Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie45
 • studenci61
 • absolwenci22
 • doktoranci8
 • naukowcy4
 • inni47
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • inne5
 • socjalne5
 • sportowe35
 • muzyczne6
 • artystyczne23
 • naukowe22
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • międzynarodowe1
 • ogólnopolskie19
 • dolnośląskie3
 • kujawsko-pomorskie4
 • łódzkie3
 • lubelskie7
 • lubuskie1
 • małopolskie8
 • mazowieckie3
 • opolskie2
 • podkarpackie1
 • podlaskie4
 • pomorskie4
 • śląskie6
 • warmińsko-mazurskie3
 • wielkopolskie2
 • zachodniopomorskie5
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • szkoła średnia1
 • fundacje i stowarzyszenia11
 • szkoła wyższa4
 • firma4
 • instytucja rządowa3
 • samorząd49
 • inny2
ARCHIWUM
Wróć do listy

Stypendia pomostowe dla studentów I roku z woj. świętokrzyskiego

organizator:

Stow. Świętokrzyski Fundusz Lokalny, FEP

Rodzaj:
socjalne, naukowe
Grupa docelowa:
uczniowie, studenci, absolwenci
Zasięg:
świętokrzyskie
termin składania wniosków: 18.08.2017

Stypendia pomostowe dla studentów I roku z woj. świętokrzyskiego

Program Stypendiów Pomostowych to rozbudowany system stypendialny oferujący studentom stypendia na I rok i dalsze lata studiów. O stypendium na I rok studiów aplikować może każdy maturzysta, który ukończył w tym roku szkołę ponadgimnazjalną, a także:

 • zdał dobrze maturę w bieżącym roku szkolnym – uzyskał odpowiednią ilość punktów zgodną z wymaganiami Programu (punkty liczone są w oparciu o algorytm dostępny na stronie internetowej Programu),
 • zostanie przyjęty w roku akademickim 2017/2018 na I rok dziennych (stacjonarnych) studiów I stopnia, lub I rok dziennych jednolitych studiów magisterskich, realizowanych w polskich akademickich uczelniach publicznych,
 • mieszka na wsi lub w mieście do 20 tys. mieszkańców (okres zameldowania minimum 2 lata od daty ogłoszenia Programu),
 • pochodzi z rodziny o niskich dochodach,

a ponadto spełnia jeden z czterech warunków:

 • pochodzi z rodziny byłego pracownika PGR,
 • lub jest/był finalistą olimpiady przedmiotowej w szkole ponadgimnazjalnej,
 • lub jest członkiem rodziny wielodzietnej albo wychowankiem rodziny zastępczej albo państwowego domu dziecka,
 • lub ma rekomendację lokalnej NGO.

Stypendium pomostowe na I rok studiów wynosi 5 000 zł i jest wypłacane w 10 miesięcznych ratach po 500 zł (od października do lipca). Stypendyści, którzy osiągają bardzo dobre wyniki w nauce, mają szansę uzyskać wsparcie w kolejnych latach edukacji.
Szczegółowe informacje na temat stypendiów pomostowych na I rok, kryteriów i aplikowania znajdują się na podstronie:
www.stypendia-pomostowe.pl/stypendia-i-staze-krajowe/stypendia-na-i-rok/aplikowanie

Rekrutacja do Programu przebiega on-line. Aplikacja do składania wniosków jest aktywna od 1 lipca 2016 r. do 18 sierpnia 2017 r. do godz. 16.00.
Uwaga!
Rekomendacja udzielana jest przez Stowarzyszenie Świętokrzyski Fundusz Lokalny osobom, które mieszkają w województwie świętokrzyskim.
Przed zalogowaniem należy skontaktować się ze Stowarzyszeniem Świętokrzyski Fundusz Lokalny w sprawie rekomendacji!

Informacje pochodzą ze strony www.funduszlokalny.kielce.pl

Kontakt

Stow. Świętokrzyski Fundusz Lokalny, FEP
ul. Chęcińska 27A/5
25-020 Kielce
tel. 730 696 423
fundusz@funduszlokalny.kielce.pl