Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie23
 • studenci38
 • absolwenci21
 • doktoranci10
 • naukowcy7
 • inni22
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • sportowe10
 • artystyczne19
 • socjalne5
 • naukowe33
 • inne6
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • międzynarodowe7
 • ogólnopolskie22
 • dolnośląskie2
 • kujawsko-pomorskie2
 • lubelskie5
 • małopolskie2
 • mazowieckie4
 • opolskie1
 • podkarpackie1
 • pomorskie1
 • śląskie3
 • świętokrzyskie1
 • warmińsko-mazurskie2
 • wielkopolskie8
 • zachodniopomorskie3
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • fundacje i stowarzyszenia17
 • szkoła wyższa4
 • firma6
 • instytucja rządowa7
 • samorząd24
PLANOWANE
ARCHIWUM
Wróć do listy

Stypendia Pomostowe- powiat suski

organizator:

Babiogórskie Stowarzyszenie Zielona Linia

Rodzaj:
naukowe
Grupa docelowa:
uczniowie, studenci
Zasięg:
małopolskie
termin składania wniosków: 17.08.2016
termin rozstrzygnięcia: 01.09.2016

Stypendia Pomostowe- powiat suski

Program stypendiów pomostowych to rozbudowany system stypendialny oferujący studentom stypendia na I rok i dalsze lata studiów.

Aplikować o stypendium na I rok studiów może każdy zdolny i ambitny maturzysta, który ukończył szkołę ponadgimnazjalną w roku 2016 i:

 • zdał dobrze maturę w bieżącym roku szkolnym – uzyskał na egzaminie maturalnym liczbę punktów nie niższą niż 90 (punkty liczone są w oparciu o algorytm);
 • zostanie przyjęty w roku akademickim 2016/2017 na I rok dziennych (stacjonarnych) studiów I stopnia realizowanych w polskich uczelniach publicznych mających uprawnienia magisterskie lub jednolitych studiów magisterskich realizowanych w polskich uczelniach publicznych
 • mieszka na wsi lub w mieście do 20 tys. mieszkańców (tylko powiat suski)  potwierdzone zameldowaniem. Okres zameldowania nie może być krótszy niż 6 miesięcy od daty ogłoszenia Programu na stronie www.stypendia-pomostowe.pl.
 • pochodzi z rodziny znajdującej się w trudnej sytuacji materialnej, tzn. o dochodzie rodziny w przeliczeniu na osobę lub dochodzie osoby uczącej się nie wyższym niż 1295 zł lub 1480 zł(dochód netto wyliczony z czerwca 2016 r.), gdy członkiem rodziny jest dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności;

a ponadto:

 • uzyskał rekomendację Babiogórskiego Stowarzyszenia Zielona Linia

Stypendium wynosi 5.000 zł i jest wypłacane w 10 miesięcznych ratach.Stypendyści, którzy osiągają bardzo dobre wyniki w nauce mają szansę uzyskać wsparcie na kolejnych latach studiów.

 

PROCEDURA SKŁADANIA WNIOSKU:

Krok 1 – Uzyskanie rekomendacji

Rekomendacji udziela Zarząd Babiogórskiego Stowarzyszenia Zielona Linia w odpowiedzi na e-mailowe prośby kierowane na adres: biuro@zielonalina.org.pl lub monika.zawada@zielonalinia.org.pl

Rekomendacje udzielane są w ciągu 3 dni roboczych, wyłącznie kandydatom będących mieszkańcami powiatu suskiego.

Krok 2 – wypełnienie wniosku

Kandydat wypełnia on-line wniosek aplikacyjny Programu Stypendiów Pomostowych.
Termin składania wniosku on-line upływa 17 sierpnia 2016 r. o godzinie 16:00.

Krok 3 – złożenie wniosku

Kandydat drukuje wniosek wygenerowany on-line, podpisuje i wraz z wymaganymi załącznikami (listę potrzebnych załączników wygeneruje system) dostarcza do biura Babiogórskiego Stowarzyszenia Zielona linia do dnia 24 sierpnia 2016 roku.
Wnioski należy przesłać pocztą (liczy się data wpłynięcia) na adres:

Babiogórskie Stowarzyszenie Zielona Linia
Stryszawa 281 D
34-205 Stryszawa

Wniosek można złożyć również osobiście w siedzibie Babiogórskiego Stowarzyszenia ZIELONA LINIA w dniach 22, 23, 24 sierpnia w godzinach 10:00 – 16:00

WYNIKI:

Złożone wnioski zostaną ocenione przez Lokalną Komisję Stypendialną przy Babiogórskim Stowarzyszeniu Zielona Linia do dnia 1 września 2016 r. Wyniki obrad Lokalnej Komisji Stypendialnej zostaną zamieszczone na stronie www.zielonalinia.org.pl do dnia 16 września 2016 r.

Informacje pochodzą ze strony: zielonalinia.org.pl.

Kontakt

Babiogórskie Stowarzyszenie Zielona Linia
Stryszawa 281 D
34-205 Stryszawa


Dokumenty

do pobrania