Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie17
 • studenci35
 • absolwenci17
 • doktoranci12
 • naukowcy10
 • inni19
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • inne6
 • artystyczne17
 • sportowe8
 • naukowe35
 • socjalne8
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • ogólnopolskie33
 • międzynarodowe1
 • kujawsko-pomorskie2
 • lubelskie2
 • małopolskie3
 • mazowieckie2
 • podkarpackie3
 • podlaskie1
 • pomorskie2
 • śląskie2
 • warmińsko-mazurskie2
 • wielkopolskie1
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • fundacje i stowarzyszenia21
 • szkoła wyższa5
 • firma4
 • instytucja rządowa8
 • samorząd15
 • inny2
PLANOWANE
ARCHIWUM
Wróć do listy

Stypendia pomostowe dla tegorocznych maturzystów – Związek Stowarzyszeń Kurpsie Razem

organizator:

Związek Stowarzyszeń Kurpsie Razem

Rodzaj:

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /wp-content/themes/ms/single-stypendium_krajowe.php on line 68
Grupa docelowa:
uczniowie
Zasięg:
mazowieckie
termin składania wniosków: 07.08.2013

Stypendia pomostowe dla tegorocznych maturzystów – Związek Stowarzyszeń Kurpsie Razem

Ruszyła kolejna edycja Programu Stypendiów Pomostowych na rok akademicki 2013/2014.

Program jest skierowany do wszystkich osób, które spełniają łącznie następujące kryteria:

 1. Są maturzystami 2013 roku, tzn. ukończyli szkołę ponadgimnazjalną w tym roku (maturzyści lat ubiegłych poprawiający matury w 2013 roku będą dyskwalifikowani).
 2. Mieszkają na terenie jednej z gmin, na obszarze których działa Związek Stowarzyszeń „Kurpsie Razem”, tj.: Baranowo, Czarnia, Jednorożec, Kadzidło, Lelis, Łyse, Myszyniec oraz Olszewo-Borki.
 3. Pochodzą z rodzin o niskich dochodach nieprzekraczających w czerwcu 2013r. kwoty 1120 zł netto w przeliczeniu na osobę lub 1280 zł netto w przeliczeniu na osobę, w przypadku, gdy członkiem rodziny jest DZIECKO legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności.
 4. Osiągnęli na maturze wynik minimum 105 punktów. Do obliczenia punktów służy algorytm. Brane są pod uwagę wyłącznie przedmioty zdawane PISEMNIE na obydwu poziomach i mnożone odpowiednio przez 0,4 oraz 0,6, a następnie sumowane.
 5. Dostali się na dzienne studia magisterskie realizowane w trybie jednolitym lub dwustopniowym na polskiej państwowej uczelni posiadającej uprawnienia magisterskie.

Związek Stowarzyszeń „Kurpsie Razem” na rok akademicki 2013/2014 rekomenduje 7 maturzystów do otrzymania stypendium pomostowego w wysokości 5000 zł.

Uwaga! Pierwszeństwo mają osoby, które na egzaminie maturalnym uzyskały najwyższą liczbę punktów z danej gminy objętej programem.

Wymagane dokumenty:

 1. Kserokopia świadectwa dojrzałości;
 2. Oświadczenie o sytuacji rodzinnej i materialnej kandydata dotyczące wysokości dochodów netto rodziny w czerwcu 2013r. (załączniki do oświadczenia będą wymagane na etapie uzyskania przez maturzystę rekomendacji Związku Stowarzyszeń „Kurpsie Razem”)

Dokumenty należy składać osobiście do biura Stowarzyszenia (II piętro czynne w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach od 08:00 do 16:00) lub przesyłać pocztą w nieprzekraczalnym terminie do 07 sierpnia 2013r. W przypadku przesyłek pocztowych decyduje data wpływu dokumentów do biura.

Informacja pochodzi ze strony: www.kurpsierazem.eu.

Kontakt

Związek Stowarzyszeń Kurpsie Razem
ul. Plac Wolności 60
07-430 Myszyniec
tel. 517 479 418
kurpsierazem@wp.pl, kurpsierazem@interia.pl
www.kurpsierazem.eu