Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie31
 • studenci62
 • absolwenci16
 • doktoranci8
 • naukowcy3
 • inni17
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • naukowe61
 • inne12
 • socjalne10
 • sportowe12
 • artystyczne24
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • międzynarodowe5
 • ogólnopolskie28
 • dolnośląskie2
 • kujawsko-pomorskie6
 • łódzkie6
 • lubelskie6
 • lubuskie2
 • małopolskie2
 • mazowieckie6
 • opolskie1
 • podlaskie3
 • pomorskie2
 • śląskie6
 • świętokrzyskie3
 • warmińsko-mazurskie2
 • wielkopolskie8
 • zachodniopomorskie2
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • fundacje i stowarzyszenia20
 • szkoła wyższa1
 • firma4
 • instytucja rządowa5
 • samorząd47
 • inny1
PLANOWANE
ARCHIWUM
Wróć do listy
Ogłoszenie archiwalne

Stypendia Pomostowe – Mazurska Fundacja Edukacyjna Bonus Pastor

organizator:

Mazurska Fundacja Edukacyjna Bonus Pastor

Rodzaj:
socjalne, naukowe
Grupa docelowa:
uczniowie
Zasięg:
warmińsko-mazurskie
termin składania wniosków: 31.07.2016
termin rozstrzygnięcia: 07.10.2016
liczba stypendiów: 7
wartość stypendium: 5000 zł

Stypendia Pomostowe – Mazurska Fundacja Edukacyjna Bonus Pastor

Od 1 lipca 2016 r. w siedzibie Mazurskiej  Fundacji Edukacyjnej BONUS PASTOR można składać wnioski o udzielenie rekomendacji do programu „Stypendiów Pomostowych”.

Mazurska Fundacja Edukacyjna BONUS PASTOR wyda rekomendacje 7 maturzystom, którzy spełnią następujące warunki: 
• zdadzą dobrze maturę w bieżącym roku szkolnym. Stypendia będą przyznawane na podstawie świadectw maturalnych osobom, które osiągnęły na egzaminie maturalnym liczbę punktów nie niższą niż 90. Liczbę punktów oblicza sam maturzysta, stosując Algorytm (dostępny poniżej),
• zostaną przyjęci na stacjonarne (dzienne) studia magisterskie w polskich uczelniach publicznych, realizowane w trybie jednolitym lub dwustopniowym,
• mieszkają na terenie miasta i gminy Węgorzewo,
• dochód w rodzinie na osobę nie przekracza 1295 zł netto, lub 1480 zł netto, gdy członkiem rodziny jest dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności (dochód netto wyliczony za czerwiec 2016).

Maturzyści starający się o rekomendację muszą pamiętać, że mogą rejestrować się na stronie Stypendiów Pomostowych tylko po otrzymaniu pisemnej rekomendacji, która będzie wydawana po 31 lipca 2016 r. Przed upływem tego terminu musi być dostarczony komplet dokumentów. W tym roku Fundacja BONUS PASTOR przed wydaniem rekomendacji zorganizuje spotkanie ze wszystkimi kandydatami do stypendium w Świetlicy Dobrego Pasterza 1 sierpnia 2016 r., na którym kandydaci osobiście przedstawią swoje dokumenty.

Dokumenty można składać na Plebanii Dobrego Pasterza w Węgorzewie, ul. Pionierów 4. Wszystkich informacji dotyczących rekomendacji i niezbędnych dokumentów udziela Marianna Putkowska tel. 505 034 130, e-mail: m_putkowska@wp.pl.

Pierwszeństwo w uzyskaniu stypendium będą mieli mieszkańcy miasta i gminy Węgorzewo.
W przypadku, gdy liczba osób spełniających kryteria, jest większa niż liczba stypendiów do rozdysponowania, pierwszeństwo w uzyskaniu stypendium mają osoby, które uzyskały najwyższą liczbę punktów na egzaminie maturalnym.
W przypadku równej liczby punktów pierwszeństwo mają osoby o najniższych dochodach w rodzinie.

Wykaz niezbędnych dokumentów które należy złożyć do 31 lipca 2016:
• świadectwo ukończenia szkoły średniej w 2016 r.,
• dochód wszystkich członków rodziny za czerwiec 2016.,
• dokument potwierdzający zameldowanie na terenie miasta i gminy Węgorzewo,
• świadectwo maturalne,
• dokument o przyjęciu na studia.

Po przyjęciu na studia i uzyskaniu rekomendacji Organizacji Lokalnej, kandydat do stypendium wypełnia wniosek on-line na stronie www.stypendiapomostowe.pl.

Aplikacja internetowa będzie aktywna w terminie do 17 sierpnia 2016 do godziny 16-ej.

Po zakończeniu wypełniania wniosku, kandydat drukuje z systemu wniosek i listę załączników, podpisuje wniosek i wraz z kompletem załączników składa w siedzibie organizacji lokalnej, od której otrzymał rekomendację, w nieprzekraczalnym terminie do 24 sierpnia 2016 roku.

FEP w terminie do 7 października 2016 roku ogłosi listę stypendystów

Stypendium na I rok studiów wynosi 5.000 zł i jest wypłacane w 10 miesięcznych ratach

Informacje pochodzą ze strony: www.facebook.com

Kontakt

Mazurska Fundacja Edukacyjna Bonus Pastor
ul. Pionierów 4
11-600 Węgorzewo
tel. 505 034 130
m_putkowska@wp.pl

Dokumenty

do pobrania

DO POBRANIA:

Regulamin
Algorytm