Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie25
 • studenci41
 • absolwenci24
 • doktoranci10
 • naukowcy7
 • inni26
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • sportowe11
 • socjalne5
 • artystyczne21
 • naukowe34
 • inne7
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • międzynarodowe7
 • ogólnopolskie24
 • dolnośląskie2
 • kujawsko-pomorskie2
 • lubelskie5
 • małopolskie3
 • mazowieckie4
 • opolskie1
 • podkarpackie1
 • pomorskie1
 • śląskie4
 • świętokrzyskie1
 • warmińsko-mazurskie2
 • wielkopolskie8
 • zachodniopomorskie3
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • fundacje i stowarzyszenia18
 • szkoła wyższa4
 • firma6
 • instytucja rządowa8
 • samorząd26
PLANOWANE
ARCHIWUM
Wróć do listy

Stypendia pomostowe Fundacji PGNiG im. Ignacego Łukasiewicza

organizator:

Fundacja PGNiG im. Ignacego Łukasiewicza

Rodzaj:
Grupa docelowa:
uczniowie
Zasięg:
ogólnopolskie
termin składania wniosków: 30.09.2012

Stypendia pomostowe Fundacji PGNiG im. Ignacego Łukasiewicza

Decyzją Zarządu Fundacji PGNiG im. Ignacego Łukasiewicza utworzony został fundusz stypendiów pomostowych dla najlepszych absolwentów szkół ponadgimnazjalnych, które kształcą specjalistów w zakresie przemysłu naftowego i gazowniczego. Celem działania jest pomoc finansowa dla najzdolniejszych absolwentów w/w szkół umożliwiająca im rozpoczęcie nauki na uczelniach wyższych.

Zgodnie z regulaminem o przyznanie stypendium mogą ubiegać się maturzyści, którzy spełniają poniżej wymienione warunki:

1). mają średnią ocen ze wszystkich przedmiotów wymienionych na świadectwie ukończenia szkoły 4,7 albo wyższą,
2). egzamin maturalny zdali na min. 50% punktów możliwych do uzyskania, z każdego zdawanego przedmiotu,
3). z egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe uzyskali min. 80% punktów możliwych do uzyskania,
4). pochodzą z rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej.

Termin składania wniosków upływa z dniem 30 września 2012 r.

Wszelkich informacji udziela:
Anna Dłużniewska
tel. 22 691 85 35;
fax. 22 691 85 36;
mobile: 663 190 366;
e-mail: anna.dluzniewska@pgnig.pl

Informacje pochodzą ze strony www.pgnig.pl

Kontakt

Fundacja PGNiG im. Ignacego Łukasiewicza
ul. Kasprzaka 25
01- 224 Warszawa
tel. 22 691 85 35
anna.dluzniewska@pgnig.pl
www.pgnig.pl