Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie75
 • studenci39
 • absolwenci7
 • doktoranci6
 • naukowcy4
 • inni6
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • sportowe31
 • artystyczne38
 • socjalne10
 • inne12
 • naukowe98
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • międzynarodowe3
 • ogólnopolskie30
 • dolnośląskie16
 • kujawsko-pomorskie4
 • łódzkie4
 • lubelskie2
 • lubuskie1
 • małopolskie4
 • mazowieckie10
 • opolskie1
 • podkarpackie4
 • podlaskie1
 • pomorskie9
 • śląskie8
 • świętokrzyskie4
 • warmińsko-mazurskie8
 • wielkopolskie3
 • zachodniopomorskie1
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • fundacje i stowarzyszenia16
 • szkoła wyższa8
 • firma6
 • instytucja rządowa7
 • samorząd74
PLANOWANE
ARCHIWUM
Wróć do listy
Ogłoszenie archiwalne

Stypendia Pomostowe – Fundacja Dla Was

organizator:

Fundacja Dla Was, FEP

Rodzaj:
naukowe, socjalne
Grupa docelowa:
uczniowie
Zasięg:
pomorskie
termin składania wniosków: 10.08.2016
termin rozstrzygnięcia: 07.10.2016
wartość stypendium: 5000 zł

Stypendia Pomostowe – Fundacja Dla Was

Od 1 lipca 2016 r. w siedzibie Fundacji  Dla Was można składać wnioski o udzielenie rekomendacji do programu „Stypendiów Pomostowych”.

Do ubiegania się o stypendium za pośrednictwem Fundacji Dla Was uprawnieni są maturzyści, którzy ukończyli szkołę ponadgimnazjalną w 2016 roku, są zameldowani na terenie gminy Wejherowo co najmniej od 07.04.2014 i którzy spełniają łącznie następujące kryteria:

 • są obywatelami polskimi lub posiadają Kartę Polaka,
 • posiadają rekomendację Organizacji Lokalnej uczestniczącej w XV edycji Programu,
 • pochodzą z rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej, tzn. o dochodzie rodziny w przeliczeniu na osobę lub dochodzie osoby uczącej się nie wyższym niż 1295 zł lub 1480 zł, gdy członkiem rodziny jest dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności (dochód netto wyliczony z czerwca 2016 r.),
 • osiągnęli na egzaminie maturalnym liczbę punktów nie niższą niż 90. Algorytm obliczenia liczby punktów zamieszczony jest w załączniku do regulaminu.

Pierwszeństwo w uzyskaniu stypendium będą mieli dotychczasowi stypendyści Organizacji Lokalnej. W przypadku, gdy liczba osób spełniających kryteria jest większa niż liczba stypendiów do rozdysponowania, pierwszeństwo w uzyskaniu stypendium mają osoby, które uzyskały najwyższą liczbę punktów na egzaminie maturalnym. W przypadku równej liczby punktów pierwszeństwo mają osoby o najniższych dochodach w rodzinie.

Po przyjęciu na studia i uzyskaniu rekomendacji Organizacji Lokalnej, kandydat do stypendium wypełnia wniosek on-line na stronie www.stypendiapomostowe.pl.

Aplikacja internetowa będzie aktywna w terminie do 17 sierpnia 2016 do godziny 16-ej.

Po zakończeniu wypełniania wniosku, kandydat drukuje z systemu wniosek i listę załączników, podpisuje wniosek i wraz z kompletem załączników składa w siedzibie organizacji lokalnej, od której otrzymał rekomendację, w nieprzekraczalnym terminie do 24 sierpnia 2016 roku.

FEP w terminie do 7 października 2016 roku ogłosi listę stypendystów

Stypendium na I rok studiów wynosi 5.000 zł i jest wypłacane w 10 miesięcznych ratach.

Formularz wniosku o rekomendację należy złożyć drogą mailową do 10 sierpnia 2016 roku.

Kandydaci którzy otrzymają rekomendację Fudacji Dla Was otrzymają jej potwierdzenie drogą mailową do 11 sierpnia 2016 roku.

Rekomendację uzyskają w pierwszej kolejności osoby pracujące w charakterze wolontariusza oraz biorące aktywny udział z życiu lokalnej społeczności.

Adres e-mail: kontakt@dlawas.org

Tytuł e-maila: Stypendia pomostowe

Informacje pochodzą ze strony: www.dlawas.org

Kontakt

Fundacja Dla Was
ul. Makuszyńskiego 20/5
81-595 Gdynia
tel.: 518 251 955
kontakt@dlawas.org
www.dlawas.org

Dokumenty

do pobrania