Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie51
 • studenci64
 • absolwenci20
 • doktoranci6
 • naukowcy1
 • inni18
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • sportowe24
 • naukowe80
 • socjalne9
 • inne15
 • artystyczne28
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • ogólnopolskie30
 • międzynarodowe5
 • dolnośląskie6
 • kujawsko-pomorskie9
 • łódzkie8
 • lubelskie3
 • lubuskie2
 • małopolskie3
 • mazowieckie6
 • opolskie1
 • podkarpackie3
 • podlaskie3
 • pomorskie6
 • śląskie11
 • świętokrzyskie3
 • warmińsko-mazurskie4
 • wielkopolskie8
 • zachodniopomorskie2
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • instytucja międzynarodowa1
 • fundacje i stowarzyszenia22
 • szkoła wyższa1
 • firma6
 • instytucja rządowa6
 • samorząd65
 • inny1
PLANOWANE
ARCHIWUM
Wróć do listy
Ogłoszenie archiwalne

Stypendia pomostowe dla tegorocznych maturzystów – powiat człuchowski

organizator:

Stowarzyszenie Wspierania Rozwoju Powiatu Człuchowskiego

Rodzaj:
Grupa docelowa:
studenci
Zasięg:
pomorskie
termin składania wniosków: 18.08.2014

Stypendia pomostowe dla tegorocznych maturzystów – powiat człuchowski

Absolwenci szkół średnich 2014 mogą ubiegać się o tzw. ”stypendium pomostowe” dla studentów pierwszego roku państwowych szkół wyższych. Stypendium wynosi 500 zł miesięcznie i jest przyznawane na 10 miesięcy. Stowarzyszenie przyznaje stypendia wspólnie z Fundacją Edukacyjną Przedsiębiorczości w Łodzi .
1. Osoby zainteresowane stypendiami winny zapoznać się z Regulaminem stypendiów umieszczonym na stronie Fundacji Edukacyjnej Przedsiębiorczości dot. stypendiów pomostowych segment II. Warunkiem otrzymania rekomendacji jest złożenie w siedzibie Stowarzyszenia ( Człuchów, ul. Wojska Polskiego 5) w terminie od 14 lipca do 18 sierpnia br. – poniedziałek( uwaga – termin nieprzekraczalny!!!) w każdy poniedziałek lub czwartek w godz.10.00 – 12.30:
– świadectwa maturalnego,
– zaświadczenia o przyjęciu na studia,
– zaświadczenia o dochodach,
– obliczony algorytm,
– wypełniony i wydrukowany wniosek wysłany on-line do Fundacji,
– ew. zaświadczenie o niepełnosprawności celem oceny dokumentów przez Komisję Stypendialną SWRPC rekomendującą kandydata, której posiedzenie odbędzie się 25 sierpnia br.
Lista osób zarekomendowanych wywieszona zostanie na tablicy ogłoszeń Starostwa tego samego dnia, po godz.14.00. FEP zawiadamia wybranego stypendystę o terminach wypłat stypendiów i zasadach otrzymywania go osobnym pismem lub mailem.
2. Osoby, których rodzice pracowali w byłych PGR co najmniej przez 2 lata mogą otrzymać stypendium pomostowe z Fundacji Edukacyjnej Przedsiębiorczości wg Regulaminu umieszczonego w segmencie IA. Szczegółowe zasady otrzymywania stypendiów z tej listy ustalane są przez terenowe oddziały Agencji Nieruchomości Rolnych, gdzie należy uzyskiwać informacje.
3. Warunki otrzymania stypendiów naukowych i specjalnych pozostają bez zmian. Z Regulaminami przyznawania tych stypendiów można się zapoznać na stronie Starostwa lub Stowarzyszenia, gdzie znajdują się także druki wniosków. Osoby zainteresowane otrzymaniem któregoś z tych stypendiów powinny złożyć wypełniony wniosek (do pozyskania wyłącznie on-line)wraz z załącznikami w siedzibie Stowarzyszenia w terminie od 21 sierpnia do 11 września 2014 r. w każdy poniedziałek lub czwartek w godz.10.00 – 12.30.
Stowarzyszenie przyznaje także stypendia specjalne dla studentów – przyznawanie stypendiów naukowych dla studentów zostało zawieszone z powodu braku środków.
Informacja ze strony stowarzyszenie.czluchow.org.pl

Kontakt

Stowarzyszenie Wspierania Rozwoju Powiatu Człuchowskiego
ul. Wojska Polskiego 5
77-300 Człuchów
tel. 59 834 34 61
stowarzyszenie@czluchow.org.pl