w uzyskaniu stypendium będą mieli dotychczasowi stypendyści Organizacji Lokalnej. W przypadku, gdy liczba osób spełniających kryteria jest większa niż liczba stypendiów do rozdysponowania, pierwszeństwo w uzyskaniu stypendium mają osoby, które uzyskały najwyższą liczbę punktów na egzaminie maturalnym. W przypadku równej liczby punktów pierwszeństwo mają osoby o najniższych dochodach w rodzinie.

Wypełniony „Wniosek o przyznanie rekomendacji na stypendia pomostowe” razem z kopią świadectwa dojrzałości i zaświadczeniem o przyjęciu na studia należy złożyć w Biurze LGD Stolem w dniach od poniedziałku do piątku w godz. 8:00 – 15:00 do 3 sierpnia 2016r.

Po przyjęciu na studia i uzyskaniu rekomendacji Organizacji Lokalnej, kandydat do stypendium wypełnia wniosek on-line na stronie www.stypendiapomostowe.pl.

Aplikacja internetowa będzie aktywna w terminie do 17 sierpnia 2016 do godziny 16-ej.

Po zakończeniu wypełniania wniosku, kandydat drukuje z systemu wniosek i listę załączników, podpisuje wniosek i wraz z kompletem załączników składa w siedzibie organizacji lokalnej, od której otrzymał rekomendację, w nieprzekraczalnym terminie do 24 sierpnia 2016 roku.

FEP w terminie do 7 października 2016 roku ogłosi listę stypendystów.

Stypendium na I rok studiów wynosi 5.000 zł i jest wypłacane w 10 miesięcznych ratach.

Informacje pochodzą ze strony: www.dziemiany.pl

Kontakt

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania STOLEM
ul. Derdowskiego 7
83-424 Lipusz
tel.: (58) 680 05 70
biuro@lgdstolem.pl
www.lgdstolem.pl

Dokumenty

do pobrania

DO POBRANIA:

Wniosek
Regulamin
Algorytm