Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie35
 • studenci34
 • absolwenci18
 • doktoranci7
 • naukowcy5
 • inni19
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • artystyczne26
 • socjalne10
 • inne5
 • naukowe41
 • sportowe20
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • ogólnopolskie18
 • międzynarodowe7
 • dolnośląskie3
 • kujawsko-pomorskie1
 • łódzkie4
 • lubelskie2
 • małopolskie6
 • mazowieckie7
 • podkarpackie1
 • podlaskie1
 • pomorskie2
 • śląskie4
 • świętokrzyskie3
 • warmińsko-mazurskie3
 • wielkopolskie7
 • zachodniopomorskie7
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • instytucja międzynarodowa2
 • szkoła średnia1
 • fundacje i stowarzyszenia13
 • szkoła wyższa6
 • firma4
 • instytucja rządowa6
 • samorząd38
 • inny1
PLANOWANE
ARCHIWUM
Wróć do listy
Ogłoszenie archiwalne

Stypendia Pomostowe – Fundusz Lokalny Ziemi Płockiej

organizator:

Fundacja Edukacyjna Przedsiębiorczości

Rodzaj:
naukowe, socjalne
Grupa docelowa:
uczniowie, studenci
Zasięg:
ogólnopolskie
termin składania wniosków: 17.08.2016
termin rozstrzygnięcia: 07.10.2016
wartość stypendium: 5000 zł

Stypendia Pomostowe – Fundusz Lokalny Ziemi Płockiej

Fundusz Lokalny Ziemi Płockiej „Młodzi Razem” we współpracy z Fundacją Edukacyjną Przedsiębiorczości ogłosił kolejną edycję programu Stypendiów Pomostowych 2016/2017. 

Stypendium pomostowe, przyznawane jest tylko na okres pierwszego roku dziennych studiów I stopnia lub jednolitych magisterskich realizowanych w polskich publicznych uczelniach akademickich.

Do ubiegania się o stypendium uprawnieni są maturzyści, którzy ukończyli szkołę ponadgimnazjalną w 2016 roku i którzy spełniają łącznie następujące kryteria:
a. są obywatelami polskimi lub posiadają Kartę Polaka,
b. mieszkają na terenach wiejskich lub w miastach do 20 tys. mieszkańców potwierdzone zameldowaniem. Okres zameldowania nie może być krótszy niż 2 lata od daty ogłoszenia programu na stronie www.stypendia-pomostowe.pl,
c. pochodzą z rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej, tzn. o dochodzie rodziny w przeliczeniu na osobę lub dochodzie osoby uczącej się nie wyższym niż 1295 zł[2] lub 1480 zł, gdy członkiem rodziny jest dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności (dochód netto wyliczony z czerwca 2016 r.),
d. osiągnęli na egzaminie maturalnym liczbę punktów nie niższą niż 90.

Liczbę punktów z matury oblicz sam, stosując algorytm:
Brane są pod uwagę wszystkie egzaminy pisemne.
Podstawą liczenia punktów są wartości w % przypisane do poszczególnych zdawanych przedmiotów w ten sposób, że liczba punktów odpowiada wartości % (50% = 50 punktów)
Liczbę punktów uzyskanych za egzamin zdawany na poziomie podstawowym mnożymy przez 0,4.
Liczbę punktów uzyskanych za egzamin zdawany na poziomie rozszerzonym mnożymy przez 0,6.
Tak wyliczone liczby punktów dla poszczególnych przedmiotów i poziomów sumujemy.

Aby aplikować do programu Stypendia Pomostowe za pośrednictwem Fundacji Ziemi Płockiej należy wysłać prośbę o rekomendację na adres mailowy fundacji ( fundusz@mlodzirazem.pl) najpóźniej do dnia 15 lipca 2016 roku . Wzór rekomendacji jest dostępny do pobrania poniżej 

Po otrzymaniu aplikacji należy wypełnić wniosek online na stronie www.stypendia-pomostowe.pl. Aplikacja internetowa będzie aktywna w terminie od 1 lipca 2016 do 17 sierpnia 2016 do godziny 16-ej. Po zakończeniu wypełniania wniosku, kandydat drukuje z systemu wniosek i listę załączników, podpisuje wniosek i wraz z kompletem załączników składa w siedzibie Funduszu Lokalnego Ziemi Płockiej w nieprzekraczalnym terminie do 24 sierpnia 2016 roku

ADRES FUNDUSZU :

Fundusz Lokalny Ziemi Płockiej „Młodzi Razem”
ul. 1 Maja 7B
09-402 Płock

Lista stypendystów zostanie ogłoszona w terminie do 7 października 2016 roku. Roczne stypendium wynosi 5000 zł. Stypendium wypłacane jest w 10 miesięcznych ratach, od października do lipca, w wysokości 500 zł każda, na indywidualne konta stypendystów.

Informacje pochodzą ze strony: www.mlodzirazem.pl

 

Kontakt

Fundusz Lokalny Ziemi Płockiej "Młodzi Razem"
ul. 1 Maja 7B
09-402 Płock
tel.: +24 268 37 74
fundusz@mlodzirazem.pl
www.mlodzirazem.pl

Dokumenty

do pobrania