Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie24
 • studenci39
 • absolwenci27
 • doktoranci5
 • naukowcy3
 • inni26
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • naukowe18
 • artystyczne26
 • muzyczne16
 • socjalne4
 • inne6
 • sportowe15
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • ogólnopolskie11
 • dolnośląskie3
 • kujawsko-pomorskie5
 • łódzkie3
 • lubelskie1
 • małopolskie2
 • mazowieckie4
 • podkarpackie2
 • podlaskie5
 • pomorskie3
 • śląskie4
 • warmińsko-mazurskie6
 • wielkopolskie5
 • zachodniopomorskie2
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • fundacje i stowarzyszenia9
 • szkoła wyższa2
 • firma3
 • instytucja rządowa3
 • samorząd36
ARCHIWUM
Wróć do listy

Stypendia pomostowe dla tegorocznych maturzystów z Gminy Skomlin

organizator:

Stowarzyszenie Miłośników Ziemi Skomlińskiej

Rodzaj:

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /wp-content/themes/ms/single-stypendium_krajowe.php on line 64
Grupa docelowa:
uczniowie
Zasięg:
łódzkie
termin składania wniosków: 31.07.2013

Stypendia pomostowe dla tegorocznych maturzystów z Gminy Skomlin

Stowarzyszenie Miłośników Ziemi Skomlińskiej już po raz siódmy bierze udział w programie „Stypendia pomostowe”, który ma na celu umożliwienie zdolnej młodzieży pochodzącej z rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej na podjęcie studiów.

O stypendium mogą ubiegać się maturzyści, którzy ukończyli szkołę ponadgimnazjalną w 2013 roku, którzy spełnili następujące kryteria:

 • zostali przyjęci na pierwszy rok stacjonarnych (dziennych) studiów magisterskich realizowanych w trybie jednolitym lub dwustopniowym w polskich państwowych uczelniach mających uprawnienia magisterskie,
 • osiągnęli na egzaminie maturalnym liczbę punktów nie niższą niż 105 (zgodnie z przeliczeniem wg odpowiedniego algorytmu),
 • mieszkają na terenie Gminy Skomlin,
 • pochodzą z rodzin, znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej, tzn. o dochodzie rodziny w przeliczeniu na osobę lub dochodzie osoby uczącej się nie wyższym, niż 1120 zł lub 1280 (dochód netto wyliczony z czerwca 2013r), gdy członkiem rodziny jest dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności,
 • posiadają rekomendację Stowarzyszenia Miłośników Ziemi Skomlińskiej.

Wnioski o stypendium do pobrania w Urzędzie Gminy Skomlin pokój nr 1.
Termin składania wniosków: 31 lipca 2013r.

Informacja pochodzi ze strony: www.skomlin.pl.

Kontakt

Stowarzyszenie Miłośników Ziemi Skomlińskiej
ul. Trojanowskiego 1
98-346 Skomlin
tel. 43 88 64 477 wew. 10
skomlin_gmina@wp.pl
www.skomlin.pl