Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie55
 • studenci52
 • absolwenci11
 • doktoranci5
 • naukowcy2
 • inni16
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • socjalne7
 • muzyczne13
 • naukowe74
 • inne2
 • sportowe25
 • artystyczne31
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • ogólnopolskie18
 • dolnośląskie9
 • kujawsko-pomorskie8
 • łódzkie3
 • lubelskie6
 • lubuskie4
 • małopolskie5
 • mazowieckie8
 • opolskie2
 • podkarpackie3
 • podlaskie2
 • pomorskie6
 • śląskie10
 • świętokrzyskie6
 • warmińsko-mazurskie3
 • wielkopolskie7
 • zachodniopomorskie3
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • fundacje i stowarzyszenia21
 • szkoła wyższa1
 • firma3
 • instytucja rządowa7
 • samorząd63
ARCHIWUM
Wróć do listy

Stypendia pomostowe na I rok studiów – Stowarzyszenie Dobroczynne „Res Sacra Miser” w Olkuszu

organizator:

Stowarzyszenie Dobroczynne „Res Sacra Miser” w Olkuszu, FEP

Rodzaj:
socjalne, naukowe
Grupa docelowa:
uczniowie, studenci, absolwenci
Zasięg:
małopolskie
termin składania wniosków: 28.07.2017

Stypendia pomostowe na I rok studiów – Stowarzyszenie Dobroczynne „Res Sacra Miser” w Olkuszu

Stowarzyszenie Dobroczynne „Res Sacra Miser” w Olkuszu wraz z Fundacją Edukacyjną Przedsiębiorczości, Polsko–Amerykańską Fundacją Wolności, Narodowym Bankiem Polskim, Fundacją PZU, Fundacją Wspomagania Wsi, po raz kolejny współfinansuje stypendia pomostowe dla najlepszych maturzystów.

Poniżej najważniejsze informacje i kryteria wg. których przyznawane będą stypendia w tegorocznej edycji:

 1. Do ubiegania się o stypendium uprawnieni są maturzyści, którzy ukończyli szkołę ponadgimnazjalną w 2017 roku i są obywatelami polskimi lub posiadają Kartę Polaka.
 2. Stypendium pomostowe, przyznawane jest tylko na okres pierwszego roku dziennych studiów I stopnia lub jednolitych magisterskich realizowanych w polskich publicznych uczelniach akademickich (uczelnia, w której przynajmniej jedna jednostka organizacyjna posiada uprawnienie do nadawania stopnia naukowego doktora).
 3. Dochód uprawniający do ubiegania się o stypendium pomostowe wynosi 1.600 zł (brutto) lub 1.800 zł (brutto), gdy członkiem rodziny jest dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności lub stopniem niepełnosprawności. Dochód brutto wyliczamy na podstawie danych z czerwca 2017.
 4. Zgodnie z decyzją Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z 23 września 2016 r. wysokość kwoty do wyliczenia dochodów z gospodarstwa rolnego wynosi 164,58 zł dla 1 ha przeliczeniowego.
 5. Wypełniona ankieta umieszczona na stronie rsm.olkusz.pl wraz z załącznikami * winna zostać dostarczona do siedziby Stowarzyszenia w Olkuszu przy ul. Króla Kazimierza Wielkiego 12 w zamkniętej kopercie do dnia 28. 07. 2017 r. z dopiskiem Stypendia.
 6. Komisja stypendialna udzieli rekomendacji maksymalnie trzem osobom.
 7. Wyniki rekrutacji wstępnej zostaną ogłoszone do dnia 7 sierpnia na stronie internetowej Stowarzyszenia, po czym wybrane osoby winny złożyć wniosek online stypendia-pomostowe.pl w zakładce „Stypendia na I rok”.
 8. Terminy opisane w pkt. 6 i 7 mogą być przedłużone w szczególnie uzasadnionych sytuacjach

*kserokopia świadectwa maturalnego, zaświadczenie o przyjęciu na studia, zaświadczenie o dochodach rodziców za czerwiec 2017 oraz kserokopie dowodów osiągnięć w konkursach i olimpiadach.

Informacje pochodzą ze strony www.rsm.olkusz.pl

Kontakt

Stowarzyszenie Dobroczynne „Res Sacra Miser” w Olkuszu, FEP
ul. Króla Kazimierza Wielkiego 12
32-300 Olkusz


www.rsm.olkusz.pl

Dokumenty

do pobrania