Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie24
 • studenci40
 • absolwenci23
 • doktoranci10
 • naukowcy7
 • inni25
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • naukowe34
 • inne7
 • sportowe11
 • socjalne5
 • artystyczne20
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • ogólnopolskie24
 • międzynarodowe7
 • dolnośląskie2
 • kujawsko-pomorskie2
 • lubelskie5
 • małopolskie3
 • mazowieckie4
 • opolskie1
 • podkarpackie1
 • pomorskie1
 • śląskie3
 • świętokrzyskie1
 • warmińsko-mazurskie2
 • wielkopolskie8
 • zachodniopomorskie3
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • fundacje i stowarzyszenia18
 • szkoła wyższa4
 • firma6
 • instytucja rządowa8
 • samorząd25
PLANOWANE
ARCHIWUM
Wróć do listy

Stypendia pomostowe dla tegorocznych maturzystów – gmina Miejsce Piastowe

organizator:

Urząd Gminy Miejsce Piastowe

Rodzaj:
Grupa docelowa:
uczniowie
Zasięg:
podkarpackie
termin składania wniosków: 06.08.2014

Stypendia pomostowe dla tegorocznych maturzystów – gmina Miejsce Piastowe

Ogłoszono XIII edycja Programu Stypendiów Pomostowych zorganizowanego przez Fundację Edukacyjną Przedsiębiorczości, w którym uczestniczy Fundusz Stypendialny im. Jana i Stanisława Wdowiarzów administrowany przez Stowarzyszenie Miłośników Wsi Rogi.
Kandydat, aby ubiegać się o stypendium, powinien:
– być maturzystą z 2014 roku,
– zostać przyjęty na I rok stacjonarnych (dziennych) studiów magisterskich (realizowanych w trybie jednolitym lub dwustopniowym) na polskiej uczelni publicznej mającej uprawnienia magisterskie,
– być mieszkańcem Gminy Miejsce Piastowe – potwierdzenie zameldowania
– pochodzić z rodziny, której dochód na osobę nie przekracza 1176 zł netto lub 1344 zł netto, gdy członkiem rodziny jest dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności,
– osiągnąć dobre wyniki w nauce, tzn. minimum 90 punktów na maturze (algorytm obliczania liczby punktów zamieszczony w załączniku do regulaminu),
– wypełnić wniosek o przyznanie stypendium wraz z załącznikami (wniosek z załącznikami znajduje się na stronie internetowej gminy, można go również pobrać w urzędzie gminy).
Kompletne dokumenty będą przyjmowane od 21 lipca 2014 r. do 6 sierpnia 2014 r. w godzinach pracy urzędu gminy. Bardzo prosimy maturzystów o OSOBISTE DOSTARCZENIE wniosku o przyznanie stypendium wraz ze wszystkimi wymaganymi załącznikami.
Spośród wszystkich przedstawionych kandydatów, komisja stypendialna wybierze siedmiu, których zarekomenduje do otrzymywania stypendium.
Szczegółowe informacje w sprawie stypendium i warunków udziału w programie znajdą Państwo w Urzędzie Gminy Miejsce Piastowe.
Informacja ze strony http://www.miejscepiastowe.pl/.

Kontakt

Urząd Gminy Miejsce Piastowe
ul. Dukielska 14
38-430 Miejsce Piastowe
tel.13 435 30 12