Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie25
 • studenci23
 • absolwenci13
 • doktoranci7
 • naukowcy3
 • inni19
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • inne5
 • sportowe14
 • artystyczne16
 • socjalne7
 • naukowe26
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • ogólnopolskie15
 • międzynarodowe6
 • kujawsko-pomorskie5
 • łódzkie2
 • lubelskie2
 • lubuskie1
 • małopolskie3
 • mazowieckie2
 • opolskie1
 • pomorskie1
 • śląskie2
 • świętokrzyskie2
 • warmińsko-mazurskie2
 • wielkopolskie3
 • zachodniopomorskie3
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • szkoła średnia2
 • fundacje i stowarzyszenia13
 • szkoła wyższa3
 • firma1
 • instytucja rządowa2
 • samorząd23
 • inny1
PLANOWANE
ARCHIWUM
Wróć do listy

Stypendia pomostowe na I rok studiów – Stowarzyszenie Anglistów English Teaching

organizator:

Ogólnopolskie Stow. Anglistów English Teaching, FEP

Rodzaj:
naukowe, socjalne
Grupa docelowa:
uczniowie, studenci, absolwenci
Zasięg:
warmińsko-mazurskie
termin składania wniosków: 18.08.2017

Stypendia pomostowe na I rok studiów – Stowarzyszenie Anglistów English Teaching

Program „Dyplom z Marzeń” zapewnia stypendia dla studentów I roku stacjonarnych studiów magisterskich na polskiej, państwowej uczelni wyższej.

Do ubiegania się o stypendium uprawnieni są maturzyści, którzy ukończyli szkołę ponadgimnazjalną w 2017 roku spełniający łącznie następujące kryteria:

 1. są obywatelami polskimi lub posiadają Kartę Polaka,
 2. posiadają rekomendację Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Anglistów English Teaching
 3. mieszkają na terenach wiejskich lub w miastach do 20 tys. mieszkańców potwierdzone zameldowaniem.
 4. pochodzą z rodzin, w których dochód w przeliczeniu na osobę lub dochód osoby uczącej się nie jest wyższy niż 1600 zł brutto lub 1800 zł brutto, gdy członkiem rodziny jest dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności (dochód wyliczony z czerwca 2017),
 5. osiągnęli na egzaminie maturalnym liczbę punktów nie niższą niż 90 obliczoną wg algorytmu

Brane są pod uwagę wszystkie egzaminy pisemne. Podstawą liczenia punktów są wartości w % przypisane do poszczególnych zdawanych przedmiotów w ten sposób, że liczba punktów odpowiada wartości % (50% = 50 punktów). Liczbę punktów uzyskanych za egzamin zdawany na poziomie podstawowym mnożymy przez 0,4. Liczbę punktów uzyskanych za egzamin zdawany na poziomie rozszerzonym mnożymy przez 0,6. W ten sposób wyliczone punkty dla poszczególnych przedmiotów sumujemy i uzyskujemy łączną liczbę punktów, która stanowi podstawę oceny poziomu egzaminu maturalnego kandydatów do udziału w Programie Stypendiów Pomostowych.

Kandydat do stypendium wypełnia wniosek on-line na stronie www.stypendia-pomostowe.pl/stypendia-i-staze-krajowe/stypendia-na-i-rok/wniosek-on-line/. Aplikacja do składania wniosków on-line, która została uruchomiona 3 lipca 2017 zostanie zamknięta 18 sierpnia 2017 r (o godzinie 16:00). We wniosku jest rubryka (wymagana – bez jej wypełnienia nie będzie możliwe zamknięcie wniosku), w której kandydat umieszcza nazwę organizacji od której otrzymał rekomendację – Ogólnopolskie Stowarzyszenie Anglistów English Teaching.

Po zakończeniu wypełniania wniosku drukuje z systemu wniosek i listę załączników, podpisuje wniosek i wraz z kompletem załączników składa w nieprzekraczalnym terminie do 25 sierpnia 2017 pod adresem: ul. Ogrodowa 33, 11-130 Orneta.

Informacje pochodzą ze strony www.osaet.pl

Kontakt

Ogólnopolskie Stowarzyszenie Anglistów English Teaching
ul. Ogrodowa 33
11-130 Orneta

dorota.sokolowska@osaet.pl
www.osaet.pl