Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie25
 • studenci37
 • absolwenci11
 • doktoranci8
 • naukowcy4
 • inni9
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • inne6
 • naukowe46
 • sportowe14
 • artystyczne18
 • socjalne3
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • ogólnopolskie28
 • międzynarodowe5
 • dolnośląskie6
 • kujawsko-pomorskie1
 • lubelskie1
 • małopolskie6
 • mazowieckie2
 • podkarpackie2
 • pomorskie1
 • śląskie3
 • świętokrzyskie2
 • warmińsko-mazurskie3
 • wielkopolskie2
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • fundacje i stowarzyszenia16
 • szkoła wyższa10
 • firma5
 • instytucja rządowa4
 • samorząd25
PLANOWANE
ARCHIWUM
Wróć do listy
Ogłoszenie archiwalne

Stypendia Pomostowe – Lipnica Murowana

organizator:

Samorząd Gminy Lipnica Murowana, Podgórskie Stowarzyszenie Kulturalno – Społecznym

Rodzaj:
naukowe
Grupa docelowa:
uczniowie, studenci
Zasięg:
małopolskie
termin składania wniosków: 05.08.2016

Stypendia Pomostowe – Lipnica Murowana

Samorząd Gminy Lipnica Murowana wraz z Podgórskim Stowarzyszeniem Kulturalno – Społecznym włączeni zostali do grona partnerów Programu Stypendiów Pomostowych.

Stypendium pomostowe otrzymuje student niezależnie od innych świadczeń pomocowych otrzymywanych na uczelni, o ile spełni warunki stawiane przez grantodawców. Ponadto stypendium pomostowe nie wlicza się do dochodu licząc inne wskaźniki ekonomiczne.

Jest to niepowtarzalna szansa dla  młodzieży, aby zaistnieć w systemie stypendialnym, w ramach, którego w roku akademickim 2016/2017 zostanie przyznane stypendium dla 7 studentów I roku studiów w wysokości 5000 zł dla każdego wypłacane w 10 miesięcznych ratach po 500 zł, a także wsparcie finansowe podczas dalszej edukacji akademickiej. Najlepsi stypendyści programu mogą bowiem ubiegać się o stypendium na II rok i dalsze lata studiów (w tym także na studia III stopnia – doktoranckie), a także aplikować o stypendia na studia zagraniczne, stypendia językowe oraz staże w Polsce i za granicą.

Aby ubiegać się o stypendium w XV edycji programu (2016/2017) należy:

 • ukończyć szkołę ponadgimnazjalną w 2016 r. i być maturzystą z 2016 roku,
 • zostać przyjęty na I rok dziennych studiów I stopnia lub I rok dziennych jednolitych studiów magisterskich, realizowanych w polskich akademickich uczelniach publicznych,
 • pochodzić ze wsi lub miasta do 20 tysięcy mieszkańców. Fakt ten musi być potwierdzony zameldowaniem. Okres zameldowania nie może być krótszy niż 2 lata od daty ogłoszenia Programu na stronie www.stypendia-pomostowe.pl,
 • pochodzić z rodziny, której dochód na osobę nie przekracza 1.295 zł netto lub 1.480 zł netto, gdy członkiem rodziny jest dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności,
 • osiągać dobre wyniki w nauce, tzn. min. 90 punktów na maturze. Liczbę punktów oblicz sam, stosując Algorytm. Brane są pod uwagę tylko egzaminy pisemne. Podstawą liczenia punktów są wartości w % przypisane do poszczególnych zdawanych przedmiotów w ten sposób, że liczba punktów odpowiada wartości % (50% = 50 punktów).

Liczbę punktów uzyskanych za egzamin zdawany na poziomie podstawowym mnożymy przez 0,4. Liczbę punktów uzyskanych za egzamin zdawany na poziomie rozszerzonym mnożymy przez 0,6. Tak wyliczone punkty dla poszczególnych przedmiotów i poziomów sumujemy.

Wszystkie powyższe warunki muszą być spełnione łącznie. Ponadto należy posiadać rekomendację lokalnej NGO – lista organizacji biorących udział w XV edycji – SEGMENT II czyli Podgórskiego Stowarzyszenia Kulturalno – Społecznego.

Maturzyści mający rekomendacje pozarządowych organizacji lokalnych (segment II) składają następujące dokumenty:

 • kserokopię świadectwa dojrzałości potwierdzoną za zgodność z oryginałem (sam oblicz punkty z matury stosując algorytm),
 • kserokopię zaświadczenia o przyjęciu na studia,
 • dokumenty potwierdzające źródła i wysokość dochodów netto Twojej rodziny w czerwcu br. (np. zaświadczenia z zakładu pracy, z urzędu gminy o wielkości gosp. rolnego, odcinki rent/emerytur),
 • dokument potwierdzający otrzymanie rekomendacji organizacji lokalnej (wykaz organizacji lokalnych biorących udział w bieżącej edycji Programu).
 • Zaświadczenie o zameldowaniu. Okres zameldowania nie może być krótszy niż 2 lata od daty ogłoszenia Programu na stronie www.stypendia-pomostowe.pl,

Jeśli spełniasz wszystkie wymagane warunki, do 5 sierpnia 2016 r., zgłoś swoją kandydaturę do Komisji Stypendialnej powołanej przez Podgórskie Stowarzyszenie Kulturalno-Społeczne, przedstawiciel komisji Anna Cempura – kierownik Zespołu Obsługi Szkół i Przedszkoli w Lipnicy Murowanej, Lipnica Murowana 59, 146852059. Informacja o udzielonych rekomendacjach zostanie przekazana kandydatom w dniu 11 sierpnia 2016. Po uzyskaniu rekomendacji Komisji Stypendialnej złóż wniosek on-line.

Aplikacja do składania wniosków aktywna będzie od 1 lipca do 17 sierpnia 2016 (do godz.16.00);

Wydrukuj złożony on-line wniosek wraz z niezbędnymi załącznikami prześlij do 24 sierpnia 2016 r. do Zespołu Obsługi Szkół i Przedszkoli w Lipnicy Murowanej.

Informacje pochodzą ze strony: www.psks.eu.

Kontakt

Podgórskie Stowarzyszenie Kulturalno – Społeczne
Lipnica Murowana 59www.psks.eu