Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie31
 • studenci62
 • absolwenci16
 • doktoranci8
 • naukowcy3
 • inni17
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • artystyczne24
 • naukowe61
 • inne12
 • sportowe12
 • socjalne10
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • ogólnopolskie28
 • międzynarodowe5
 • dolnośląskie2
 • kujawsko-pomorskie6
 • łódzkie6
 • lubelskie6
 • lubuskie2
 • małopolskie2
 • mazowieckie6
 • opolskie1
 • podlaskie3
 • pomorskie2
 • śląskie6
 • świętokrzyskie3
 • warmińsko-mazurskie2
 • wielkopolskie8
 • zachodniopomorskie2
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • fundacje i stowarzyszenia20
 • szkoła wyższa1
 • firma4
 • instytucja rządowa5
 • samorząd47
 • inny1
PLANOWANE
ARCHIWUM
Wróć do listy
Ogłoszenie archiwalne

Stypendia pomostowe Fundacji PGNiG im. Ignacego Łukasiewicza

organizator:

Fundacja PGNiG im. Ignacego Łukasiewicza

Rodzaj:
Grupa docelowa:
uczniowie
Zasięg:
ogólnopolskie
termin składania wniosków: 30.09.2012

Stypendia pomostowe Fundacji PGNiG im. Ignacego Łukasiewicza

Decyzją Zarządu Fundacji PGNiG im. Ignacego Łukasiewicza utworzony został fundusz stypendiów pomostowych dla najlepszych absolwentów szkół ponadgimnazjalnych, które kształcą specjalistów w zakresie przemysłu naftowego i gazowniczego. Celem działania jest pomoc finansowa dla najzdolniejszych absolwentów w/w szkół umożliwiająca im rozpoczęcie nauki na uczelniach wyższych.

Zgodnie z regulaminem o przyznanie stypendium mogą ubiegać się maturzyści, którzy spełniają poniżej wymienione warunki:

1). mają średnią ocen ze wszystkich przedmiotów wymienionych na świadectwie ukończenia szkoły 4,7 albo wyższą,
2). egzamin maturalny zdali na min. 50% punktów możliwych do uzyskania, z każdego zdawanego przedmiotu,
3). z egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe uzyskali min. 80% punktów możliwych do uzyskania,
4). pochodzą z rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej.

Termin składania wniosków upływa z dniem 30 września 2012 r.

Wszelkich informacji udziela:
Anna Dłużniewska
tel. 22 691 85 35;
fax. 22 691 85 36;
mobile: 663 190 366;
e-mail: anna.dluzniewska@pgnig.pl

Informacje pochodzą ze strony www.pgnig.pl

Kontakt

Fundacja PGNiG im. Ignacego Łukasiewicza
ul. Kasprzaka 25
01- 224 Warszawa
tel. 22 691 85 35
anna.dluzniewska@pgnig.pl
www.pgnig.pl