Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie14
 • studenci28
 • absolwenci18
 • doktoranci10
 • naukowcy8
 • inni12
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • sportowe4
 • artystyczne17
 • socjalne4
 • naukowe28
 • inne6
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • międzynarodowe7
 • ogólnopolskie23
 • dolnośląskie1
 • kujawsko-pomorskie1
 • lubelskie1
 • mazowieckie3
 • podkarpackie1
 • podlaskie1
 • pomorskie1
 • śląskie4
 • warmińsko-mazurskie1
 • wielkopolskie2
 • zachodniopomorskie2
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • fundacje i stowarzyszenia17
 • szkoła wyższa4
 • firma5
 • instytucja rządowa8
 • samorząd12
PLANOWANE
ARCHIWUM
Wróć do listy

Stypendia pomostowe – Stowarzyszenie Rozwoju Powiatu Człuchowskiego

organizator:

Fundacja Edukacyjna Przedsiębiorczości i Stowarzyszenie Wspierania Rozwoju Powiatu Człuchowskiego

Rodzaj:
naukowe
Grupa docelowa:
uczniowie, studenci
Zasięg:
pomorskie
termin składania wniosków: 17.08.2016
termin rozstrzygnięcia: 15.10.2016

Stypendia pomostowe – Stowarzyszenie Rozwoju Powiatu Człuchowskiego

Z powiatowego Funduszu Stypendialnego mogą korzystać uczniowie szkół podstawowych, gimnazjów, szkół ponadgimanzjalnych oraz studenci, którzy spełniają następujące warunki:
– zamieszkują stale na terenie powiatu człuchowskiego lub zamieszkują poza terenem powiatu lecz uczęszczają do szkół których organem prowadzącym jest Powiat Człuchowski,
–  stypendium naukowe ubiegać może się uczeń od klasy drugiej szkoły ponadgimnazjalnej (z wyjątkiem zasadniczych szkół zawodowych) – który osiąga średnią ocen na ostatnim świadectwie szkolnym co najmniej 4,7 lub są finalistami olimpiady przedmiotowej lub mają udokumentowane inne szczególne osiągnięcia naukowe.

W przypadku absolwentów szkół ponadgimnazjalnych podejmujących naukę na studiach magisterskich i licencjackich, student I roku może ubiegać się o stypendium pomostowe zgodnie z regulaminem opracowanym przez Fundację Edukacyjną Przedsiębiorczości w Łodzi.
O stypendium za szczególne osiągnięcia w innych dziedzinach ubiegać się może każdy uczeń i student zamieszkujący Powiat Człuchowski lub uczący się w szkole której organem prowadzącym jest Powiat Człuchowski.

Złożone wnioski ocenia Komisja Stypendialna w terminie:

 • do 15 października wnioski o stypendia naukowe i za szczególne osiągnięcia,
 • do 25 sierpnia stypendia pomostowe

Zgłoszenia kandydata należy dokonać na formularzu Powiatowego Funduszu Stypendialnego w terminie określonym w odrębnej informacji na stronach Powiatowego Funduszu Stypendialnego.

Siedzibą Funduszu jest siedziba Stowarzyszenia Wspierania Rozwoju Powiatu Człuchowskiego tj. ul. Wojska Polskiego 5, 77-300 Człuchów.

Informacje pochodzą ze strony: stowarzyszenie.czluchow.org.pl.

Kontakt

Stowarzyszenie Wspierania Rozwoju Powiatu Człuchowskiego
ul. Wojska Polskiego 5
77-300 Człuchów

stowarzyszenie@czluchow.org.pl

Dokumenty

do pobrania