Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie63
 • studenci80
 • absolwenci24
 • doktoranci10
 • naukowcy3
 • inni27
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • artystyczne34
 • socjalne14
 • sportowe28
 • naukowe92
 • inne16
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • ogólnopolskie36
 • międzynarodowe6
 • dolnośląskie6
 • kujawsko-pomorskie9
 • łódzkie8
 • lubelskie8
 • lubuskie2
 • małopolskie5
 • mazowieckie6
 • opolskie2
 • podkarpackie3
 • podlaskie4
 • pomorskie5
 • śląskie14
 • świętokrzyskie4
 • warmińsko-mazurskie4
 • wielkopolskie10
 • zachodniopomorskie3
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • instytucja międzynarodowa1
 • fundacje i stowarzyszenia32
 • szkoła wyższa1
 • firma6
 • instytucja rządowa5
 • samorząd75
 • inny1
PLANOWANE
ARCHIWUM
Wróć do listy
Ogłoszenie archiwalne

Stypendia Pomostowe – Fundacja Dla Was

organizator:

Fundacja Dla Was, FEP

Rodzaj:
naukowe, socjalne
Grupa docelowa:
uczniowie
Zasięg:
pomorskie
termin składania wniosków: 10.08.2016
termin rozstrzygnięcia: 07.10.2016
wartość stypendium: 5000 zł

Stypendia Pomostowe – Fundacja Dla Was

Od 1 lipca 2016 r. w siedzibie Fundacji  Dla Was można składać wnioski o udzielenie rekomendacji do programu „Stypendiów Pomostowych”.

Do ubiegania się o stypendium za pośrednictwem Fundacji Dla Was uprawnieni są maturzyści, którzy ukończyli szkołę ponadgimnazjalną w 2016 roku, są zameldowani na terenie gminy Wejherowo co najmniej od 07.04.2014 i którzy spełniają łącznie następujące kryteria:

 • są obywatelami polskimi lub posiadają Kartę Polaka,
 • posiadają rekomendację Organizacji Lokalnej uczestniczącej w XV edycji Programu,
 • pochodzą z rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej, tzn. o dochodzie rodziny w przeliczeniu na osobę lub dochodzie osoby uczącej się nie wyższym niż 1295 zł lub 1480 zł, gdy członkiem rodziny jest dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności (dochód netto wyliczony z czerwca 2016 r.),
 • osiągnęli na egzaminie maturalnym liczbę punktów nie niższą niż 90. Algorytm obliczenia liczby punktów zamieszczony jest w załączniku do regulaminu.

Pierwszeństwo w uzyskaniu stypendium będą mieli dotychczasowi stypendyści Organizacji Lokalnej. W przypadku, gdy liczba osób spełniających kryteria jest większa niż liczba stypendiów do rozdysponowania, pierwszeństwo w uzyskaniu stypendium mają osoby, które uzyskały najwyższą liczbę punktów na egzaminie maturalnym. W przypadku równej liczby punktów pierwszeństwo mają osoby o najniższych dochodach w rodzinie.

Po przyjęciu na studia i uzyskaniu rekomendacji Organizacji Lokalnej, kandydat do stypendium wypełnia wniosek on-line na stronie www.stypendiapomostowe.pl.

Aplikacja internetowa będzie aktywna w terminie do 17 sierpnia 2016 do godziny 16-ej.

Po zakończeniu wypełniania wniosku, kandydat drukuje z systemu wniosek i listę załączników, podpisuje wniosek i wraz z kompletem załączników składa w siedzibie organizacji lokalnej, od której otrzymał rekomendację, w nieprzekraczalnym terminie do 24 sierpnia 2016 roku.

FEP w terminie do 7 października 2016 roku ogłosi listę stypendystów

Stypendium na I rok studiów wynosi 5.000 zł i jest wypłacane w 10 miesięcznych ratach.

Formularz wniosku o rekomendację należy złożyć drogą mailową do 10 sierpnia 2016 roku.

Kandydaci którzy otrzymają rekomendację Fudacji Dla Was otrzymają jej potwierdzenie drogą mailową do 11 sierpnia 2016 roku.

Rekomendację uzyskają w pierwszej kolejności osoby pracujące w charakterze wolontariusza oraz biorące aktywny udział z życiu lokalnej społeczności.

Adres e-mail: kontakt@dlawas.org

Tytuł e-maila: Stypendia pomostowe

Informacje pochodzą ze strony: www.dlawas.org

Kontakt

Fundacja Dla Was
ul. Makuszyńskiego 20/5
81-595 Gdynia
tel.: 518 251 955
kontakt@dlawas.org
www.dlawas.org

Dokumenty

do pobrania