Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie65
 • studenci83
 • absolwenci24
 • doktoranci10
 • naukowcy3
 • inni27
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • artystyczne37
 • socjalne14
 • sportowe30
 • naukowe97
 • inne16
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • ogólnopolskie40
 • międzynarodowe6
 • dolnośląskie6
 • kujawsko-pomorskie9
 • łódzkie8
 • lubelskie8
 • lubuskie2
 • małopolskie5
 • mazowieckie6
 • opolskie2
 • podkarpackie4
 • podlaskie4
 • pomorskie5
 • śląskie14
 • świętokrzyskie5
 • warmińsko-mazurskie4
 • wielkopolskie10
 • zachodniopomorskie4
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • instytucja międzynarodowa1
 • fundacje i stowarzyszenia33
 • szkoła wyższa1
 • firma6
 • instytucja rządowa6
 • samorząd78
 • inny1
PLANOWANE
ARCHIWUM
Wróć do listy
Ogłoszenie archiwalne

Stypendia Pomostowe- powiat suski

organizator:

Babiogórskie Stowarzyszenie Zielona Linia

Rodzaj:
naukowe
Grupa docelowa:
uczniowie, studenci
Zasięg:
małopolskie
termin składania wniosków: 17.08.2016
termin rozstrzygnięcia: 01.09.2016

Stypendia Pomostowe- powiat suski

Program stypendiów pomostowych to rozbudowany system stypendialny oferujący studentom stypendia na I rok i dalsze lata studiów.

Aplikować o stypendium na I rok studiów może każdy zdolny i ambitny maturzysta, który ukończył szkołę ponadgimnazjalną w roku 2016 i:

 • zdał dobrze maturę w bieżącym roku szkolnym – uzyskał na egzaminie maturalnym liczbę punktów nie niższą niż 90 (punkty liczone są w oparciu o algorytm);
 • zostanie przyjęty w roku akademickim 2016/2017 na I rok dziennych (stacjonarnych) studiów I stopnia realizowanych w polskich uczelniach publicznych mających uprawnienia magisterskie lub jednolitych studiów magisterskich realizowanych w polskich uczelniach publicznych
 • mieszka na wsi lub w mieście do 20 tys. mieszkańców (tylko powiat suski)  potwierdzone zameldowaniem. Okres zameldowania nie może być krótszy niż 6 miesięcy od daty ogłoszenia Programu na stronie www.stypendia-pomostowe.pl.
 • pochodzi z rodziny znajdującej się w trudnej sytuacji materialnej, tzn. o dochodzie rodziny w przeliczeniu na osobę lub dochodzie osoby uczącej się nie wyższym niż 1295 zł lub 1480 zł(dochód netto wyliczony z czerwca 2016 r.), gdy członkiem rodziny jest dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności;

a ponadto:

 • uzyskał rekomendację Babiogórskiego Stowarzyszenia Zielona Linia

Stypendium wynosi 5.000 zł i jest wypłacane w 10 miesięcznych ratach.Stypendyści, którzy osiągają bardzo dobre wyniki w nauce mają szansę uzyskać wsparcie na kolejnych latach studiów.

 

PROCEDURA SKŁADANIA WNIOSKU:

Krok 1 – Uzyskanie rekomendacji

Rekomendacji udziela Zarząd Babiogórskiego Stowarzyszenia Zielona Linia w odpowiedzi na e-mailowe prośby kierowane na adres: biuro@zielonalina.org.pl lub monika.zawada@zielonalinia.org.pl

Rekomendacje udzielane są w ciągu 3 dni roboczych, wyłącznie kandydatom będących mieszkańcami powiatu suskiego.

Krok 2 – wypełnienie wniosku

Kandydat wypełnia on-line wniosek aplikacyjny Programu Stypendiów Pomostowych.
Termin składania wniosku on-line upływa 17 sierpnia 2016 r. o godzinie 16:00.

Krok 3 – złożenie wniosku

Kandydat drukuje wniosek wygenerowany on-line, podpisuje i wraz z wymaganymi załącznikami (listę potrzebnych załączników wygeneruje system) dostarcza do biura Babiogórskiego Stowarzyszenia Zielona linia do dnia 24 sierpnia 2016 roku.
Wnioski należy przesłać pocztą (liczy się data wpłynięcia) na adres:

Babiogórskie Stowarzyszenie Zielona Linia
Stryszawa 281 D
34-205 Stryszawa

Wniosek można złożyć również osobiście w siedzibie Babiogórskiego Stowarzyszenia ZIELONA LINIA w dniach 22, 23, 24 sierpnia w godzinach 10:00 – 16:00

WYNIKI:

Złożone wnioski zostaną ocenione przez Lokalną Komisję Stypendialną przy Babiogórskim Stowarzyszeniu Zielona Linia do dnia 1 września 2016 r. Wyniki obrad Lokalnej Komisji Stypendialnej zostaną zamieszczone na stronie www.zielonalinia.org.pl do dnia 16 września 2016 r.

Informacje pochodzą ze strony: zielonalinia.org.pl.

Kontakt

Babiogórskie Stowarzyszenie Zielona Linia
Stryszawa 281 D
34-205 Stryszawa


Dokumenty

do pobrania