Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie104
 • studenci59
 • absolwenci8
 • doktoranci6
 • naukowcy4
 • inni13
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • artystyczne58
 • naukowe125
 • inne18
 • socjalne23
 • sportowe49
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • międzynarodowe4
 • ogólnopolskie38
 • dolnośląskie19
 • kujawsko-pomorskie7
 • łódzkie5
 • lubelskie4
 • lubuskie2
 • małopolskie8
 • mazowieckie12
 • opolskie2
 • podkarpackie9
 • podlaskie3
 • pomorskie9
 • śląskie10
 • świętokrzyskie3
 • warmińsko-mazurskie9
 • wielkopolskie9
 • zachodniopomorskie2
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • fundacje i stowarzyszenia29
 • szkoła wyższa7
 • firma7
 • instytucja rządowa7
 • samorząd96
PLANOWANE
ARCHIWUM
Wróć do listy
Ogłoszenie archiwalne

Stypendia pomostowe dla tegorocznych maturzystów z Gminy Skomlin

organizator:

Stowarzyszenie Miłośników Ziemi Skomlińskiej

Rodzaj:
Grupa docelowa:
uczniowie
Zasięg:
łódzkie
termin składania wniosków: 31.07.2013

Stypendia pomostowe dla tegorocznych maturzystów z Gminy Skomlin

Stowarzyszenie Miłośników Ziemi Skomlińskiej już po raz siódmy bierze udział w programie „Stypendia pomostowe”, który ma na celu umożliwienie zdolnej młodzieży pochodzącej z rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej na podjęcie studiów.

O stypendium mogą ubiegać się maturzyści, którzy ukończyli szkołę ponadgimnazjalną w 2013 roku, którzy spełnili następujące kryteria:

 • zostali przyjęci na pierwszy rok stacjonarnych (dziennych) studiów magisterskich realizowanych w trybie jednolitym lub dwustopniowym w polskich państwowych uczelniach mających uprawnienia magisterskie,
 • osiągnęli na egzaminie maturalnym liczbę punktów nie niższą niż 105 (zgodnie z przeliczeniem wg odpowiedniego algorytmu),
 • mieszkają na terenie Gminy Skomlin,
 • pochodzą z rodzin, znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej, tzn. o dochodzie rodziny w przeliczeniu na osobę lub dochodzie osoby uczącej się nie wyższym, niż 1120 zł lub 1280 (dochód netto wyliczony z czerwca 2013r), gdy członkiem rodziny jest dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności,
 • posiadają rekomendację Stowarzyszenia Miłośników Ziemi Skomlińskiej.

Wnioski o stypendium do pobrania w Urzędzie Gminy Skomlin pokój nr 1.
Termin składania wniosków: 31 lipca 2013r.

Informacja pochodzi ze strony: www.skomlin.pl.

Kontakt

Stowarzyszenie Miłośników Ziemi Skomlińskiej
ul. Trojanowskiego 1
98-346 Skomlin
tel. 43 88 64 477 wew. 10
skomlin_gmina@wp.pl
www.skomlin.pl