Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie52
 • studenci62
 • absolwenci20
 • doktoranci6
 • naukowcy1
 • inni18
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • naukowe79
 • inne15
 • artystyczne29
 • sportowe24
 • socjalne8
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • ogólnopolskie30
 • międzynarodowe5
 • dolnośląskie6
 • kujawsko-pomorskie9
 • łódzkie7
 • lubelskie3
 • lubuskie2
 • małopolskie3
 • mazowieckie6
 • opolskie1
 • podkarpackie3
 • podlaskie2
 • pomorskie6
 • śląskie12
 • świętokrzyskie3
 • warmińsko-mazurskie4
 • wielkopolskie8
 • zachodniopomorskie2
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • instytucja międzynarodowa1
 • fundacje i stowarzyszenia23
 • firma5
 • instytucja rządowa6
 • samorząd63
 • inny1
PLANOWANE
ARCHIWUM
Wróć do listy
Ogłoszenie archiwalne

Stypendia pomostowe dla tegorocznych maturzystów z Gminy Skomlin

organizator:

Stowarzyszenie Miłośników Ziemi Skomlińskiej

Rodzaj:
Grupa docelowa:
uczniowie
Zasięg:
łódzkie
termin składania wniosków: 31.07.2013

Stypendia pomostowe dla tegorocznych maturzystów z Gminy Skomlin

Stowarzyszenie Miłośników Ziemi Skomlińskiej już po raz siódmy bierze udział w programie „Stypendia pomostowe”, który ma na celu umożliwienie zdolnej młodzieży pochodzącej z rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej na podjęcie studiów.

O stypendium mogą ubiegać się maturzyści, którzy ukończyli szkołę ponadgimnazjalną w 2013 roku, którzy spełnili następujące kryteria:

 • zostali przyjęci na pierwszy rok stacjonarnych (dziennych) studiów magisterskich realizowanych w trybie jednolitym lub dwustopniowym w polskich państwowych uczelniach mających uprawnienia magisterskie,
 • osiągnęli na egzaminie maturalnym liczbę punktów nie niższą niż 105 (zgodnie z przeliczeniem wg odpowiedniego algorytmu),
 • mieszkają na terenie Gminy Skomlin,
 • pochodzą z rodzin, znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej, tzn. o dochodzie rodziny w przeliczeniu na osobę lub dochodzie osoby uczącej się nie wyższym, niż 1120 zł lub 1280 (dochód netto wyliczony z czerwca 2013r), gdy członkiem rodziny jest dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności,
 • posiadają rekomendację Stowarzyszenia Miłośników Ziemi Skomlińskiej.

Wnioski o stypendium do pobrania w Urzędzie Gminy Skomlin pokój nr 1.
Termin składania wniosków: 31 lipca 2013r.

Informacja pochodzi ze strony: www.skomlin.pl.

Kontakt

Stowarzyszenie Miłośników Ziemi Skomlińskiej
ul. Trojanowskiego 1
98-346 Skomlin
tel. 43 88 64 477 wew. 10
skomlin_gmina@wp.pl
www.skomlin.pl