Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie76
 • studenci54
 • absolwenci18
 • doktoranci10
 • naukowcy4
 • inni16
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • socjalne19
 • artystyczne43
 • naukowe92
 • inne8
 • sportowe32
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • międzynarodowe1
 • ogólnopolskie28
 • dolnośląskie17
 • kujawsko-pomorskie7
 • łódzkie4
 • lubelskie1
 • lubuskie1
 • małopolskie5
 • mazowieckie9
 • opolskie1
 • podkarpackie8
 • podlaskie3
 • pomorskie7
 • śląskie12
 • świętokrzyskie2
 • warmińsko-mazurskie7
 • wielkopolskie5
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • fundacje i stowarzyszenia30
 • szkoła wyższa1
 • firma5
 • instytucja rządowa7
 • samorząd70
 • inny1
PLANOWANE
ARCHIWUM
Wróć do listy

Stypendia pomostowe dla tegorocznych maturzystów – Związek Stowarzyszeń Kurpsie Razem

organizator:

Związek Stowarzyszeń Kurpsie Razem

Rodzaj:

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /wp-content/themes/ms/single-stypendium_krajowe.php on line 68
Grupa docelowa:
uczniowie
Zasięg:
mazowieckie
termin składania wniosków: 07.08.2013

Stypendia pomostowe dla tegorocznych maturzystów – Związek Stowarzyszeń Kurpsie Razem

Ruszyła kolejna edycja Programu Stypendiów Pomostowych na rok akademicki 2013/2014.

Program jest skierowany do wszystkich osób, które spełniają łącznie następujące kryteria:

 1. Są maturzystami 2013 roku, tzn. ukończyli szkołę ponadgimnazjalną w tym roku (maturzyści lat ubiegłych poprawiający matury w 2013 roku będą dyskwalifikowani).
 2. Mieszkają na terenie jednej z gmin, na obszarze których działa Związek Stowarzyszeń „Kurpsie Razem”, tj.: Baranowo, Czarnia, Jednorożec, Kadzidło, Lelis, Łyse, Myszyniec oraz Olszewo-Borki.
 3. Pochodzą z rodzin o niskich dochodach nieprzekraczających w czerwcu 2013r. kwoty 1120 zł netto w przeliczeniu na osobę lub 1280 zł netto w przeliczeniu na osobę, w przypadku, gdy członkiem rodziny jest DZIECKO legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności.
 4. Osiągnęli na maturze wynik minimum 105 punktów. Do obliczenia punktów służy algorytm. Brane są pod uwagę wyłącznie przedmioty zdawane PISEMNIE na obydwu poziomach i mnożone odpowiednio przez 0,4 oraz 0,6, a następnie sumowane.
 5. Dostali się na dzienne studia magisterskie realizowane w trybie jednolitym lub dwustopniowym na polskiej państwowej uczelni posiadającej uprawnienia magisterskie.

Związek Stowarzyszeń „Kurpsie Razem” na rok akademicki 2013/2014 rekomenduje 7 maturzystów do otrzymania stypendium pomostowego w wysokości 5000 zł.

Uwaga! Pierwszeństwo mają osoby, które na egzaminie maturalnym uzyskały najwyższą liczbę punktów z danej gminy objętej programem.

Wymagane dokumenty:

 1. Kserokopia świadectwa dojrzałości;
 2. Oświadczenie o sytuacji rodzinnej i materialnej kandydata dotyczące wysokości dochodów netto rodziny w czerwcu 2013r. (załączniki do oświadczenia będą wymagane na etapie uzyskania przez maturzystę rekomendacji Związku Stowarzyszeń „Kurpsie Razem”)

Dokumenty należy składać osobiście do biura Stowarzyszenia (II piętro czynne w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach od 08:00 do 16:00) lub przesyłać pocztą w nieprzekraczalnym terminie do 07 sierpnia 2013r. W przypadku przesyłek pocztowych decyduje data wpływu dokumentów do biura.

Informacja pochodzi ze strony: www.kurpsierazem.eu.

Kontakt

Związek Stowarzyszeń Kurpsie Razem
ul. Plac Wolności 60
07-430 Myszyniec
tel. 517 479 418
kurpsierazem@wp.pl, kurpsierazem@interia.pl
www.kurpsierazem.eu