Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie47
 • studenci29
 • absolwenci13
 • doktoranci12
 • naukowcy5
 • inni7
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • inne6
 • sportowe25
 • artystyczne33
 • socjalne9
 • naukowe71
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • ogólnopolskie25
 • międzynarodowe6
 • dolnośląskie10
 • kujawsko-pomorskie4
 • łódzkie3
 • lubelskie4
 • małopolskie6
 • mazowieckie3
 • podlaskie1
 • pomorskie6
 • śląskie4
 • warmińsko-mazurskie5
 • wielkopolskie4
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • fundacje i stowarzyszenia18
 • szkoła wyższa8
 • firma7
 • instytucja rządowa6
 • samorząd42
 • inny1
PLANOWANE
ARCHIWUM
Wróć do listy
Ogłoszenie archiwalne

Stypendia pomostowe na I rok studiów – Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Dubieckiej

organizator:

Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Dubieckiej, FEP

Rodzaj:
naukowe, socjalne
Grupa docelowa:
uczniowie, studenci, absolwenci
Zasięg:
podkarpackie
termin składania wniosków: 18.08.2017

Stypendia pomostowe na I rok studiów – Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Dubieckiej

O stypendium na I rok studiów może aplikować każdy maturzysta 2017, który ukończył szkołę ponadgimnazjalną w 2017 roku i:

• zdał dobrze maturę w bieżącym roku szkolnym tzn. uzyskał min. 90 punktów na maturze. Liczbę punktów należy obliczyć stosując Algorytm (przedstawiony poniżej).

• zostanie przyjęty w roku akademickim 2017/2018 na I rok dziennych studiów I stopnia, lub I rok dziennych jednolitych studiów magisterskich, realizowanych w polskich publicznych uczelniach akademickich;

• mieszka na wsi lub w miejscowości do 20 tys. mieszkańców. Fakt ten musi być potwierdzony zameldowaniem (zaświadczenie z gminy). Okres zameldowania nie może być krótszy niż 2 lata od daty ogłoszenia Programu na stronie www.stypendia-pomostowe.pl;

• pochodzi z rodziny, której dochód na osobę nie przekracza 1600 zł brutto lub 1800 zł brutto, gdy członkiem rodziny jest dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności; Dochód brutto wyliczamy na podstawie danych z czerwca 2017. Zgodnie z decyzją Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z 23 września 2016 r. wysokość kwoty do wyliczenia dochodów z gospodarstwa rolnego wynosi 164.58 zł dla 1 ha przeliczeniowego.

• uzyska rekomendację Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Dubieckiej

Aby starać się o stypendium należy spełniać wszystkie warunki łącznie.

Stypendium pomostowe na I rok studiów wynosi 5000 zł i jest wypłacane w 10 miesięcznych ratach po 500 zł, od października do lipca.

Algorytm liczenia liczby punktów uzyskanych na świadectwie maturalnym:

1. Brane są pod uwagę tylko egzaminy pisemne z przedmiotów obowiązkowych i dodatkowych zdanych na poziomie podstawowym i rozszerzonym.

2. Podstawą liczenia punktów są wartości w % przypisane do poszczególnych zdawanych przedmiotów w ten sposób, że liczba punktów odpowiada wartości % (50% = 50 punktów)

3. Liczbę punktów uzyskanych za egzamin zdawany na poziomie podstawowym należy pomnożyć przez 0,4.

4. Liczbę punktów uzyskanych za egzamin zdawany na poziomie rozszerzonym należy pomnożyć przez 0,6.

5. Tak wyliczone punkty dla poszczególnych przedmiotów i poziomów należy zsumować.

Informacje pochodzą ze strony www.tpzd.dubiecko.com.pl

Kontakt

Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Dubieckiej
ul. Krasickiego 3
37-750 Dubiecko


www.tpzd.dubiecko.com.pl

Dokumenty

do pobrania

DO POBRANIA:

Regulamin