Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie18
 • studenci40
 • absolwenci17
 • doktoranci12
 • naukowcy8
 • inni15
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • inne11
 • socjalne9
 • sportowe10
 • naukowe41
 • artystyczne20
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • ogólnopolskie33
 • międzynarodowe8
 • dolnośląskie3
 • kujawsko-pomorskie1
 • lubelskie1
 • małopolskie4
 • mazowieckie3
 • podkarpackie1
 • podlaskie1
 • pomorskie3
 • śląskie2
 • warmińsko-mazurskie1
 • wielkopolskie2
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • instytucja międzynarodowa1
 • fundacje i stowarzyszenia22
 • szkoła wyższa8
 • firma6
 • instytucja rządowa9
 • samorząd15
PLANOWANE
ARCHIWUM
Wróć do listy
Ogłoszenie archiwalne

Stypendia pomostowe – powiat białobrzeski

organizator:

Fundacja Edukacyjna Przedsiębiorczości i Katolickie Stowarzyszenie Serca dla Serc

Rodzaj:
naukowe
Grupa docelowa:
studenci
Zasięg:
mazowieckie
termin składania wniosków: 17.08.2016

Stypendia pomostowe – powiat białobrzeski

Katolickie Stowarzyszenie ”Serca dla Serc” w Jasionnie ogłasiło nabór na stypendia dla tegorocznych maturzystów z powiatu Białobrzeskiego.

Stowarzyszenie zaprasza ambitnych i zdolnych maturzystów z powiatu białobrzeskiego, pochodzących z niezamożnych rodzin, którzy chcą studiować w roku akademickim 2016/2017 do aplikowania do programu stypendialnego. Czekają stypendia na I rok studiów w wysokości 500 zł miesięcznie, będą one wypłacane przez 10 miesięcy.

Aplikować o stypendium na I rok studiów może każdy maturzysta z powiatu białobrzeskiego, który ukończy szkołę ponadgimnazjalną w 2016 i spełni następujące OBOWIĄZKOWE kryteria:

 • ukończy szkołę ponadgimnazjalną w 2016 r. i będzie maturzystą z 2016 roku,
 • zostanie przyjęty na I rok dziennych studiów I stopnia, lub I rok dziennych jednolitych studiów magisterskich, realizowanych w polskich akademickich uczelniach publicznych,
 • pochodzi ze wsi lub miasta do 20 tysięcy mieszkańców. Fakt ten musi być potwierdzony zameldowaniem. Okres zameldowania nie może być krótszy niż 2 lata miesięcy od daty ogłoszenia Programu,
 • pochodzić z rodziny, której dochód na osobę nie przekracza 1.295 zł netto, lub 1.480 zł netto, gdy członkiem rodziny jest dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności,
 • osiąga dobre wyniki w nauce, tzn. min. 90 punktów na maturze (sumę punktów oblicz sam stosując Algorytm – dostępny on-line na stronie stowarzyszenia)
 • posiada rekomendację organizacji lokalnej – Katolickiego Stowarzyszenia Serca dla Serc w Jasionnie.

Wszystkie powyższe warunki muszą być spełnione łącznie.

Kryteria dodatkowe brane pod uwagę:

 • stan materialny i rodzinny (opis sytuacji materialnej),
 • udział w konkursach, olimpiadach przedmiotowych przynajmniej na szczeblu rejonowym, wskazujące na szczególne zaangażowanie w zdobywaniu wiedzy z określonych przedmiotów,
 • ubiegający się o stypendium powinien uzyskać pozytywną opinię wychowawcy, dyrekcji szkoły, rady pedagogicznej lub samorządu uczniowskiego,
 • praca na rzecz lokalnej społeczności, (wolontariat, działalność społeczna),
 • zainteresowania pozaszkolne
 • posiadanie orzeczenia o niepełnosprawności ucznia ubiegającego się o stypendium;

Stypendium wynosi 5.000 zł i jest wypłacane w 10 miesięcznych ratach po 500 zł miesięcznie. Stypendyści, którzy osiągają bardzo dobre wyniki w nauce, mogą ubiegać się o wsparcie na kolejnych latach studiów.

Rekrutacja do Programu przebiega on-line, aplikacja do składania wniosków aktywna będzie do 17 sierpnia 2016 do godziny 16.00.

Stypendia przyznawane będą przez lokalną komisję stypendialną powołaną przez Katolickie Stowarzyszenie Serca dla Serc w Jasionnie.

Składanie dokumentów:

Wydrukowany wniosek wraz z kompletem dokumentów i nr telefonu, należy dostarczyć do siedziby Stowarzyszenia w zamkniętej kopercie na adres:

Katolickie Stowarzyszenie Serca dla Serc w Jasionnie
Jasionna 32, 26-800 Białobrzegi
z dopiskiem: „Stypendia Pomostowe”

Informacje pochodzą ze strony: www.radzanow.pl.

Kontakt

Katolickie Stowarzyszenie Serca dla Serc
Jasionna 32
26-800 Białobrzegi

sercadlaserc@op.pl