Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie58
 • studenci67
 • absolwenci20
 • doktoranci8
 • naukowcy3
 • inni20
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • artystyczne30
 • socjalne10
 • sportowe25
 • naukowe85
 • inne15
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • ogólnopolskie36
 • międzynarodowe6
 • dolnośląskie5
 • kujawsko-pomorskie9
 • łódzkie7
 • lubelskie6
 • lubuskie2
 • małopolskie3
 • mazowieckie6
 • opolskie1
 • podkarpackie3
 • podlaskie4
 • pomorskie5
 • śląskie13
 • świętokrzyskie4
 • warmińsko-mazurskie4
 • wielkopolskie8
 • zachodniopomorskie2
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • instytucja międzynarodowa1
 • fundacje i stowarzyszenia27
 • firma6
 • instytucja rządowa6
 • samorząd67
 • inny1
PLANOWANE
ARCHIWUM
Wróć do listy
Ogłoszenie archiwalne

Stypendia pomostowe dla tegorocznych maturzystów – gmina Rząśnik

organizator:

Lokalna Grupa Działania Równiny Wołomińskiej

Rodzaj:
Grupa docelowa:
uczniowie
Zasięg:
mazowieckie
termin składania wniosków: 18.08.2014

Stypendia pomostowe dla tegorocznych maturzystów – gmina Rząśnik

Lokalna Grupa Działania „Równiny Wołomińskiej” przystąpiła XIII edycji Programu Stypendiów Pomostowych. Są to stypendia na pierwszy rok studiów dla tegorocznych maturzystów z terenu LGD „RW”. Wysokość stypendium dla jednego maturzysty wynosi 5 000zł wypłacane  w 10 miesięcznych ratach po 500 zł.
Aby ubiegać się o stypendium należy spełniać wszystkie poniższe kryteria:
– być maturzystą z 2014r.
- zostać przyjętym na I rok stacjonarnych ( dziennych) studiów magisterskich realizowanych
w trybie jednolitym lub dwustopniowym w polskich uczelniach publicznych mających
uprawnienia magisterskie
- pochodzić ze wsi lub miasta do 20 tysięcy mieszkańców. Fakt ten musi być potwierdzony zameldowaniem. Okres zameldowania nie może być krótszy niż 6 miesięcy od daty ogłoszenia Programu na stronie www.stypendia-pomostowe.pl
- pochodzić z rodziny , której dochód na osobę nie przekracza 1176 zł netto lub 1344 zł netto, gdy członkiem rodziny jest dziecko legitymujące się orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności ( dochód wyliczony z czerwca 2014r.)
- posiadać rekomendację Lokalnej Grupy Działania „Równiny Wołomińskiej”
- uzyskać dobre wyniki z egzaminu maturalnego, tzn. min.90 punktów.
Do systemu online mogą logować się jedynie osoby, które uzyskały rekomendację LGD „RW”. Dlatego też pierwszym krokiem w ubieganiu się o stypendium z PSP jest zdobycie rekomendacji Lokalnej Grupy Działania „Równiny Wołomińskiej” .
Informacja ze strony http://rzasnik.pl/.

Kontakt

Lokalna Grupa Działania Równiny Wołomińskiej
ul. Warszawska 4
05-240 Tłuszcz
tel. 29 649 18 31
biuro@lgdrw.pl
www.lgdrw.pl