Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie86
 • studenci57
 • absolwenci10
 • doktoranci6
 • naukowcy3
 • inni12
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • inne18
 • socjalne24
 • sportowe39
 • artystyczne41
 • naukowe104
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • ogólnopolskie33
 • międzynarodowe3
 • dolnośląskie13
 • kujawsko-pomorskie5
 • łódzkie6
 • lubelskie4
 • lubuskie1
 • małopolskie8
 • mazowieckie10
 • opolskie1
 • podkarpackie8
 • podlaskie1
 • pomorskie5
 • śląskie11
 • świętokrzyskie3
 • warmińsko-mazurskie8
 • wielkopolskie9
 • zachodniopomorskie1
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • fundacje i stowarzyszenia32
 • szkoła wyższa2
 • firma7
 • instytucja rządowa7
 • samorząd76
PLANOWANE
ARCHIWUM
Wróć do listy
Ogłoszenie archiwalne

Stypendia pomostowe dla tegorocznych maturzystów – ziemia dubiecka

organizator:

Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Dubieckiej

Rodzaj:
Grupa docelowa:
studenci
Zasięg:
podkarpackie
termin składania wniosków: 18.08.2014

Stypendia pomostowe dla tegorocznych maturzystów – ziemia dubiecka

Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Dubieckiej jest jedną z pozarządowych organizacji lokalnych biorących udział w realizacji Programu Stypendiów Pomostowych, przyznawanych przez Fundację Edukacyjną Przedsiębiorczości z Łodzi we współpracy z Polsko-Amerykańską Fundacją Wolności i Narodowym Bankiem Polskim.
W roku akademickim 2014/2015 roczne stypendium pomostowe dla studentów pierwszego roku będzie wynosiło 5000 zł (500 zł. miesięcznie, wypłacane przez 10 miesięcy).
Aby ubiegać się o stypendium (w terminie do 18 sierpnia 2014 r.), musisz:
 • uzyskać rekomendację Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Dubieckiej,
 • być maturzystą z 2014 roku,
 • uzyskać decyzję przyjęcia na I rok stacjonarnych (dziennych) studiów magisterskich realizowanych w trybie jednolitym lub dwustopniowym w polskich uczelniach publicznych mających uprawnienia magisterskie,
 • pochodzić ze wsi lub miasta do 20 tysięcy mieszkańców. Fakt ten musi być potwierdzony zameldowaniem. Okres zameldowania nie może być krótszy niż 6 miesięcy od daty ogłoszenia
 • pochodzić z rodziny, której dochód na osobę (wyliczony z czerwca 2014 r.) nie przekracza 1176 zł netto, lub 1344 zł netto, gdy członkiem rodziny jest dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności
Zgodnie z decyzją Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z 23 września 2013 r. zmianie uległa także wysokość kwoty do wyliczenia dochodów z gospodarstwa rolnego i będzie wynosić 202,58 zł. (x liczba ha. przeliczeniowych) osiągać dobre wyniki w nauce, tzn. min. 90 punktów na maturze (liczbę punktów należy obliczyć, stosując algorytm
Po przyjęciu na studia i uzyskaniu rekomendacji TPZD, Kandydat do stypendium spełniający wszystkie warunki, wypełnia wniosek on-line na stronie www.stypendia-pomostowe.pl. Termin złożenia wniosku on-line upływa 18 sierpnia 2014 r. o godz. 16.00. Po zakończeniu wypełniania wniosku drukuje z systemu wniosek i listę załączników, podpisuje wniosek i wraz z kompletem załączników składa w siedzibie TPZD.
Informacje pochodzą ze strony www.tpzd.republika.pl

Kontakt

Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Dubieckiej
ul. Krasickiego 3
37-750 Dubiecko
tel. 16 65 11 451

www.tpzd.republika.pl